Logo

Dzielenie i łączenie zamówień

Łączenie zamówień

Zdarza się, że klient składa wiele zamówień, które mogłyby zostać obsłużone w ramach jednego zamówienia. W takiej sytuacji w panelu IdoSell możliwe jest połączenie kilku zamówień w jedno. 

Informacja o pozostałych zamówieniach klienta znajduje się na karcie zamówienia > Inne niewykonane zamówienia na podobne dane

Po kliknięciu w Sprawdź, czy można połączyć powyższe zamówienia, zostanie wyświetlone nowe okno z informacją, które zamówienia mogą być połączone. 

System podpowiada, które zamówienie może zostać połączone. Po zaznaczeniu danego zamówienia i skorzystaniu z opcji Połącz wybrane, system zapyta o sposób określenia kosztu dostawy dla połączonego zamówienia, a następnie przeniesie wpłaty, towary itp. z łączonego zamówienia do zamówienia bazowego (tego na, którym skorzystano z opcji Sprawdź, czy można połączyć powyższe zamówienia). Zamówienie łączone otrzyma status Połączone

System nie pozwala połączyć zamówień

Zdarza się również, że po kliknięciu w Sprawdź, czy można połączyć powyższe zamówienia, system wyświetli informację o zamówieniu z dopiskiem Nie wybrano żadnego zamówienia do połączenia.

Zamówienia mogą być połączone tylko, gdy zostanie spełniony szereg warunków. Jeżeli nie możesz połączyć zamówień, należy sprawdzić następujące pozycje w zamówieniach: 

  • ID zamówienia — zamówienia mogą być połączone tylko wtedy, jeżeli przypisane są do tego samego konta kupującego. Najłatwiej sprawdzić to na podstawie ID, ponieważ jest ono tworzone na podstawie loginu klienta i kolejnego numeru. Jeśli jedno z zamówień ma całkowicie inne ID np. jedno iaisystem-34, a kolejne iaisystem@idosell.com-1, oznacza to, że zamówienia są przypisane do innych kont klienta i nie mogą być ze sobą połączone. Często zdarza się, że klient wykona jedno zamówienie bez logowania, a kolejne logując się na swoje konto w sklepie. W takim przypadku zamówienia będą przypisane do innych kont klientów

  • Status zamówienia — łączenie zamówień może odbywać się wyłącznie do statusu realizowane. Na późniejszych statusach nie ma możliwości połączenia zamówień

  • Magazyn realizujący — wszystkie zamówienia muszą być realizowane z tego samego magazynu

  • Sposób płatności w zamówieniach łączonych musi być wybrana ta sama forma płatności: przedpłata, płatność przy odbiorze, kredyt kupiecki

  • Rozliczanie po cenach — w zamówieniach łączonych musi być wybrana ta sama forma łączenia. Oznacza to, że jedno zamówienie nie może być w cenach netto, a drugie w brutto 

  • Waluta rozliczeniowa — w zamówieniach musi być ustawiona ta sama waluta 

  • Kurier — zamówienia muszą posiadać wybranego tego samego kuriera 

  • Numer paczki — zamówienia nie mogą posiadać wygenerowanej etykiety, wgranego numeru paczki

  • Dokumenty — w zamówieniach nie może być wystawiona faktura VAT 

  • Adres dostawy — w zamówieniach musi być podany ten sam adres dostawy lub punkt odbioru. Uwaga! Bardzo często zdarza się, że na pierwszy rzut oka adresy dostawy wyglądają tak samo, a w praktyce różnią się np. znakiem „spacja”. Najłatwiejszym sposobem, żeby zweryfikować adres przypisany do zamówienia, jest przejście do edycji klienta do sekcji Adres dostawy klienta i sprawdzenie, do którego adresu przypisane są zamówienia

Dzielenie zamówień

Zdarzają się sytuacje, w których klient składa zamówienie na kilka różnych towarów, ale obsługa sklepu chciałaby obsłużyć wysyłkę towarów niezależnie. Dzieje się tak np. wtedy, gdy jeden z towarów jest dostępny na magazynie własnym i jego wysyłka może się odbyć od razu, a drugi z produktów sprowadzany jest na zamówienie i na jego wysyłkę należy poczekać. W takiej sytuacji możliwe jest skorzystanie z wbudowanego narzędzia do dzielenia zamówień. W tym celu należy przejść na kartę zamówienia, które chcemy podzielić i skorzystać z opcji Podziel zamówienie. Opcja ta dostępna jest nad listą towarów, które znajdują się w zamówieniu. Pamiętaj, że jest ona dostępna jedynie do statusu Realizowane

Po skorzystaniu z opcji Podziel zamówienie, system wyświetli nowe okno w którym należy podać, które towary i w jakiej ilości mają zostać wydzielone do nowego zamówienia. Po uzupełnieniu danych i podziale zamówienia, system zapyta, czy chcesz dodać nowe zamówienie (jeżeli zamówienie nie jest opłacone). Jeżeli dzielone zamówienie jest już opłacone, system zapyta, czy automatycznie uporządkować kwestię wpłat. Finalnie w systemie zostanie utworzone nowe zamówienie dla klienta, które będzie posiadało ten sam adres dostawy, formę płatności itp. Suma ilości z obecnego i nowego zamówienia musi być równa ilości w zamówieniu, które dzielimy (system pilnuje, żeby ilość ta była wpisana poprawnie). To samo dotyczy rezerwacji.

Automatyczne dzielenie zamówień:  

W menu MODERACJA > Działanie sklepu > Panel klienta i Proces składania zamówienia (COP) w zakładce Składanie zamówień dostępna jest opcja Pozwalaj klientom na wybór, czy towary niedostępne na magazynie własnym w chwili zamówienia wydzielić do nowego zamówienia realizowanego niezależnie (podział nastąpi po opłaceniu zamówienia) 

Włączenie powyższej opcji sprawi, że jeżeli klient doda do koszyka kilka towarów, a jeden z nich (lub więcej) dostępny będzie jedynie na magazynie obcym M0, to system na etapie koszyka zapyta klienta, czy chce poczekać dłużej na realizację swojego zamówienia, żeby towar na zamówienie został wysłany razem z pozostałymi produktami, czy woli, żeby zamówienia zostały podzielone, a towary dostępne od ręki zostały wysłane w pierwszej kolejności.

Poniższy zrzut prezentuje, jak to wygląda od strony klienta w koszyku. 

Jeżeli klient wybierze opcję Poczekam na skompletowanie zamówienia, w panelu pojawi się standardowe zamówienie. Przy wyborze Chcę otrzymać szybciej dostępne produkty, w systemie pojawi się jedno zamówienie, ale po jego opłaceniu system automatycznie podzieli je na dwa zamówienia. W zamówieniu pierwotnym będą się znajdowały jedynie te produkty, które dostępne są na magazynie własnym, a do nowego zamówienia zostaną wydzielone produkty z magazynu M0. Kwestia wpłat zostanie uporządkowana przez automat.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell