Logo

IdoSell POS - nagle przestał się uruchamiać, bądź przestał działać

Przywracanie ustawień programu IdoSell POS

IdoSell POS umożliwia przywracanie ustawień na podstawie konfiguracji zapisanej w panelu sklepu.

IdoSell POS posiada mechanizm, który raz na dobę automatycznie archiwizuje główne ustawienia programu, konfigurację połączenia z bazą danych oraz konfigurację wszystkich stanowisk kasowych. Następnie w zaszyfrowanej formie synchronizuje je wraz z innymi informacjami o urządzeniu z chmurą IdoSell, gdzie są one wyświetlane na liście subskrypcji dla danej instancji.

Ustawienia programu IdoSell POS

Wszystkie ustawienia programów IdoSell POS Server i POS Setup podzielone są na trzy istotne obszary:

 • konfiguracja ustawień aplikacji IdoSell POS Server (dane dostępowe do panelu sklepu, wszystkie parametry preferencji synchronizacji i ustawień programu),

 • konfiguracja połączeń z bazą danych IdoSell POS Server (dane dostępowe do bazy danych),

 • konfiguracja stanowisk kasowych IdoSell POS Setup (konfiguracja połączenia z IdoSell POS Server, konfiguracje wydruków, ustawienia stanowiska kasowego).

Działanie mechanizmu zapisu i przywracania ustawień programu

Każda działająca instancja programu IdoSell POS Server raz na dobę zapisuje w panelu konfiguracje osobno dla każdego z trzech powyższych obszarów. Z kolei każda działająca instancja stanowiska kasowego raz na dobę wysyła swoją konfigurację do odpowiedniej instancji IdoSell POS Server.

Na liście zapisanych w panelu konfiguracji użytkownik ma dostęp do archiwalnych plików konfiguracyjnych danej instancji z ostatnich 20 dni. W dowolnym momencie może je pobrać, a następnie przywrócić po stronie programu IdoSell POS, zainstalowanego w danej lokalizacji.

Przywracanie konfiguracji programu POS Server

 1. Przejdź na stronę aplikacji IdoSell POS w panelu administracyjnym IdoSell. W sekcji Subskrypcje aplikacji IdoSell POS kliknij w wierszu interesującej cię instancji na znajdujący się w kolumnie Zapisane konfiguracje aplikacji przycisk Pokaż.

 1. Pojawi się nowe okno zawierające listę zapisanych konfiguracji. Interesującą cię konfigurację pobierzesz i zapiszesz na dysku w wybranej lokalizacji klikając na link Pobierz plik w kolumnie Plik konfiguracji programu POS Server.

 1. W aplikacji IdoSell POS Server wybierz pozycję menu Przywróć konfigurację programu.

 1. Potwierdź przywrócenie konfiguracji programu klikając na TAK, a następnie wskaż zapisany wcześniej na dysku plik konfiguracji.

 1. Po wykonanej operacji konieczne jest ponowne uruchomienie programu.

Przywracanie konfiguracji stanowiska kasowego POS

 1. Pobierz z panelu administracyjnego IdoSell konfiguracje stanowisk kasowych przypisanych do danej instancji programu IdoSell POS Server i zapisz plik w wybranej lokalizacji.

 1. W aplikacji POS Setup wybierz przycisk Przywróć konfigurację stanowiska kasowego.

 1. Wskaż zapisany w kroku nr 1 plik konfiguracji.

 2. Wybierz z listy konfigurację stanowiska.

 3. Po wykonanej operacji konieczne jest ponowne uruchomienie programu.

Tworzenie i przywracanie danych z kopii bezpieczeństwa w IdoSell POS

Aplikacja IdoSell POS posiada zaawansowany mechanizm tworzenia kopii bezpieczeństwa.

Tworzenie kopii bezpieczeństwa po zainstalowaniu nowszej wersji IdoSell POS

Gdy zainstalujesz nowszą wersję aplikacji pomocniczej, IdoSell POS wymaga utworzenia kopii bezpieczeństwa.

Podczas uruchamiania nowej wersji, IdoSell POS zapyta, czy wykonać kopię bezpieczeństwa.

 • Jeśli się zgodzisz, kopia bezpieczeństwa zostanie zapisana we wskazanym przez ciebie folderze. Aplikacja uruchomi się i zaktualizuje strukturę bazy danych do nowej wersji.

 • Jeśli nie wyrazisz zgody na wykonanie kopii bezpieczeństwa, aplikacja zakończy działanie i nie zmieni dotychczasowej struktury bazy danych, a praca z nową wersją IdoSell POS nie będzie możliwa. Musisz wyrazić zgodę na wykonanie kopii bezpieczeństwa albo ponownie zainstalować poprzednio używaną wersję aplikacji pomocniczej (która będzie poprawnie współpracować z niezmienioną jeszcze strukturą bazy danych).

Tworzenie kopii bezpieczeństwa na żądanie

W każdej chwili możesz ręcznie wykonać kopię bezpieczeństwa aplikacji IdoSell POS. Zrobisz to w menu Narzędzia > Wykonaj kopię bezpieczeństwa danych.

Aplikacja IdoSell POS zapyta, w którym miejscu ma zostać zapisana kopia bezpieczeństwa i jakiego ma być typu.

Tworzenie kopii bezpieczeństwa automatycznie o wskazanej godzinie

IdoSell POS umożliwia wskazanie konkretnej godziny o której kopia bezpieczeństwa danych będzie każdego dnia tworzona automatycznie. Zrobisz to w menu Ustawienia > Ustawienia zaawansowane.

Jeśli utworzenie backupu przypadnie na moment, w którym trwa synchronizacja, kopia bezpieczeństwa wykona się dopiero po zakończeniu procesu synchronizacji. Dzięki temu rozwiązaniu masz pewność, że zaplanowana automatyczna synchronizacja i kopia bezpieczeństwa wykonają się w całości.

Tak utworzone pliki będą przechowywane we wskazanej przez ciebie lokalizacji przez 14 dni od daty ich utworzenia. Po upływie tego czasu pliki starsze niż 14 dni będą automatycznie kasowane.

Przywracanie z kopii bezpieczeństwa

W każdej chwili możesz ręcznie przywrócić dane z kopii bezpieczeństwa aplikacji IdoSell POS. Zrobisz to w menu Narzędzia > Odtwórz dane z kopii bezpieczeństwa.

Aplikacja IdoSell POS  zapyta, z którego pliku ma zostać odtworzona kopia bezpieczeństwa. Po wybraniu pliku aplikacja pomocnicza sprawdzi strukturę pliku z kopią bezpieczeństwa i wyświetli podsumowanie, w którym znajdziesz informacje na temat elementów (ofert, aktualizacji i importów), które możesz przywrócić. Jeśli wszystko się zgadza, potwierdź przywrócenie kopii bezpieczeństwa.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell