Logo

Eksport i import bazy klientów

W panelu administracyjnym możliwy jest zarówno eksport bazy klientów, jak i import zewnętrznej bazy poprzez odpowiednio przygotowany (lub wygenerowany) plik.

Opcja jest dostępna w KLIENCI > Zarządzanie klientami > Eksport i Import klientów.

Wszystkie pliki eksportowane i importowane są w formacie CSV (import klientów może być również wykonany w formacie XML – standard IOF 3.0), przy czym w pliku arkusza stosujemy tzw. "separator danych" w postaci średnika. Jeśli chcesz edytować plik własnoręcznie w programie typu arkusz kalkulacyjny, plik CSV musi być poprawnie wczytany. Przykładowy poradnik dla programu MS Excel znajdziesz na stronie Microsoftu pod tym adresem .

Eksport bazy klientów

Żeby wyeksportować bazę klientów z panelu, należy:

 1. Przejść do sekcji KLIENCI > Zarządzanie klientami > Lista klientów lub KLIENCI > Zarządzanie klientami > Eksport i Import klientów > Pobrać bazę klientów, a następnie wyszukać konkretnych klientów.

 2. Zaznaczyć, których klientów chcemy wyeksportować (w przypadku eksportu całej bazy wystarczy zaznaczyć checkbox).

W zależności od ilości danych, jakich potrzebujesz, dostępne są 3 rodzaje możliwego eksportu:

 • Wszystkie dane (w nowym formacie, który jest dostosowany i akceptowany przez moduł importu w panelu);

 • Dane według aktualnego widoku (eksport danych na podstawie aktualnie skonfigurowanego widoku listy klientów - kolumny widoczne na liście trafiają do pliku);

 • Wszystkie dane (stara wersja, np. z polskimi nagłówkami).

Każdy eksport może również zawierać zaszyfrowane hasła klientów, ale nie rekomendujemy tej opcji. Po ewentualnym imporcie klienta w panelu administracyjnym, do klienta może zostać wysłany odpowiedni mail z linkiem do zresetowania hasła po całym procesie wgrania klientów do panelu.

Uwaga: Czasami, w zależności od użytej przeglądarki, pobieranie może nie uruchomić okienka, w których wybierana jest ścieżka zapisu. Pobieranie włączy się natychmiastowo i może zostać zablokowane przez przeglądarkę jako niechciane “wyskakujące okienko”. Należy na to zezwolić w domenie (tutaj przykład, jak zrobić to dla przeglądarki Google Chrome).

Nazwy pól w nagłówku pliku CSV (nowa struktura danych)

Nazwa kolumnyWartośćOpis
loginloginLogin klienta w IdoSell
companynameNazwa firmyNazwa firmy klienta
firstnameJanImię klienta
lastnameKowalskiNazwisko klienta
wholesalernCzy klient jest hurtownikiem? Dozwolone wartości: "n" (nie), "t" (tak)
taxidnumber1231231212NIP klienta
phone123-123-123Numer telefonu klienta
phone212-123-12-123Dodatkowy numer telefonu klienta
emailmoj-adres-email@poczta.plAdres email klienta
streetJasna 5Adres klienta (ulica, nr domu, nr mieszkania)
zipcode00-950Kod pocztowy klienta
cityWarszawaMiejscowość klienta
countryplKraj klienta (polska nazwa skrócona w ISO 3166-1).
languagepolKod języka klienta. Format ISO 639-2/B.
date_last_order2022-08-18 10:01:34Data ostatniego złożonego zamówienia. Format: YYYY-MM-DD GG:MM:SS
recently_logged_on2022-08-18 10:01:34Data ostatniego logowania klienta. Format: YYYY-MM-DD GG:MM:SS. Gdy pole puste data importu klienta
date_of_registration2022-08-18 10:01:34Data rejestracji klienta. Format: YYYY-MM-DD GG:MM:SS. Gdy pole puste data importu klienta
shop1Identyfikatory sklepów, do których ma być przypisany klient. Wartości zapisujemy po przecinku bez spacji "1,2,3"
client_typeprivateTyp klienta. Dostępne opcje: "firm", "private", "male", "female".
mailingnCzy klient zgadza się na E-mail Newsletter? Dozwolone wartości: "n" (nie), "t" (tak), identyfikator sklepu zapisany po przecinku bez spacji "1,2,3"
newsletter_smsnCzy klient zgadza się na SMS Newsletter? Dozwolone wartości: "n" (nie), "t" (tak), identyfikator sklepu zapisany po przecinku bez spacji "1,2,3"
note_about_clientnotatkaNotatka o kliencie
opinions1Liczba dodanych opinii
labelsTagi klienta
orders_send1Liczba zamówień wykonanych
orders_all1Liczba wszystkich złożonych zamówień
products_observe1Produkty obserwowane
products_bought1Produkty kupione
assortment_positions1Kupione pozycje asortymentowe
orders_worth1Wartość wszystkich zamówień
orders_worth_detail: net1Wartość zamówień detalicznych netto
orders_worth_detail: gross1Wartość zamówień detalicznych brutto
orders_worth_wholesale: net1Wartość zamówień hurtowych netto
orders_worth_wholesale: gross1Wartość zamówień hurtowych brutto
orders_worth_in_shop: ID sklepu1Wartość wszystkich zamówień w danym sklepie, gdzie ID = identyfikator sklepu
profit_margin1Wartość marży
average_orders_worth1Średnia wartość zamówienia
average_products1Średnia ilość towarów w zamówieniu
rma_all1Ilość wszystkich złożonych reklamacji
returns_all1Ilość wszystkich zgłoszonych zwrotów
returns_products_all1Ilość wszystkich zwróconych towarów
ballance1Stan salda
balance_limit1Limit zadłużenia
invoice_tc_count1Ilość należności
invoice_tc_worth1Wartość należności
affiliate_programnUdział klienta w programie partnerskim. Dozwolone wartości: "n" (nie), "t" (tak(bony)), "c" (tak (bony/gotówka)), "b" (zablokowany)
affiliateTekstPartner
affiliate_orders_all1Ilość zamówień złożonych w progranie partnerskim
affiliate_orders_total1Obrót w progranie partnerskim
loyalty_points10000Ilość zgromadzonych przez klienta punktów lojalnościowych
rebateRabat prosty klienta. Dozwolone wartości: "wyłączony" domyślnie, liczba w formacie X.XX (rabat indywidualny prosty w procentach)
membership_cardTekstLista przypisanych kart stałego klienta
offerForamtTekstFormat danych, w którym udostępniane są wszystkie oferty dla klienta
offerFileTypeTekstLista plików, które są udostępniane
offerShopsTekstSklepy, z których klient może pobrać pliki ofert i składać zamówienia dropshippingowe (API ICDF) / Status oferty
apiIcdfAccess0Dostęp do CustomerAPI, "0" (nie), "1" (tak)

Import bazy klientów z pliku

 1. Dodawanie klientów za pomocą pliku odbywa się w sekcji KLIENCI > Zarządzanie klientami > Eksport i import klientów > Dodać nowych klientów. W tym miejscu możliwe jest dodanie pliku z danymi klientów.

 1. Po wybraniu pliku, należy wybrać opcję sprawdź i zaimportuj. System sprawdzi składnię przesłanego pliku. Jeśli znajdzie kolumny lub węzły (nazwy nagłówków/węzłów), których nie zna, zapyta o zmapowanie tych opcji na takie, który istnieją w systemie i są wolne (nie występują w pliku w innych węzłach).

 2. Następnie, po poprawnym zaczytaniu pliku, należy wybrać, których klientów panel ma zaimportować.

W przypadku niepowodzeń przy jakichkolwiek rekordach, informacja o braku zaimportowania oraz jego powód, podane będą w ostatniej kolumnie na wskazanej liście.

Żeby wybrać klientów zaimportowanych, należy zmienić zakładkę, a następnie zaznaczyć wybranych klientów checkbox'em i zlecić wysyłkę maili do tych klientów w sekcji ADMINISTRACJA > System > Konfiguracja wiadomości transakcyjnych > wybór sklepu > Klienci i wybrać wiadomość Mail po zaimportowaniu klientów przez support.

Należy pamiętać, że plik CSV oraz XML muszą mieć poprawną strukturę, żeby system je przyjął. Dokumentacja wymogów co do pliku dostępna jest pod adresem https://www.idosell.com/pl/developers/import-danych/import-klientow/ .

Import bazy klientów z innych systemów

Dostępny jest również moduł do importu bazy klientów z innych systemów. Obecnie istnieje możliwość tzw. migracji z systemów Shoper, PrestaShop oraz WooCommerce. Wszystkie 3 sposoby wykorzystują API tych systemów, co oznacza, że po stronie IdoSell należy wprowadzić odpowiednie dane dostępowe:

 • Shoper – login i hasło użytkownika,

 • PrestaShop - klucz usługi sieciowej z ustawień API,

 • WooCommerce – ConsumerKey oraz ConsumerSecret.

Migracja klientów z innego sklepu - wybór platformy sklepu

Migracja klientów z innego sklepu - dane dostępowe

Moduł jest dostępny w sekcji KLIENCI > Zarządzanie klientami > Eksport i import klientów > Migracja klientów z innego sklepu

 1. Po skonfigurowaniu połączenia system zapyta, do którego sklepu w panelu przypisać migrowanych klientów. Następnie należy Zapisać i zlecić import

 2. Tak dodany import przekazywany jest do kolejki importów. Kolejkę można sprawdzić w sekcji KLIENCI > Zarządzanie klientami > Eksport i import klientów > Migracja klientów z innego sklepu > Kolejka zaplanowanych importów. W kolumnie Status pojawi się napis Oczekuje na wygenerowanie pliku XML. Gdy system pobierze wszystkie potrzebne dane, status zmieni się na Oczekuje na weryfikację i będzie możliwe dalsze procesowanie importu.

 3. Status postępu pobierania danych możesz śledzić pod linkiem szczegóły i status generowania.

 4. Jeśli klikniesz w link usuń źródło, proces pobierania danych zostanie trwale przerwany.

Na liście importów dla wgranego pliku importu wybierz Sprawdź i zaimportuj. System sprawdzi poprawność pliku. Jeśli zweryfikuje go poprawnie, następne kroki będą analogiczne do kroków od punktu 3. w poprzednim podrozdziale.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell