Logo

Instrukcja obsługi IdoSell POS

Obsługa stanowiska kasowego IdoSell POS

Logowanie

Ekran logowania umożliwia wybór kasjera oraz zalogowanie wybranej osoby. Kliknięcie ciemnego przycisk wyboru kasjera wywoła odpowiednie okno.

Możesz zarządzać kasjerami w programie IdoSell POS Server w Ustawienia > Użytkownicy. Dodając nowego użytkownika, zezwalasz mu na logowanie się do programu IdoSell POS. Pamiętaj, że dany użytkownik musi w panelu administracyjnym w sekcji ADMINISTRACJA > Zarządzanie użytkownikami panelu mieć włączoną opcję Sprzedaż POS na tak.

Narzędzia dodatkowe

W prawym dolnym rogu ekranu znajdują się trzy narzędzia dodatkowe:

 • Klawiatura ekranowa (IdoSell POS do w wersji 4.3) - pozwala na wprowadzanie tekstu oraz liczb za pomocą palca (na ekranie dotykowym) lub wskaźnika myszy.

Od wersji POS 4.4 klawiatura może pojawiać się wtedy, kiedy potrzebuje tego użytkownik, a więc np. po kliknięciu pola wprowadzania tekstu.

Klawiaturę można zamknąć w każdej chwili za pomocą ikonki "krzyżyka".

 • Otwórz szufladę (IdoSell POS od wersji 4.4) - pozwala na otworzenie szuflady kasowej w dowolnym momencie. Operacja ta wymaga autoryzacji.

 • Zmiana kasjera - w trakcie pracy w każdej chwili może zajść potrzeba zamiany pracowników.

 • Zamknięcie systemu - zamyka aplikację IdoSell POS.

Dział Sprzedaż

Ten moduł pozwala wyszukiwać i sprzedawać towary, które są zsynchronizowane z panelem administracyjnym IdoSell. Towar można wyszukać zarówno po nazwie, jak i po kodzie kreskowym (który musi zostać użyty w panelu administracyjnym IdoSell dla danego towaru jako kod zewnętrznego systemu lub kod producenta).

Na stronie tego działu znajdziesz:

 • Kod towaru - pole tekstowe, w które wprowadzasz nazwę lub kod towaru, którego szukasz.

 • Lista towarów - lista zapełni się, gdy podasz kryteria wyszukiwania. Kliknij na towar z listy, żeby dodać go do paragonu.

Dla każdego wyszukanego towaru możesz wywołać okno ze szczegółami. Jeśli działasz w trybie on-line (aktywne połączenie z Internetem), to poza standardowymi informacjami o towarze (tj. opis towaru, gwarancja, sugerowana cena detaliczna, stawka VAT itp. itd.) będziesz miał również wgląd do parametrów towaru (jeśli te zostały uzupełnione).

W oknie ze szczegółami towaru masz również możliwość (jeśli działasz w trybie on-line) podejrzenia stanów magazynowych danego towaru na wszystkich magazynach w panelu administracyjnym IdoSell.

 • Rabat - narzędzie pozwalające zdefiniować wysokość rabatu dla paragonu.

Pozycjom wbitym na paragon możesz dowolnie zmieniać ceny sprzedaży. Istnieje możliwość ustawienia rabatu procentowego dla pozycji na paragonie lub ustawienia rabatu dla całego paragonu.

Ustawienie indywidualnej ceny dla towaru na paragonie wyłącza rabat dla całego paragonu. W takim wypadku kolejno dodawane towary do paragonu będą miały cenę detaliczną bez rabatu (którą to można indywidualnie ustalać). Natomiast ustalenie rabatu dla całego paragonu przelicza ceny towarów na paragonie zgodnie z ustalonym rabatem. Jeśli wcześniej została ustalona inna cena dla danej pozycji na paragonie, to zostanie ona zastąpiona ceną uwzględniającą rabat dla całego paragonu (cena detaliczna – rabat dla paragonu = cena dla klienta).

 • Wycofaj paragon - opcja do szybkiego wycofania całego paragonu.

 • Wystaw paragon - po dodaniu do paragonu choć jednego towaru w lewym dolnym rogu pojawi się opcja Wróć do paragonu. Gdy przejdziesz do okna edycji paragonu, to w tym samym miejscu pojawi się przycisk Wystaw paragon.

Przy próbie wystawienia paragonu aplikacja IdoSell POS sprawdza aktualny stan magazynowy towarów nabitych na paragon (jeśli jest aktywne połączenie z Internetem) lub stan magazynowy z ostatniej synchronizacji (jeśli połączenie z Internetem w danym momencie nie jest aktywne). W przypadku, gdy spróbujesz sprzedać towar niedostępny na magazynie, to zostaniesz o tym poinformowany stosownym komunikatem. Dzięki temu możesz podjąć decyzję o tym, czy chcesz i możesz sprzedać dany towar.

Uwaga: W związku z powyższym dwie opcje Zezwalaj na sprzedaż towarów niedostępnych oraz Zezwalaj na sprzedaż towarów zamówionych w sekcji Administracja > Konfiguracja POS w panelu administracyjnym IdoSell nie są od wersji IdoSell POS 4.2 wspierane. Zaznaczenie powyższych opcji na tak/nie już nie wywoła skutku. Natomiast opcje są nadal aktywne dla wersji POS 4.1 i niższych. Obecnie obie opcje mają status „wycofywane”.

Dział Zwroty

Tutaj możesz znaleźć wszystkie zwroty oraz wystawić nowe.

Na stronie tego działu znajdziesz:

 • Wyszukaj paragon po - możesz szukać paragonów na podstawie daty lub numeru paragonu.

 • Zwroty - kolumna tabeli, w której pokazywana jest ilość zwrotów wystawionych dla danego paragonu. Po kliknięciu ciemnego przycisku z liczbą zwrotów na liście zostaniesz przeniesiony do listy dokumentów. Tutaj możesz zobaczyć (dodatkowo również wydrukować) paragon oraz zwroty do tego paragonu. W prawym górnym rogu znajdziesz przycisk przenoszący z powrotem do listy zwrotów.

Dział Raport

Tutaj znajdziesz podsumowanie sprzedaży, rabatów oraz liczbę paragonów wystawionych, anulowanych i zwróconych.

Na stronie tego działu znajdziesz:

 • Kasjer - kliknij ciemny przycisk z napisem Wszyscy, żeby wybrać kasjera, dla którego chcesz przygotować raport lub pozostaw Wszyscy, żeby wygenerować raport dla wszystkich kasjerów.

 • Raport za - wybierz dzień lub miesiąc, dla którego chcesz wygenerować raport.

 • Podgląd wydruku raportu - umożliwia podejrzenie raportu przed wydrukowaniem. Po wybraniu tej opcji wyświetli się okno z raportem, który możesz wydrukować.

 • Lista sprzedanych towarów - zawiera wszystkie sprzedane towary. Możesz ją wydrukować, klikając w Podgląd wydruku raportu w lewym dolnym rogu programu, a następnie Drukuj.

 • Liczba wystawionych paragonów / wystawionych zwrotów / anulowanych paragonów - każda z tych wartości jest przedstawiona na przycisku. Po kliknięciu tego przycisku wyświetli się lista odpowiednich dokumentów. Każdy z nich można podejrzeć i wydrukować.

 • Gotówka w kasie - tutaj znajduje się aktualny stan gotówki w kasie wraz z wykazem dokumentów KP i KW, które możesz opatrzyć komentarzem.

Dział Faktury

Znajdziesz tutaj wszystkie wystawione paragony POS oraz faktury VAT. Z poziomu tej strony również wystawisz fakturę VAT do paragonu POS (działanie wyłącznie online).

Dział Odbiory osobiste

Możesz w tym dziale wyszukać zamówienia z IdoSell, które mają status Gotowe do odbioru.

Do zamówienia z takim statusem możesz z poziomu IdoSell POS wystawić:

 • paragon POS,

 • paragon fiskalny,

 • fakturę VAT.

Moduł działa wyłącznie w trybie online. Zamówienie z odbiorem osobistym, zrealizowane w IdoSell POS, zmieni swój status w panelu administracyjnym IdoSell na Odebrane.

Dział Archiwum

Ten moduł działa analogicznie do zwrotów, z tą różnicą, że wyszukuje wszystkie rodzaje dokumentów. Każdy z nich można podejrzeć, a w przypadku paragonów, zobaczyć zwroty, jakie zostały do nich wystawione.

Na stronie tego działu znajdziesz:

 • Wyszukaj paragon po - możesz szukać paragonów na podstawie daty lub numeru paragonu.

Konfiguracja wydruku paragonów z IdoSell POS

Poniższe instrukcje pozwolą ci na poprawne połączenie programu IdoSell POS z programem IdoSell Printer w celu uruchomienia wydruku paragonów fiskalnych oraz niefiskalnych paragonów POS zarówno z jednej, jak i z wielu instancji stanowiska kasowego POS.

Żeby drukować paragony fiskalne z programu IdoSell POS, należy najpierw wykupić subskrypcję na program IdoSell Printer, a następnie zainstalować go na komputerze podpiętym do wspólnie wykorzystywanej przez oba programy firmowej sieci.

W celu uruchomienia wydruku paragonów fiskalnych z użyciem programu IdoSell Printer wystarczy w ustawieniach wybranej instancji programu IdoSell POS Setup skonfigurować obsługę urządzeń i wydruków tak, żeby Paragon fiskalny oraz Paragon były drukowane z użyciem programu IdoSell Printer, oraz podpiętej do niego drukarki fiskalnej i drukarki dokumentów.

Program IdoSell POS umożliwia wydruk paragonów fiskalnych (drukarka fiskalna) oraz niefiskalnych (drukarka dokumentów) tylko przez drukarki poprawnie skonfigurowane w programie IdoSell Printer, których konfiguracja została zapisana na stronie konfiguracji drukarek fiskalnych w sekcji ADMINISTRACJA > Konfiguracja wydruków > Ustawienia drukarki fiskalnej (IdoSell Printer) oraz konfiguracji drukarek dokumentów w sekcji ADMINISTRACJA > Konfiguracja wydruków > Ustawienia drukarki dokumentów (IdoSell Printer) w panelu IdoSell.

Poniższe instrukcje pozwolą ci na poprawne połączenie programu IdoSell POS z programem IdoSell Printer w celu uruchomienia wydruku paragonów fiskalnych oraz niefiskalnych paragonów POS zarówno z jednej, jak i z wielu instancji stanowiska kasowego POS.

Konfiguracja drukowania paragonów fiskalnych oraz niefiskalnych paragonów POS przez IdoSell Printer w programie IdoSell POS dla jednego stanowiska kasowego

Celem skonfigurowania wydruku paragonów fiskalnych oraz niefiskalnych paragonów POS dla jednej instancji stanowiska kasowego w programie IdoSell POS, skorzystaj z poniżej instrukcji:

Krok 1. Upewnij się, że usługa IdoSell Printer jest uruchomiona i status nasłuchu drukarki jest włączony oraz że jej konfiguracja jest poprawnie zapisana w panelu IdoSell.

Sprawdź, czy program IdoSell Printer jest uruchomiony i działa we wspólnej (z programem IdoSell POS) sieci lokalnej, oraz czy wszystkie podpięte do niego drukarki fiskalne zostały poprawnie przesłane do panelu IdoSell, skąd w dalszej części konfiguracji będą pobierane przez instancję IdoSell POS Setup.

Krok 2. Otwórz program IdoSell POS Setup, klikając jego ikonkę IdoSell POS Setup.

Krok 3. Sprawdź, czy instancja IdoSell POS Setup ma wpisany poprawny adres sieciowy serwera POS, oraz czy połączenie z programem IdoSell POS Server jest aktywne.

Przejdź do zakładki Ustawienia podstawowe i sprawdź adres serwera oraz status konfiguracji połączenia z serwerem POS.

Krok 4. Wprowadź konfigurację wydruku dla wybranego rodzaju dokumentu.

Paragon (drukarka dokumentów)

Przejdź do zakładki Wydruki i w kolumnie Ustawienia dodatkowe dla Paragon kliknij przycisk Konfiguruj.

Pojawi się okno konfiguracji wydruku paragonu.

W celu przypisania drukarki w oknie ustawień wydruku kliknij selektor Konfiguracji urządzenia na którym drukowany będzie dokument i wybierz z dostępnej listy aplikację IdoSell Printer lub inną, dowolnie wybraną drukarkę lokalną bądź sieciową, która jest połączona z twoim komputerem.

Następnie, jeśli wybrałeś program IdoSell Printer, kliknij selektor Drukarka i wybierz z dostępnej listy drukarkę, którą wcześniej ustawiłeś w programie i której konfiguracja została zapisana na stronie konfiguracji drukarki dokumentów (IdoSell Printer) w panelu IdoSell. W przypadku, gdy w Konfiguracji urządzenia, na którym drukowany będzie dokument wybrałeś własną drukarkę, pole Drukarka będzie nieaktywne.

Dodatkowo w tym miejscu możesz skonfigurować ilość kopii drukowanych paragonów oraz włączyć ich wydruk na termicznej drukarce paragonowej.

Paragon fiskalny (drukarka fiskalna)

Przejdź do zakładki Wydruki i w kolumnie Ustawienia dodatkowe dla Paragon fiskalny kliknij przycisk Konfiguruj.

Pojawi się okno konfiguracji wydruku paragonu fiskalnego.

W celu przypisania drukarki w oknie ustawień wydruku kilknij w selektor Konfiguracji urządzenia na którym drukowany będzie dokument i wybierz z dostępnej listy aplikację IdoSell Printer.

Następnie kliknij selektor Drukarka i wybierz z dostępnej listy drukarkę, którą wcześniej ustawiłeś w programie IdoSell Printer i której konfiguracja została zapisana na stronie konfiguracji drukarki fiskalnej (IdoSell Printer) w panelu IdoSell.

Dodatkowo w tym miejscu możesz ustawić sposób obsługi paragonów fiskalnych w module Odbiory osobiste, decydując, czy kasjer, żeby zamknąć takie zamówienie z poziomu stanowiska kasowego POS, musi zawsze wystawić do niego paragon fiskalny, musi go wystawić o ile nie została wystawiona faktura VAT lub czy może go w ogóle nie wystawiać.

Krok 5. Po wprowadzeniu i zapisaniu danych w instancji IdoSell POS Setup, kliknij przycisk Testuj drukarkę (w przypadku paragonu niefiskalnego), a następnie Sprawdź połączenie z drukarką (w przypadku paragonu fiskalnego).

Paragon (drukarka dokumentów)

Jeśli połączenie jest poprawne, drukarka wydrukuje testowy paragon potwierdzając to stosownym komunikatem.

Paragon fiskalny (drukarka fiskalna)

Jeśli połączenie jest poprawne, drukarka wyda dzwięk i wyświetli się komunikat o pomyślnym połączeniu z drukarką fiskalną.

Żeby przetestować wydruk paragonu fiskalnego, wybierz z listy na stawce VAT odpowiednią stawkę VAT i kliknij Wydrukuj testowy paragon za 1 gr.

Paragon powinien wydrukować się w ciągu kilku sekund. Powinien również wyświetlić się stosowny komunikat potwierdzający pozytywny wynik operacji.

Krok 6. Jeżeli wybrany paragon został wydrukowany, to konfiguracja wydruków paragonów fiskalnych i niefiskalnych z IdoSell POS została przeprowadzona pomyślnie. Możesz zamknąć okno, klikając Zamknij, a następnie uruchomić stanowisko kasowe IdoSell POS i rozpocząć drukowanie paragonów.

Konfiguracja drukowania paragonów fiskalnych przez IdoSell Printer w programie IdoSell POS dla wielu stanowisk kasowych

Celem skonfigurowania wydruku paragonów fiskalnych dla wielu instancji stanowiska kasowego w programie IdoSell POS, skorzystaj z poniżej instrukcji:

Krok 1. Upewnij się, że usługa IdoSell Printer jest uruchomiona na adresie IP Twojej sieci i status nasłuchu drukarki jest włączony, oraz że jej konfiguracja jest poprawnie zapisana w panelu IdoSell.

Sprawdź, czy program IdoSell Printer jest uruchomiony i w oknie parametrów połączenia (w sekcji Aplikacja > Parametry połączenia usługa musi być zatrzymana) w polu Adres IP ma wskazany adres IP (inny niż 127.0.0.1) karty sieciowej, przez którą twój komputer/twoje stanowisko kasowe jest podłączony/podłączone do firmowej sieci, z którą połączony jest również program IdoSell POS. W przypadku chęci zmiany ustawionego adresu IP kliknij przycisk Wykryj adresy IP.

Upewnij się również, czy wszystkie podpięte do programu IdoSell Printer drukarki fiskalne zostały poprawnie przesłane do panelu IdoSell, skąd w dalszej części konfiguracji będą pobierane przez poszczególne instancje aplikacji IdoSell POS Setup.

Krok 2. Sprawdź, czy program IdoSell POS Serwer został poprawnie skonfigurowany do obsługi wielu stanowisk kasowych POS.

Uruchom program IdoSell POS Serwer. Następnie przejdź do zakładki Ustawienia serwera w menu Ustawienia i sprawdź, czy w polu Adres URL usługi jest wpisany adres zawierający właściwe IP Twojej sieci firmowej (inne niż localhost czy 127.0.0.1).

Krok 3. Sprawdź, czy instancja IdoSell POS Setup ma wpisany właściwy adres sieciowy serwera POS oraz czy połączenie z programem IdoSell POS Server jest aktywne.

Uruchom instancję programu IdoSell POS Setup. Następnie przejdź do zakładki Ustawienia podstawowe i sprawdź, czy w polu Adres serwera jest wpisany dokładnie ten sam adres, który został wcześniej ustawiony w polu Adres URL usługi w programie IdoSell POS Serwer, oraz czy status konfiguracji połączenia z serwerem POS jest poprawny.

Krok 4. Wprowadź konfigurację wydruku dla wybranego rodzaju dokumentu.

Paragon (drukarka dokumentów)

Będąc w instancji programu IdoSell POS Setup, przejdź do zakładki Wydruki i w kolumnie Ustawienia dodatkowe dla Paragon kliknij przycisk Konfiguruj.

Pojawi się okno konfiguracji wydruku paragonu.

W celu przypisania drukarki w oknie ustawień wydruku kliknij selektor Konfiguracji urządzenia na którym drukowany będzie dokument i wybierz z dostępnej listy aplikację IdoSell Printer lub inną, dowolnie wybraną drukarkę lokalną bądź sieciową, która jest połączona z twoim komputerem.

Następnie, jeśli wybrałeś program IdoSell Printer, kliknij selektor Drukarka i wybierz z dostępnej listy drukarkę, którą wcześniej ustawiłeś w programie i której konfiguracja została zapisana na stronie konfiguracji drukarki dokumentów (IdoSell Printer) w panelu IdoSell. W przypadku, gdy w Konfiguracji urządzenia, na którym drukowany będzie dokument wybrałeś własną drukarkę, pole Drukarka będzie nieaktywne.

Dodatkowo, w tym miejscu możesz skonfigurować ilość kopii drukowanych paragonów oraz włączyć ich wydruk na termicznej drukarce paragonowej.

Paragon fiskalny (drukarka fiskalna)

Będąc w instancji programu IdoSell POS Setup, przejdź do zakładki Wydruki i w kolumnie Ustawienia dodatkowe dla Paragon fiskalny kliknij przycisk Konfiguruj.

Pojawi się okno konfiguracji wydruku paragonu fiskalnego.

W celu przypisania drukarki w oknie ustawień wydruku, kilknij w selektor Konfiguracji urządzenia na którym drukowany będzie dokument i wybierz z dostępnej listy aplikację IdoSell Printer.

Następnie kliknij selektor Drukarka i wybierz z dostępnej listy drukarkę, którą wcześniej ustawiłeś w programie IdoSell Printer i której konfiguracja została zapisana na stronie konfiguracji drukarki fiskalnej (IdoSell Printer) w panelu IdoSell.

Dodatkowo, w tym miejscu możesz ustawić sposób obsługi paragonów fiskalnych w module Odbiory osobiste, decydując, czy kasjer, żeby zamknąć takie zamówienie z poziomu stanowiska kasowego POS musi zawsze wystawić do niego paragon fiskalny, musi go wystawić o ile nie została wystawiona faktura VAT lub czy może go w ogóle nie wystawiać.

Krok 5. Po wprowadzeniu i zapisaniu danych w instancji IdoSell POS Setup, kliknij przycisk Testuj drukarkę (w przypadku paragonu niefiskalnego), a następnie Sprawdź połączenie z drukarką (w przypadku paragonu fiskalnego).

Paragon (drukarka dokumentów)

Jeśli połączenie jest poprawne, drukarka wydrukuje testowy paragon potwierdzając to stosownym komunikatem.

Paragon fiskalny (drukarka fiskalna)

Jeśli połączenie jest poprawne, drukarka wyda dzwięk i wyświetli się komunikat o pomyślnym połączeniu z drukarką fiskalną:

Żeby przetestować wydruk paragonu fiskalnego, wybierz z listy na stawce VAT odpowiednią stawkę VAT i kliknij Wydrukuj testowy paragon za 1 gr.

Paragon powinien wydrukować się w ciągu kilku sekund. Powinien również wyświetlić się stosowny komunikat potwierdzający pozytywny wynik operacji.

Krok 6. Jeżeli wybrany paragon został wydrukowany, to konfiguracja wydruków paragonów fiskalnych i niefiskalnych z IdoSell POS została przeprowadzona pomyślnie. Możesz zamknąć okno, klikając Zamknij, a następnie uruchomić stanowisko kasowe IdoSell POS i rozpocząć drukowanie paragonów.

NIP nabywcy na paragonach fiskalnych drukowanych w IdoSell POS

Żeby na paragonie fiskalnym wystawianym do zamówienia realizowanego przez kasjera w module Sprzedaż bądź w module Odbiory osobiste był zwracany NIP nabywcy, muszą zostać spełnione następujące warunki:

Krok 1. W programie IdoSell POS Setup musi być włączona opcja Przed wystawieniem paragonu pokaż okno z pytaniem o dane kupującego lub kartę stałego klienta.

Jeżeli Twoja drukarka pozwala na wydruk NIP-u nabywcy na paragonie i włączyłeś daną funkcję w programie IdoSell Printer, to żeby obsłużyć taki wydruk z poziomu programu IdoSell POS, musisz przejść w programie IdoSell POS Setup do zakładki Stanowisko kasowe i zaznaczyć tam opcję Przed wystawieniem paragonu pokaż okno z pytaniem o dane kupującego lub kartę stałego klienta.

Krok 2. Do zamówienia musi być przypisany klient, który w ustawieniach swojego konta w sklepie IdoSell ma podany NIP swojej firmy.

Jeśli do zamówienia zostało przypisane konto bez uzupełnionego NIP-u, Kasjer przed zatwierdzeniem paragonu może przejść do formularza edycji danych klienta i przełączając Typ konta na Firma, uzupełnić mu brakujący NIP.

Krok 3. Drukarka fiskalna, która została ustawiona do wydruku paragonów w instancji programu IdoSell POS Setup, musi mieć włączoną w programie IdoSell Printer opcję wydruku NIP-u nabywcy.

Konfiguracja wydruku faktur VAT z programu IdoSell POS

Poniższe instrukcje pozwolą ci na poprawne połączenie programu IdoSell POS z programem IdoSell Printer, w celu uruchomienia wydruku fiskalnych oraz niefiskalnych faktur VAT, zarówno z jednej, jak i z wielu instancji stanowiska kasowego POS.

Żeby drukować fiskalne faktury VAT z programu IdoSell POS, należy najpierw wykupić subskrypcję na program IdoSell Printer, a następnie zainstalować go na komputerze podpiętym do wspólnie wykorzystywanej przez oba programy firmowej sieci.

W celu uruchomienia wydruku faktur VAT z użyciem programu IdoSell Printer, wystarczy w ustawieniach wybranej instancji programu IdoSell POS Setup skonfigurować obsługę urządzeń i wydruków tak, żeby Faktura (drukarka fiskalna) oraz Faktura były drukowane z użyciem programu IdoSell Printer oraz podpiętej do niego drukarki fiskalnej i drukarki dokumentów.

Program IdoSell POS umożliwia wydruk zarówno fiskalnych (drukarka fiskalna), jak i niefiskalnych (drukarka dokumentów) faktur VAT tylko przez drukarki poprawnie skonfigurowane w programie IdoSell Printer, których konfiguracja została zapisana na stronie konfiguracji drukarek fiskalnych (sekcja ADMINISTRACJA > Konfiguracja wydruków > Ustawienia drukarki fiskalnej (IdoSell Printer)) oraz konfiguracji drukarek dokumentów (sekcja ADMINISTRACJA > Konfiguracja wydruków > Ustawienia drukarki dokumentów (IdoSell Printer)) w panelu IdoSell.

Konfiguracja drukowania fiskalnych oraz niefiskalnych faktur VAT przez IdoSell Printer w programie IdoSell POS dla jednego stanowiska kasowego

Celem skonfigurowania wydruku fiskalnych oraz niefiskalnych faktur VAT dla jednej instancji stanowiska kasowego w programie IdoSell POS, skorzystaj z poniżej instrukcji:

Krok 1. Upewnij się, że usługa IdoSell Printer jest uruchomiona i status nasłuchu właściwej drukarki jest włączony, oraz że ich konfiguracja jest poprawnie zapisana w panelu IdoSell.

Sprawdź, czy program IdoSell Printer jest uruchomiony i działa we wspólnej (z programem IdoSell POS) sieci lokalnej, oraz czy wszystkie podpięte do niego drukarki fiskalne zostały poprawnie przesłane do panelu IdoSell, skąd w dalszej części konfiguracji będą pobierane przez instancję IdoSell POS Setup.

Te punkt jest istotny w przypadku chęci skonfigurowania wydruku faktur VAT na drukarce fiskalnej. W przypadku chęci obsługi wydruku faktur VAT na zwykłych drukarkach dokumentów (w formacie A4) nie ma wymogu posiadania programu IdoSell Printer i aktywnej jego subskrypcji.

Krok 2. Otwórz program IdoSell POS Setup, klikając jego ikonkę IdoSell POS Setup.

Krok 3. Sprawdź, czy instancja IdoSell POS Setup ma wpisany poprawny adres sieciowy serwera POS oraz czy połączenie z programem IdoSell POS Server jest aktywne.

Przejdź do zakładki Ustawienia podstawowe i sprawdź adres serwera oraz status konfiguracji połączenia z serwerem POS.

Krok 4. Wprowadź konfigurację wydruku dla wybranego rodzaju dokumentu.

Faktura (drukarka niefiskalna)

Przejdź do zakładki Wydruki i w kolumnie Ustawienia dodatkowe dla Faktura kliknij przycisk Konfiguruj.

Pojawi się okno konfiguracji wydruku faktury.

W celu przypisania drukarki w oknie ustawień wydruku kliknij selektor Konfiguracji urządzenia na którym drukowany będzie dokument i wybierz z dostępnej listy aplikację IdoSell Printer lub inną, dowolnie wybraną drukarkę lokalną bądź sieciową, która jest połączona z twoim komputerem

Następnie, jeśli wybrałeś program IdoSell Printer, kliknij selektor Drukarka i wybierz z dostępnej listy drukarkę, którą wcześniej ustawiłeś w programie i której konfiguracja została zapisana na stronie konfiguracji drukarki dokumentów (IdoSell Printer) w panelu IdoSell. W przypadku, gdy w Konfiguracji urządzenia, na którym drukowany będzie dokument wybrałeś własną drukarkę, pole Drukarka będzie nieaktywne.

Dodatkowo, w tym miejscu możesz ustawić sposób obsługi faktur VAT w module Odbiory osobiste, decydując, czy kasjer, żeby zamknąć takie zamówienie z poziomu stanowiska kasowego POS musi zawsze wystawić do niego fakturę VAT, musi ją wystawić o ile nie został wystawiony paragon fiskalny lub czy może jej w ogóle nie wystawiać. Możesz również wskazać w ilu kopiach faktura VAT ma być zawsze drukowana.

Uwaga: Ustawienie dotyczy jedynie faktur niefiskalnych.

Faktura (drukarka fiskalna)

Przejdź do zakładki Wydruki i w kolumnie Ustawienia dodatkowe dla Faktura kliknij przycisk Konfiguruj.

Pojawi się okno konfiguracji wydruku faktury bądź faktury fiskalnej.

W celu przypisania drukarki w oknie ustawień wydruku kilknij w selektor Konfiguracji urządzenia na którym drukowany będzie dokument i wybierz z dostępnej listy aplikację IdoSell Printer.

Następnie kliknij selektor Drukarka i wybierz z dostępnej listy drukarkę fiskalną, którą wcześniej ustawiłeś w programie IdoSell Printer i której konfiguracja została zapisana na stronie konfiguracji drukarki fiskalnej (IdoSell Printer) w panelu IdoSell.

Dodatkowo, w tym miejscu możesz ustawić sposób obsługi faktur VAT w module Odbiory osobiste, decydując, czy kasjer, aby zamknąć takie zamówienie z poziomu stanowiska kasowego POS musi zawsze wystawić do niego fakturę VAT, musi ją wystawić o ile nie został wystawiony paragon fiskalny lub czy może jej w ogóle nie wystawiać.

Krok 5. Po wprowadzeniu i zapisaniu danych w instancji IdoSell POS Setup kliknij przycisk Testuj drukarkę w celu wykonania testowego wydruku.

Jeśli połączenie jest poprawne, drukarka wydrukuje testową fakturę potwierdzając to stosownym komunikatem.

Krok 6. Jeżeli wybrana faktura VAT została wydrukowana, to konfiguracja wydruku faktur VAT z IdoSell POS została przeprowadzona pomyślnie. Możesz zamknąć okno, klikając Zamknij, a następnie uruchomić stanowisko kasowe IdoSell POS i rozpocząć drukowanie faktur.

Konfiguracja drukowania fiskalnych oraz niefiskalnych faktur VAT przez IdoSell Printer w programie IdoSell POS dla wielu stanowisk kasowych

Celem skonfigurowania wydruku fiskalnych oraz niefiskalnych faktur VAT dla wielu instancji stanowiska kasowego w programie IdoSell POS, skorzystaj z poniżej instrukcji:

Krok 1. Upewnij się, że usługa IdoSell Printer jest uruchomiona na adresie IP twojej sieci i status nasłuchu drukarki jest włączony, oraz że jej konfiguracja jest poprawnie zapisana w panelu IdoSell.

Sprawdź, czy program IdoSell Printer jest uruchomiony i w oknie parametrów połączenia (sekcja Aplikacja > Parametry połączenia - usługa musi być zatrzymana) w polu Adres IP ma wskazany adres IP (inny niż 127.0.0.1) karty sieciowej, przez którą twój komputer/twoje stanowisko kasowe jest podłączony/podłączone do firmowej sieci - z którą połączony jest również program IdoSell POS. W przypadku chęci zmiany ustawionego adresu IP kliknij przycisk Wykryj adresy IP.

Upewnij się również, czy wszystkie podpięte do programu IdoSell Printer drukarki fiskalne zostały poprawnie przesłane do panelu IdoSell, skąd w dalszej części konfiguracji będą pobierane przez poszczególne instancje aplikacji IdoSell POS Setup.

Krok 2. Sprawdź, czy program IdoSell POS Serwer został poprawnie skonfigurowany do obsługi wielu stanowisk kasowych POS.

Uruchom program IdoSell POS Serwer. Następnie przejdź do zakładki Ustawienia serwera w menu Ustawienia i sprawdź, czy w polu Adres URL usługi jest wpisany adres zawierający właściwe IP Twojej sieci firmowej (inne niż localhost czy 127.0.0.1).

Krok 3. Sprawdź, czy instancja IdoSell POS Setup ma wpisany właściwy adres sieciowy serwera POS oraz czy połączenie z programem IdoSell POS Server jest aktywne.

Uruchom instancję programu IdoSell POS Setup. Następnie przejdź do zakładki Ustawienia podstawowe i sprawdź, czy w polu Adres serwera jest wpisany dokładnie ten sam adres, który został wcześniej ustawiony w polu Adres URL usługi w programie IdoSell POS Serwer, oraz czy status konfiguracji połączenia z serwerem POS jest poprawny.

Krok 4. Wprowadź konfigurację wydruku dla wybranego rodzaju dokumentu.

Faktura (drukarka niefiskalna)

Będąc w instancji programu IdoSell POS Setup przejdź do zakładki Wydruki i w kolumnie Ustawienia dodatkowe dla Faktura kliknij przycisk Konfiguruj.

Pojawi się okno konfiguracji wydruku faktury.

W celu przypisania drukarki w oknie ustawień wydruku kliknij selektor Konfiguracji urządzenia na którym drukowany będzie dokument i wybierz z dostępnej listy aplikację IdoSell Printer. Możesz tu wskazać również inną dowolnie wybraną drukarkę, która jest bezpośrednio połączona z twoim komputerem lokalnie bądź sieciowo.

Następnie kliknij selektor Drukarka i wybierz z dostępnej listy drukarkę dokumentów, którą wcześniej ustawiłeś w programie IdoSell Printer i której konfiguracja została zapisana na stronie konfiguracji drukarki dokumentów (IdoSell Printer) w panelu IdoSell. W przypadku, gdy w Konfiguracji urządzenia na którym drukowany będzie dokument zamiast instancji IdoSell Printer wybrałeś własną drukarkę, wówczas to pole będzie nieaktywne.

Dodatkowo, w tym miejscu możesz ustawić sposób obsługi faktur VAT w module Odbiory osobiste, decydując, czy kasjer, żeby zamknąć takie zamówienie z poziomu stanowiska kasowego POS musi zawsze wystawić do niego fakturę VAT, musi ją wystawić o ile nie został wystawiony paragon fiskalny lub czy może jej w ogóle nie wystawiać. Możesz również wskazać w ilu kopiach faktura VAT ma być zawsze drukowana.

Uwaga: Ustawienie dotyczy jedynie faktur niefiskalnych.

Faktura (drukarka fiskalna)

Będąc w instancji programu IdoSell POS Setup przejdź do zakładki Wydruki i w kolumnie Ustawienia dodatkowe dla Faktura kliknij przycisk Konfiguruj.

Pojawi się okno konfiguracji wydruku faktury bądź faktury fiskalnej.

W celu przypisania drukarki w oknie ustawień wydruku kilknij w selektor Konfiguracji urządzenia na którym drukowany będzie dokument i wybierz z dostępnej listy aplikację IdoSell Printer.

Następnie kliknij selektor Drukarka i wybierz z dostępnej listy drukarkę fiskalną, którą wcześniej ustawiłeś w programie IdoSell Printer i której konfiguracja została zapisana na stronie konfiguracji drukarki fiskalnej (IdoSell Printer) w panelu IdoSell.

Dodatkowo, w tym miejscu możesz ustawić sposób obsługi faktur VAT w module Odbiory osobiste, decydując, czy kasjer, żeby zamknąć takie zamówienie z poziomu stanowiska kasowego POS musi zawsze wystawić do niego fakturę VAT, musi ją wystawić o ile nie został wystawiony paragon fiskalny lub czy może jej w ogóle nie wystawiać.

Krok 5. Po wprowadzeniu i zapisaniu danych w instancji IdoSell POS Setup kliknij przycisk Testuj drukarkę w celu wykonania testowego wydruku.

Jeśli połączenie jest poprawne, drukarka wydrukuje testową fakturę potwierdzając to stosownym komunikatem.

Krok 6. Jeżeli wybrane faktura VAT została wydrukowana, to konfiguracja wydruku faktur VAT z IdoSell POS została przeprowadzona pomyślnie. Możesz zamknąć okno, klikając Zamknij, a następnie uruchomić stanowisko kasowe IdoSell POS i rozpocząć drukowanie faktur.

Konfiguracja wydruku paragonów w rozmiarze responsywnym na termicznej drukarce paragonowej

Dzięki obsłudze wydruku paragonów w rozmiarze responsywnym, np. na paragonowej drukarce termicznej, możesz drukować paragony w bardziej efektownej i minimalistycznej formie oraz realizować sprzedaż międzynarodową w zagranicznych puntach sprzedaży w krajach, gdzie nie są używane drukarki fiskalne, a właśnie termiczne drukarki paragonowe.

Konfiguracja wydruku paragonu na termicznej drukarce paragonowej w programie IdoSell POS

Celem skonfigurowania wydruku termicznego w programie IdoSell POS, skorzystaj z poniżej instrukcji:

Krok 1. Otwórz program IdoSell POS Setup, klikając jego ikonkę IdoSell POS Setup.

Krok 2. Sprawdź, czy instancja IdoSell POS Setup ma wpisany poprawny adres sieciowy serwera POS oraz czy połączenie z programem IdoSell POS Server jest aktywne.

Przejdź do zakładki Ustawienia podstawowe i sprawdź adres serwera oraz status konfiguracji połączenia z serwerem POS.

Krok 3. Uruchom wydruk termiczny.

Żeby włączyć możliwość wydruku paragonu na paragonowej drukarce termicznej przejdź do zakładki Wydruki w IdoSell POS Setup i w kolumnie Ustawienia dodatkowe dla Paragon kliknij przycisk Konfiguruj.

Następnie włącz opcję Stosuj ustawienia dla wydruku paragonu na drukarce paragonowej.

Od tej pory dokumenty: paragon, zwrot do paragonu oraz protokół anulowania sprzedaży, będą dostosowane do wydruku w mniejszym rozmiarze niż standardowe A4.

Możesz również dostosować rozmiar czcionki do szerokości rolki papieru termicznego, stosowanej w twoim urządzeniu. Dla rolki papieru o szerokości 80 mm zalecamy ustawienie czcionki o rozmiarze 10.

Ważne: Do obsługi wydruku paragonu na paragonowej drukarce termicznej w programie IdoSell POS nie jest wymagane posiadanie zainstalowanego programu IAI Printer oraz jego aktywnej licencji.

Krok 4. Ustawienie głównego języka, w jakim będzie drukowany paragon.

O wyborze języka głównego, w jakim będzie drukowany szablon paragonu, decyduje ustawienie Język interfejsu panelu, znajdujące się w edycji konta użytkownika w panelu sklepu IdoSell, na jakie logujesz się do IdoSell POS. Do wyboru masz trzy warianty językowe:

 • angielski (English),

 • niemiecki (German) - BETA,

 • polski.

Krok 5. Ustawienie języka, w jakim nazwy towarów będą zwracane na drukowanym paragonie.

Żeby wybrać język, w którym nazwy towarów będą drukowane, uruchom program IdoSell POS Server i przejdź do zakładki Ustawienia zaawansowane, a następnie w sekcji Ustawienia języka wybierz interesujący cię język. Do wyboru masz dwa warianty językowe:

 • angielski,

 • polski.

Krok 6. Ustawienie dodatkowych tekstów, które będą zwracane na drukowanany paragon.

Żeby ustawić dodatkowe teksty drukowane na paragonie, przejdź w panelu IdoSell do sekcji ADMINISTRACJA > Konfiguracja POS, a następnie do Ustawienia dodatkowych tekstów na dokumentach, gdzie znajdziesz pole dla paragonu z podziałem na języki.

O wyborze języka, w jakim dodatkowe teksty będą drukowane na paragonie, decyduje ustawienie Język główny znajdujące się na stronie ADMINISTRACJA > Konfiguracja wydruków > Ustawienia wydruków dokumentów sprzedaży w sekcji Opcje drukowania dokumentów sprzedaży.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell