Logo

Konfiguracja kurierów

W IdoSell konfiguracja dostaw (usług kurierskich) opiera się o tzw. profile dostaw. Profil to zbiór poszczególnych usług kurierskich, jakie będą oferowane w sklepie. Do danego profilu dodajemy poszczególne usługi kurierskie oraz określamy ich koszt ponoszony przez klienta. Profil dostaw można następnie przypisać do danego sklepu, kraju, typu klienta (detalista/hurtownik) czy nawet do konkretnego klienta, co robimy na jego koncie klienta w panelu administracyjnym.

Nie oferujemy możliwości przypisywania konkretnej formy dostawy do towaru czy grupy towarów. Byłoby to problematyczne rozwiązanie w przypadku, gdy w koszyku mielibyśmy wiele towarów, a każdy z tych towarów miałby przypisaną indywidualną dostawę. Rozwiązaniem tej sytuacji jest możliwość wykluczania wysyłki towarów daną usługa kurierską.

IdoSell Broker

Żeby móc skorzystać z usług kurierskich za pośrednictwem usługi IdoSell Broker należy w pierwszej kolejności posiadać podpisaną umowę z IAI S.A. na świadczenie usług, którą można wygenerować w sekcji BOK > Twoje konto dokumenty (w przypadku braku podpisanej umowy).

W kolejnym kroku przechodzimy do sekcji ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Konfiguracja dostaw > Profile dostaw. Edytujemy profil dostawy, w którym tacy kurierzy mieliby być dodani.

Klikamy edycję profilu dostawy i w samym profilu klikamy opcję Dodaj kuriera w tym profilu > Polska.

Porada eksperta

W tym miejscu wybieramy kraj, z którego będą realizowane wysyłki, a nie do którego paczki będą wysyłane.

Z listy dostępnych kurierów wybieramy kurierów dostępnych w ramach IdoSell Broker (tacy kurierzy będą posiadali dopisek "by IAI").

Po dodaniu kuriera należy w konfiguracji takiej formy dostawy zdefiniować, czy w ramach takiego kuriera mają być dostępne pobrania/przedpłaty.

Wszelkie koszty, jakie będzie miał ponieść klient, uzupełniane są automatycznie z wyjątkiem usługi DPD by IAI Zagraniczne Classic, gdzie koszty w przypadku sprzedaży międzynarodowej należy uzupełnić w oparciu o cennik szczegółowy dostępny pod adresem: https://www.idosell.com/pl/broker-dpd-cennik/

Zamawianie podjazdu kuriera po paczki

Do zamówienia podjazdu kuriera po paczki np. dla usług InPost, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • Zamówienia muszą mieć status "gotowe do wysłania".

  • Muszą być wygenerowane etykiety dla przesyłek, które będą miały określony sposób nadania jako "odbiór przez kuriera". Definiujemy to podczas generowania etykiety, z wykorzystaniem opcji "Sposób nadania", lub w domyślnej konfiguracji danej usługi w sekcji ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Konfiguracja kurierów > Polska > InPost by IAI - na koniec wybierz usługę, którą chcesz skonfigurować.

Dopiero gdy spełnione zostaną te warunki, z poziomu sekcji SPRZEDAŻ > Paczki i kurierzy > Zamawianie kurierów dla przygotowanych przesyłek należy wygenerować zlecenie zamówienia kuriera po odbiór przesyłek. Na podstawie tak wygenerowanego zlecenia kurier będzie mógł stawić się po odbiór przesyłek.

Zamawianie kuriera odbywa się w dwóch krokach:

1. W pierwszym kroku wystarczy wybrać magazyn, godzinę odbioru paczek przez kuriera i statusy zamówień, które mają być brane pod uwagę podczas zlecenia.

2. W drugim kroku pojawi się wybór godziny oraz lista paczek, które zostaną przekazane w zleceniu.

Wskazówka

DPD ma wdrożone uniwersalne przedziały czasowe dostępności przyjazdu kuriera na 240 minut. Jeżeli pojawia się błąd, to oznacza, że zamawiający kuriera nie mieści się przed końcem przedziału godzinowego pod określony kod pocztowy lokalizacji magazynu. W tej sytuacji trzeba wybrać inny przedział czasowy.


Przykład:

Przedział godzinowy odbioru przesyłek to 10:00-12:00
Możliwość zamówienia kuriera na godz. 12:00 - 240 min = godz. 8:00
Zlecenie przyjazdu kuriera na przedział godzinowy 10-12 należy złożyć najpóźniej o godz. 8:00

Jeżeli zamówienie nastąpi o godz. 9:00, pojawi się błąd: BOK_WS_INCORRECT_PICKUP_TIME.

Należy zamawiać podjazd kuriera, uwzględniając 4-godzinny bufor. Ograniczenie to zostało wprowadzone bezpośrednio przez firmę DPD, dlatego nie ma możliwości zmiany wartości buforu na krótszy.

Na ten moment z poziomu panelu IdoSell, można zamówić podjazd kuriera DPD, InPost oraz DHL.

Generowanie księgi nadawczej

Księga nadawcza to lista paczek aktualnie dostarczanych do kuriera lub czekających na odbiór przez kuriera i stanowi listę paczek do przyjęcia.

Generowanie księgi nadawczej może być zrealizowane z dwóch miejsc w panelu administracyjnym sklepu.

  • poprzez grupową edycję zamówień,

  • bezpośrednio na stronie modułu Sprzedaż > Paczki i kurierzy > Generowanie dokumentów dla kuriera.

Większość kurierów ma swoje księgi nadawcze, które generowane są za pomocą API Kuriera. Jeśli dla jakiegoś kuriera nie mamy implementacji mechanizmu generowania ich ksiąg lub po prostu kurier czegoś takiego nie ma, to wtedy generowana jest domyślna księga nadawcza by IAI.

Sposób generowania informacji do księgi nadawczej różni się w zależności od kuriera, ponieważ:

  • jedni kurierzy chcą listę numerów paczek/przesyłek lub konkretne identyfikatory paczek po stronie systemu kuriera,

  • inni kurierzy chcą dostać tylko konkretną datę, po której z systemu wiedzą, jakie paczki mają trafić na księgę nadawczą. Opiera się to głównie na wysyłanej dacie nadania przy tworzeniu paczek lub buforów nadawczych/przygotowawczych u kuriera.

Porada eksperta

Dla kurierów skonfigurowanych po ISF będziemy generować jedynie własne księgi nadawcze (by IAI) i nie zachodzi żadna komunikacja z końcowym web serwisem do obsługi ISF.

Algorytm przypisywania gabarytu paczki dla usługi Paczkomaty InPost Wszystkie rozmiary/InPost Smile

Usługa Paczkomaty InPost umożliwia automatyczne przypisanie odpowiedniego gabarytu paczki (A/B/C). Algorytm bazuje na danych wprowadzonych w sekcji Logistyka na karcie towaru w wymiarach towaru. Mechanizm "obraca towary" w takim scenariuszu w 3 wymiarach, „układając” je w zamówieniu, tak żeby zmieściły się w danym gabarycie.

Żeby aktywować takie rozwiązania należy przejść do sekcji ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Konfiguracja kurierów > inPost > Paczkomaty inPost Wszystkie rozmiary i w sekcji domyślnego gabarytu paczki ustawić opcję automatycznie.

Odbiór osobisty i sieć punktów odbioru

Usługa umożliwia wprowadzenie odbioru osobistego w sklepie za pośrednictwem dwóch opcji:

Odbiór osobisty

Forma dostawy, którą należy wprowadzić bezpośrednio w profilu dostawy sklepu w sekcji ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Konfiguracja dostaw > Profile dostaw. Klikamy w edycję profilu dostawy i w samym profilu klikamy w opcję Dodaj kuriera w tym profilu > Polska > Odbiór osobisty.

Żeby dana opcja dostawy była wyświetlana podczas procesu zakupowego muszą być spełnione dwa warunki :

  • W konfiguracji magazynu w sekcji ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Konfiguracja magazynów i gospodarki magazynowej, dla magazynu realizującego zamówienia z odbiorem osobistym należy posiadać aktywną rolę magazynu Ten magazyn pełni rolę punktu odbioru.

  • W konfiguracji Odbioru osobistego należy posiadać aktywną opcję pobrań/przedpłat.

Sieć punktów odbioru

Forma dostawy, którą należy wprowadzić bezpośrednio w profilu dostawy sklepu. Żeby sprawnie dodać punkty odbioru w ramach własnej sieci punktów i udostępnić je dla swoich klientów, należy przejść do sekcji ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Konfiguracja kurierów > Polska > Odbiór w punkcie.

Pojawi się lista usług, które możesz edytować tak, jak każdego innego kuriera. W kolumnie Operacje znajduje się opcja punkty odbioru, która pozwala na zarządzanie punktami odbioru w ramach danej sieci.

Teraz możesz dodać punkty odbioru ręcznie, jeśli posiadasz ich mało, lub zaimportować je za pomocą pliku.

Następnie należy dodać usługę do profilu dostaw, tak samo jak inne usług kurierskie

Teraz wystarczy, że dodasz wybraną sieć punktów odbioru do profilu dostawy i skonfigurujesz go, aby klienci Twojego sklepu internetowego mogli odbierać przesyłki w wybranym przez siebie punkcie.

Uruchomienie wysyłki międzynarodowej w sklepie

Żeby skonfigurować usługi wysyłkowe dla krajów zagranicznych, do których chcemy prowadzić sprzedaż, a zarazem udostępniać możliwość składania zamówień, należy postępować według poniższych kroków.

1. W module ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Konfiguracja dostaw > Profile dostaw dodajemy nowy profil dostaw , np. o nazwie HOLANDIA.

2. Przechodzimy do edycji nowego profilu i wybieramy opcję Dodaj kuriera w tym profilu i dla kraju Polska (ponieważ z tego kraju odbywa się wysyłka) wyszukujemy usługi DPD by IAI Zagraniczne Classic.

3. Następnie usługę konfigurujemy zgodnie z wynegocjowanym cennikiem z daną firmą kurierską. Jeżeli chcesz zastosować przedziały wagowe dla danej usługi kurierskiej, należy w edycji kuriera DPD by IAI Zagraniczne Classic zaznaczyć opcję przedziały wagowe dla sekcji Tryb konfiguracji. Dzięki temu na dole pojawi się możliwość zdefiniowania przedziałów wagowych zgodnych z cennikiem wynegocjowanym z przewoźnikiem.

4. Dalej należy przejść do modułu ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Ustawienia obsługi dostaw i płatności dla kraju > wybieramy sklep > Dodaj kraj i z listy wybrać HOLANDIA, gdzie dalej będzie możliwości zdefiniowania profili dostaw dla tego kraju.

Analogicznie należy postąpić dla reszty krajów, tj. dla każdego kraju tworzymy osobny profil dostawy i przypisujemy go zgodnie ze wskazaną wyżej instrukcją do danego kraju. Oczywiście, jeśli wysyłka do kilku krajów będzie posiadała taki sam koszt, do tych krajów może zostać przypisany ten sam profil dostaw.

Dodatkowo to, dla jakich krajów dostępne będzie składanie zamówień, zależne jest od tego, które kraje zostaną we wskazany powyżej sposób skonfigurowane. Cennik dla usługi kurierskiej DPD by IAI Zagraniczne Classic, w oparciu o który należy skonfigurować profile dostaw, znajduje się na stronie: https://www.idosell.com/pl/shop/broker/dpd/pricelist/details/cennik-szczegolowy-uslugi-kurierskiej-dpd-by-iai/ . W ramach naszej usługi zagranicznej możliwa jest tylko i wyłącznie wysyłka do krajów na terenie Europy.

Wskazówka

Dla przesyłek zagranicznych DPD wymaga wprowadzenia zapisów w sekcji Adnotacje do zawartości przesyłki. W konfiguracji usługi ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Konfiguracja kurierów > Polska > DPD > DPD Zagraniczne, Adnotacje do zawartości przesyłki należy wpisać coś "na sztywno" lub skorzystać z dostępnych zmiennych.

Rozdzielenie wysyłki dla detalu i hurtu w sklepie

W przypadku chęci wprowadzenia osobnych kosztów dostawy dla hurtowników i detalistów należy posiadać utworzone w sekcji ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Konfiguracja dostaw > Profile dostaw dwa osobne profile dostawy - jeden dla detalistów (nazwijmy go przykładowo Detal) i osobny dla hurtowników (nazwijmy go Hurt).

W każdym z profili dodajemy poszczególnych kurierów. Dla przykładu możemy wprowadzić w jednym i drugim profilu tego samego kuriera, natomiast koszty dostawy mogą być różne. Koszty dostawy wyliczane mogą być np. w oparciu o przedziały wagowe, które pobierają informacje o wadze towaru bezpośrednio z karty towaru i finalnie z samego zamówienia.

Kolejnym etapem będzie przypisanie takich profili w sekcji ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Ustawienia obsługi dostaw i płatności dla kraju. Należy przejść do edycji danego kraju i przypisać dla detalu i hurtu odpowiednich profili dostawy. 

Wykluczenie wysyłki danym kurierem dla towaru

Usługa umożliwia wykluczenie dostawy towaru wskazaną formą dostawy.

W tym celu należy przejść bezpośrednio na kartę towaru do sekcji logistyka. W danej sekcji można dodać stosowne wykluczenie poprzez włączenie opcji Włącz możliwość spersonalizowania ustawień wysyłki, zwrotów i reklamacji dla tego towaru i zdefiniowanie w opcji Lista usług kurierskich, którymi towar nie może być wysyłany kuriera, jakim wskazany towar nie mógłby być wysłany np. InPost Paczkomaty.

Ważne: Zapisu zmian należy dokonać pierwszym przyciskiem Zapisz pod sekcją Wczytywanie i zapisywanie szablonów, a nie przyciskiem Zapisz pod wymiarami towaru.

Aktualizacja ikony kuriera w sklepie

W celu aktualizacji logo kuriera przejdź do sekcji ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Konfiguracja kurierów, następnie wybierz kraj wysyłki i kuriera dla którego chcesz zmienić ikonę.
Poniżej przykład dla kuriera DPD, aktualizacja dla pozostałych firm kurierskich jest analogiczna.

Uwaga

Należy pamiętać o dostosowaniu wymiarów ikony (70x41) i odpowiednim formacie pliku (gif, svg, png)

Wybieramy kuriera DPD by IAI lub jeśli korzystasz z umowy własnej DPD.

Kolejnym krokiem jest wybór z listy, usługi kurierskiej, którą udostępniasz w sklepie.

Po wyborze konkretnej usługi kurierskiej, przy ikonie klikamy [zmień] i wgrywamy plik z nowym logotypem:

Wskazówka

Czynności należy wykonać dla każdej formy dostawy udostępnianej w sklepie.

Porada eksperta

Dbanie o aktualne logotypy kurierskich pozwala utrzymać spójność i autentyczność oferowanych form dostawy. Aktualne logotypy znajdziesz na stronie kuriera.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell