Logo

Konfiguracja ustawień podatkowych i rozliczeniowych

Ustawienia dostosujesz w ADMINISTRACJA > Płatności i waluty > Konfiguracja ustawień podatkowych i rozliczeniowych

Mechanizm ustalania stawki VAT w UE

Mechanizm ustalania stawki VAT w UE dostosujesz w sekcji ADMINISTRACJA > Płatności i waluty > Konfiguracja ustawień podatkowych i rozliczeniowych. Jeżeli nie sprzedajesz za granicę, to ten mechanizm nie będzie przez ciebie wykorzystywany. Jeśli prowadzisz sprzedaż cross-border, to warto zapoznać się z opisem wyświetlonym w niebieskiej ramce i skontaktować z własną księgowością, żeby wskazała, która opcja powinna być przez ciebie ustawiona i używana.

Konfiguracja wyliczenia wartości VAT jest ważna, gdy sprzedajesz do wielu krajów z innymi stawkami VAT, czyli w większości przypadków korzystasz z automatycznego systemu stawek VAT. Od tych ustawień zależy, czy wszyscy twoi klienci, bez względu na kraj, będą kupowali po tej samej cenie brutto czy w innych cenach. Jeżeli zaznaczysz, że wartość VAT ma być wyliczana od ceny brutto, to każdy klient będzie miał tę samą cenę w sklepie. Jeśli zaznaczysz, że ma być wartość liczona od ceny netto, to najniższą cenę brutto będzie miał klient z kraju, w którym VAT na ten produkt jest najniższy.

Mechanizm OSS VAT możesz ustawić z podziałem na poszczególne sklepy.

System ustalania stawek VAT działa po tzw. kodach CN/TARIC, które dodaliśmy na karcie każdego towaru w zakładce Podstawowe. Odpowiada on za szeregowanie stawki VAT towaru w oparciu o ogólnodostępną matrycę stawek VAT w krajach UE.

Pole to możesz uzupełnić ręcznie na karcie towaru lub przez grupową edycję towarów oraz API panelu administracyjnego, za pomocą metod Products/insert oraz Products/update, a także pobrać wartość pola za pomocą metody Products/get.

W dostępnej matrycy stawek VAT istnieją sytuacje, gdy kody CN są niejednoznaczne w kwestii ustalania konkretnej stawki. Takie sytuacje istnieją, gdy w konkretnym kraju wprowadzone są przejściowe przepisy na dane grupy towarowe. Dlatego dodajemy możliwość indywidualnego sterowania konkretnej stawki VAT na dany kraj. Taki wyjątek będzie możliwy do dodania w kategorii towaru w panelu i będzie nadrzędnym dla innych ustawień.

Przykładowo kod grupy CN 0105 w Rumunii ma stawkę 5% i 9%. Rozróżnienie jest tylko z uwagi na to, czy jest to tzw. super żywność (superfood) czy nie. Takie niuanse zna sprzedawca, a system IdoSell nie będzie w stanie tego rozróżnić. Jeżeli sprzedajesz eko hodowane perliczki, wstaw odpowiedni wyjątek w kategorii towaru w panelu. Wtedy VAT będzie naliczany poprawnie.


Wyjątki można ustawić w kategorii towarów w panelu w sekcji Towary > Baza atrybutów > Kategorie towarów w panelu.

Kategorię panelową można dodać następnie do konkretnego towaru lub grupy towarów.

Obecnie nasz mechanizm pozwala na działanie bez wpisanego kodu CN. W celu zagwarantowania poprawnego odprowadzania należnego VAT do odpowiednich organów zrezygnowaliśmy z szacowania stawek zredukowanych. Jeżeli na karcie towaru nie ma kodu CN, to automat zaproponuje tylko podstawową stawkę VAT dla kraju dostawy.


Ustawienie daty sprzedaży na dokumentach sprzedaży

Kolejnym ważnym elementem, bez względu na to, czy obsługujesz tylko klientów w Polsce, czy również z innych krajów, jest ustawienie domyślnej daty sprzedaży. Będzie ona ustawiana w zamówieniach złożonych przez klientów, a docelowo drukowana na dokumentach sprzedaży. Jak widać, można ustawić inną domyślną datę dla zamówień opłaconych z góry, przy odbiorze oraz kredytem kupieckim. Oczywiście, dla każdego pojedynczego zamówienia, które wpłynęło do systemu, będzie można tę datę dostosować indywidualnie na karcie konkretnego zamówienia.

Konfiguracja domyślnego kursu waluty w zamówieniach 

Ostatnim elementem, który można skonfigurować, są ustawienia, z jakiego dnia ma być pobierany kurs waluty do zamówień złożonych w innych walutach niż domyślna waluta panelu administracyjnego i sklepu.

Kurs walut automatyczny lub ręczny możesz ustawić w sekcji ADMINISTRACJA > Płatności i waluty > Konfiguracja walut > Kursy walut i zaokrąglenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell