Logo

Analiza Konwersji i Opłacalności

Dzięki narzędziom analizy konwersji dowiesz się, które kanały pozyskiwania ruchu przekładają się na większą sprzedaż, a które generują tylko koszty.

W panelu administracyjnym IdoSell w sekcji RAPORTY I FINANSE > Analiza konwersji i opłacalności znajdziesz zestawienie przedstawiające kompletne informacje na temat pozyskanego ruchu, jego kosztów, a także pełne dane na temat konwersji, na jaką ten ruch się przełożył. Korzystając z Analizy konwersji i opłacalności możesz ocenić, jakie źródła odwiedzin są dla ciebie najkorzystniejsze.

W pierwszym kroku, podczas generowania tego raportu, wybierasz z jakiego okresu, dla jakich sklepów oraz źródeł, chcesz wygenerować raport.

Lista źródeł obejmuje między innymi:

 • Panel sklepu internetowego;

 • Wejście bezpośrednie;

 • Wyszukiwarki internetowe, z wyszczególnieniem źródeł takich jak Google Search, Google Images, Bing.com i inne;

 • Serwisy aukcyjne, z wyszczególnieniem serwisów Allegro, zagranicznych, eBay;

 • Programy reklamowe lub reklama kontekstowa, czyli źródła taki jak Onet Efekt;

 • Porównywarki cen lub pasaże, z wyszczególnieniem Ceneo, Skapiec.pl, tomogekupic.pl i innych;

 • Programy partnerskie;

 • API;

 • Program CPA, czyli skonfigurowane w panelu sklepu programu jak WebePartners;

 • Newsletter dla wejść pozyskanych z mailingu wysyłanego z panelu sklepu;

 • Witryny odsyłające dla wejść z serwisów, które nie są zdefiniowane jako konkretne źródło;

 • Serwisy społecznościowe z wyszczególnieniem najpopularniejszych serwisów takich jak Facebook, chce.to, delicious, Twitter, Śledzik, Flaker czy Pinterest.

Raport zawiera informacje, które są dostępne tylko w panelu administracyjnym sklepu. Stanowi on szczegółowe uzupełnienie danych z Google Analytics.

Analiza konwersji i opłacalności a Google Analytics

Konwersję w Google Analytics rozumiemy jako złożone zagadnienie. W IdoSell przedstawiamy konwersję jako zrealizowane zamówienia wraz z informacją, jaką marżę dzięki nim osiągnąłeś, z uwzględnieniem rabatów dla poszczególnych kanałów sprzedaży, rabatów oferowanych klientom, dodawanych do zamówienia towarów czy różnych kurierów. W porównaniu do Google Analytics Analiza konwersji i opłacalności IdoSell umożliwia rozróżnienie ilości zamówień, które zakończyły się sukcesem lub porażką.

Atrybuty tabeli

 • Liczba unikalnych wejść;

 • Liczba kliknięć – liczba nieunikalnych wejść - w przypadku źródła „wejście bezpośrednie” jest to liczba zawsze równa liczbie unikalnych wejść;

 • Koszt kliknięcia – liczba nieunikalnych wejść / koszt kliknięcia;

 • Łączny koszt kliknięcia – tylko gdy źródłem zamówienia jest program partnerski, wartość prowizji;

 • Koszt pozyskania zamówienia – łączny koszt pozyskania zamówienia / liczba zarejestrowanych zamówień;

 • Łączny koszt pozyskania zamówień – suma kosztów wszystkich kliknięć przypadających na dane zamówienie;

 • Liczba zarejestrowanych klientów;

 • Liczba wykonanych zamówień;

 • Konwersja wykonanych zamówień – iloraz liczby wykonanych zamówień i liczby unikalnych wejść wyrażona w procentach;

 • Zamówienia ostatecznie niezrealizowane (fałszywe/anulowane/połączone) – różnica liczby wykonanych zamówień i liczby zamówień uznawanych za niestracone, czyli takie które nie są anulowane, fałszywe, stracone, zwrotem, połączone reklamacją;

 • Liczba zarejestrowanych zamówień – suma liczby wykonanych zamówień i zamówień ostatecznie niezrealizowanych;

 • Konwersja zarejestrowanych zamówień – iloraz liczby zarejestrowanych zamówień i liczby unikalnych wejść wyrażony w procentach;

 • Wartość realizowanych i wykonanych zamówień – suma wartości zamówienia i kosztu dostawy, opłaty za płatność oraz ubezpieczenia;

 • Marża – wyliczana dla każdego źródła zamówienia w sposób pokazany na poniższym screenie;

gdzie:

 •  a – wartość marży dla danego towaru w zamówieniu

 • b – liczba sztuk danego towaru

 • c – koszty dostawy

 • d – opłata za płatność

 • e – ubezpieczenie

 • N – liczba zamówień

 • M – liczba towarów w danym zamówieniu

 • i (indeks dolny) – indeks oznaczający kolejne zamówienie

 • j (indeks dolny) – indeks oznaczający kolejny towar w danym zamówieniu.


Jeśli dany towar jest bonusowy, ma zastosowanie wzór:

Prezentujemy różne pola z marżą:

 • Marża % – iloraz marży do wartości realizowanych i wykonanych zamówień w procentach;

 • Koszty sklepu – suma kosztów dostawy (dostawa może być na koszt sklepu) i zaległych wpłat (klient może nie dokonać przelewu) oraz ceny ubezpieczenia;

 • Marża - koszty ruchu – różnica marży i łącznego kosztu kliknięć;

 • Marża - koszty ruchu % – różnica marży i łącznego kosztu kliknięć podzielona przez wartość realizowanych i wykonanych zamówien wyrażona w procentach;

 • Marża - suma kosztów – marża pomniejszona o łączny koszt kliknięć, koszty sklepu i łączny koszt pozyskania zamówień;

 • Marża - suma kosztów % – marża pomniejszona o łączny koszt kliknięć, koszty sklepu i łączny koszt pozyskania zamówień wyrażona w procentach.

Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto.

FAQ

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell