Logo

Weryfikacja i wydruki

Dzięki systemowej weryfikacji wyeliminujesz błędy obsługi zamówienia praktycznie do minimum i będziesz miał większą pewność, że klient otrzyma dokładnie to co zamówił. Dodatkowo, po pozytywnej weryfikacji, zamówienie automatycznie otrzyma status pakowane, spakowane lub gotowe do wysłania / gotowe do odbioru,

Moduł weryfikacji zamówień dostępny jest w sekcji SPRZEDAŻ > Zamówienia > Weryfikacja i wydruki. Główne ustawienia dostępne są w prawym górnym rogu.

Ustawienia wyszukiwarki

Po przejściu do ustawień na ekranie zostaną wyświetlone opcje:

Ustawienia weryfikacji - opcje
 • Domyślnie wyszukaj po - w tym miejscu możliwe jest wybranie, na jakiej podstawie zamówienia będą wyszukiwane, np. po numerze seryjnym, numerze paczki lub przesyłki, numerze faktury itp.

 • Pokazuj listę wskazanej liczby najstarszych zamówień o statusie Pakowane - wpisanie wartości w to pole sprawi, że po przejściu do modułu weryfikacji na liście zostanie zwrócona konkretna ilość najstarszych zamówień o statusie pakowane. Z listy tej można przejść bezpośrednio do weryfikacji danego zamówienia i nie ma potrzebny wpisywania jego numeru w wyszukiwarkę.

 • Przechodź automatycznie po zakończeniu procesu do weryfikacji następnego zamówienia - włączenie tej opcji sprawi, że po zakończonej weryfikacji od razu rozpieczenie się weryfikacja kolejnego zamówienia.

 • Czas po jakim od zakończonej weryfikacji nastąpi automatyczne przejście do kolejnego zamówienia - wartość podana w sekundach, po tym czasie otworzy się kolejne zamówienie do zweryfikowania.

 • Zmieniaj status w zamówieniu po udanej weryfikacji - opcja pozwala zdecydować, czy po zakończonej weryfikacji status zamówienia ma zostać zmieniony.

 • Status zweryfikowanego zamówienia ustaw na - w tym miejscu należy wskazać, jaki status ma zostać ustawiony na zamówieniu po zakończeniu procesu weryfikacji.

 • Wymuś potwierdzenie dalszej weryfikacji pozostałych towarów w momencie wystąpienia błędu np. zbyt dużej ilości lub niewłaściwego kodu - po włączeniu tej opcji system będzie wymagał dodatkowego potwierdzenia w przypadku niewłaściwej ilości itp.

 • Zapisuj w historii zamówienia weryfikację poszczególnych towarów - włączenie tej opcji sprawi, że w historii zamówienia pojawi się wpis o weryfikacji.

 • Uwagi od klienta - włącz opcję, jeżeli na karcie weryfikacji mają się wyświetlać uwagi od klienta.

 • Notatka do zamówienia - włącz opcję, jeżeli na karcie weryfikacji ma wyświetlać się notatka do zamówienia.

 • Własna kolejność kolumn na liście towarów - daje możliwość spersonalizowania kolejności wyświetlania kolumn.

 • Wyróżnienie kolorystyczne większej ilości towaru niż 1 w kolumnie do weryfikacji - jeżeli w zamówieniu jest więcej niż 1 sztuka danego towaru, zostanie on oznaczony wybranym kolorem.

 • Przyciski do ręcznej weryfikacji towarów włączone - wyświetlanie przycisku sprawia, że zamówienie może zostać zweryfikowane przyciskiem bez podawania np. kodu producenta/towaru. Ukrycie przycisku sprawi, że konieczne będzie zeskanowanie produktu lub ręcznie wprowadzenie jego kodu, żeby ukończyć proces weryfikacji.

 • Po zakończonej weryfikacji towarów drukuj dokumenty zamówienia przez Printer - do prawidłowego działania tej opcji konieczne jest posiadanie aplikacji Printer. Po włączeniu tej opcji możliwe jest wybranie, które dokumenty mają być drukowane po zakończeniu procesu weryfikacji. W praktyce po zweryfikowaniu zamówienia system automatycznie wydrukuje np. fakturę, etykietę kurierską itp.

 • Automatyczna weryfikacja dokumentów wystawionych do zamówienia - system sprawdzi, czy wszystkie wymagane dokumenty zostały wystawione.

Proces weryfikacji zamówień

Celem rozpoczęcia procesu weryfikacji zamówienia należy w polu Poszukiwana wartość wpisać poszukiwaną wartość jak numer zamówienia (lub fragment). Może on zostać także wprowadzony za pomocą czytnika kodów kreskowych lub wybrany z listy (jeżeli w ustawieniach zostanie ustawiona opcja: Pokazuj listę wskazanej liczby najstarszych zamówień o statusie Pakowane). Przykładowe okno weryfikacji zamówienia zostało zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu:

Weryfikacja zamówienia

Na powyższym zrzucie oznaczone zostały najważniejsze miejsca karty weryfikacji:

(1) Pole do wpisania kodu towaru - kod towaru może zostać np. zeskanowany za pomocą czytnika kodów kreskowych i jeżeli zeskanowany kod z towaru fizycznego będzie się zgadzał z tym przypisanym do towaru w panelu IdoSell, to towar ten zostanie oznaczony jako zweryfikowany. W przeciwnym razie system wyświetli stosowny komunikat. W polu tym może zostać podany kod IAI towaru (ID produktu) lub kod producenta. Jeżeli w zamówieniu znajduje się więcej niż 1 sztuka danego towaru, to konieczne będzie zeskanowanie/ręczne wpisanie kodu każdego z nich.

(2) Przycisk do ręcznej weryfikacji zamówienia - użycie go sprawi, że towar zostanie oznaczony jako zweryfikowany bez konieczności wpisywania/skanowania kodu.

(3) Przycisk do ręcznego zweryfikowania całego zamówienia - po użyciu tej opcji system zweryfikuje cale zamówienie, ustawi stosowny status i przejdzie do weryfikacji kolejnego zamówienia. Ważne! W przypadku skorzystania z tej opcji, nie nastąpi automatyczny wydruk dokumentów z tego zamówienia przez Printer. Wydruk ma miejsce wyłącznie po zakończonej weryfikacji towarów w zamówieniu. Wynika to z faktu, że ta opcja w naszym panelu oznacza, że zamówienie zostało poprawnie spakowane i ma już wydrukowane dokumenty, a zatem było zweryfikowane wcześniej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell