Logo

Karta zamówienia

ID zamówienia i numer zamówienia (1)

We wskazanym miejscu znajduje się ID zamówienia oraz numer zamówienia. ID zamówienia tworzone jest na podstawie loginu klienta w systemie oraz ilość zamówień, których klient dokonał w sklepie. Pierwsze zamówienie klienta w sklepie będzie miało ID: login-1, drugie login-2 itd. 
Numerem zamówienia jest natomiast kolejna liczba. W przypadku panelu IdoSell numeracja zamówień standardowo zaczyna się od 1. Każde kolejne zamówienie będzie miało numer o 1 większy od poprzedniego (ciągłość numeracji zamówień musi zostać zachowana). Zmiana kolejnego numeru zamówienia może zostać dokonana wyłącznie przez dział wsparcia technicznego. Jeżeli w sklepie numeracja ma się zaczynać np od 1000, należy skontaktować się z działem wsparcia za pośrednictwem komunikatu.

Realizacja z magazynu (2)

Realizacja z magazynu - w rozwijanym menu dostępne są wszystkie utworzone magazyny w panelu IdoSell. Z magazynu, który wskazany jest w tym polu, odbywa się wysyłka towaru. W praktyce właśnie z tego magazynu towar zostanie ściągnięty ze stanu (dla wskazanego magazynu zostanie wystawiony dokument WZ). Żeby możliwe było ustawienie statusu Pakowane (oraz statusów późniejszych), towar znajdujący się w zamówieniu, musi posiadać stan magazynowy na magazynie realizującym.
Zmiana magazynu realizującego możliwa jest jedynie do statusu Realizowane. Na późniejszych statusach opcja ta nie jest dostępna.

Statusy realizacji zamówienia (3)

W panelu IdoSell dostępne są następujące statusy:

 • Nieobsłużone - zamówienie dopiero dotarło i nie rozpoczęła się jeszcze jego realizacja.

 • Oczekiwanie na wpłatę - jesteś w stanie zrealizować zamówienie, jednak nie rozpoczniesz jego realizacji do czasu otrzymania wpłaty.

 • Oczekiwanie na dostawę - żeby rozpocząć realizację zamówienia, potrzebujesz jednego lub więcej towarów. Brak jakiejkolwiek pozycji uniemożliwia rozpoczęcie realizowania zamówienia. Status ten powinien być także włączony, jeżeli oczekujesz na dostawę produktów z magazynu obcego (M0).

 • Realizowane - statusem tym informujesz klienta, że rozpoczęła się realizacja jego zamówienia.

 • Pakowane - to stan pomiędzy statusami "Realizowanym" a "Spakowanym". Dzięki temu w jednoznaczny sposób można określić stan zamówienia, które trafiło na magazyn do skompletowania.

 • Spakowane - taki status przyjmują zamówienia, w których wszystkie produkty zostały już skompletowane do koszyka czy wózka magazynowego i dostarczone do sekcji pakowania, gdzie następuje weryfikacja zgodności dostarczonych towarów z zamówieniem klienta.

 • Gotowe do wysłania - status, który może ustawić się automatycznie po poprawnej weryfikacji zamówienia. Informuje o tym, że zamówienie zostało spakowane, zweryfikowane i jest już w pełni przygotowane do wydania kurierowi.

 • Gotowe do odbioru - status analogiczny do "Gotowe do wysłania", przeznaczony dla zamówień z odbiorem osobistym.

 • Oczekuje na termin wysłania - status ten informuje obsługę sklepu, że zamówienie jest gotowe, lecz zostanie odebrane / wysłane w odleglejszym terminie. Status ten będzie niewidoczny dla klientów w sklepie (szablonie) i będzie się prezentował na stronie szczegółów zamówień jako status "Gotowe".

 • Wysłane - produkty zostały już wysłane, np. zabrał je kurier lub wróciłeś z poczty i masz w ręku potwierdzone nadanie przesyłek. O tym fakcie klient jest informowany wiadomością i zamówienie znika z listy realizowanych zamówień. Możesz je odszukać przez wyszukiwarkę lub moduł otwierania zamówienia.

 • Klient anulował - status określający anulowanie zamówienia przez klienta lub obsługę sklepu.

 • Fałszywe - zamówienie z tym statusem informuje, że jest ono fałszywe, np. gdy złożone zostało dla żartu.

 • Stracone - ten status może oznaczać przykładowo, że z przyczyn niespodziewanych zamówiony towar został uszkodzony przed wysyłką.

 • Wstrzymane - status informujący o wstrzymaniu z jakiegoś powodu realizacji zamówienia.

 • Zgubione - status podobny do statusu "Stracone". Informuje klienta, że zamówione produkty zostały zagubione, np. przez kuriera. Uwaga: Ten status może być ustawiony wyłącznie w zamówieniu ze statusem „Wysłane".

Statusy specjalne ustawiane automatycznie przez system

 • Połączone - status ten pojawia się w zamówieniach, które zostały połączone, a produkty z nich przeniesione do wspólnego zamówienia.

 • Niepotwierdzone - oczekuje na akceptację klienta. Zamówienia o takim statusie zostały złożone przez użytkowników będących częścią organizacji, którzy nie posiadają uprawnień do akceptacji kosztów zamówienia. Po zatwierdzeniu zamówienia przez osobę z organizacji posiadającą wyższe uprawnienia, zamówienie będzie mogło być realizowane i zmieni swój status. Zamówienia o takim statusie mogą pojawić się w panelu, jeśli aktywny jest moduł B2B.

 • Zwrot - status określający zwrot zamówionych produktów przez klienta. Uwaga: status wycofany, dostępny jedynie w celu wyszukiwania zamówień.

 • Reklamacja - status informujący o tym, że zamówione produkty są reklamowane przez klienta sklepu. Uwaga: status wycofany , dostępny jedynie w celu wyszukiwania zamówień.


Statusy zamówień a oddziaływanie na stany magazynowe

 • Wysłane - zmiana statusu na wysłane zmniejsza stany magazynowe.

 • Stracone - zmiana statusu na stracone nie zmienia stanu magazynowego, usuwane są rezerwacje.

 • Zgubione - zmiana statusu na zgubione nie zwraca towarów na magazyn. Może być wykorzystane w przypadku zgubienia paczki przez kuriera. Status ten może być ustawiony wyłącznie w zamówieniu ze statusem "Wysłane".

Ikona informująca o formie płatności (4)

Po kliknięciu w zmień przy ikonie informującej o formie płatności dostępne są 3 formy płatności:

 • Przedpłata - żeby możliwe było oznaczenie zamówienia jako "wysłane", płatność musi być uregulowana, a ikonka powinna mieć kolor zielony jak na załączonym zrzucie ekranu.

 • Płatność przy odbiorze - ustawienie tej formy płatności sprawi, że etykieta generowana dla kuriera zostanie automatycznie wygenerowana z opcją COD na kwotę podaną w zamówieniu.

 • Kredyt kupiecki - pozwala klientowi opłacić zamówienie w sposób tradycyjny po zrealizowaniu zamówienia.

Wartość zamówienia (5)

Za pośrednictwem opcji wartość zamówienia możliwa jest zmiana formy rozliczania zamówienia oraz sposobu naliczania podatku VAT.

Waluta rozliczeniowa (6)

Opcja Waluta rozliczeniowa pozwala zmienić walutę rozliczeniową w danym zamówieniu.

Kurier (7)

Kurier wybrany przez klienta w procesie zakupowym. Za pomocą opcji zmień możliwe jest ustawienie dowolnego kuriera.

Opłata za przesyłkę dla klienta (8)

Opłata za przesyłkę dla klienta wyliczana jest automatycznie na podstawie ustawień profilu dostaw. Opłata ta może być zmieniona za pośrednictwem opcji zmień.

Numer paczki (9)

Numer paczki uzupełniany jest automatycznie po wygenerowaniu etykiety w zamówieniu. Samo generowanie etykiety odbywa się za pomocą przycisku Generowanie przesyłek i wydruków dla kuriera. Po ponownym użyciu tej opcji otwarte zostanie nowe okno z linkiem do pobrania etykiety.


Dane klienta (10)

W sekcji Dane klienta dostępne są dane billingowe, adres dostawy i dane kontaktowe. W przypadku zamówień, które realizowane są do punktu odbioru, dostępna jest dodatkowa kolumna "Punkt odbioru", w której znajduje się informacja o wybranym przez klienta punkcie doręczenia przesyłki.


Sprawdź, czy można połączyć powyższe zamówienia (11)

W tej sekcji znajdują się inne zamówienia, które zostały wykonane przez klienta z tego samego konta. Za pomocą tej opcji możliwe jest połączenie kilku zamówień w jedno. Żeby zamówienie zostało wyświetlone na liście jako możliwe do połączenia, musi zostać spełniony szereg warunków. Łączone zamówienia muszą być przypisane do tego samego klienta, muszą mieć tego samego kuriera, formę płatności, adres dostawy itp.

Podziel zamówienie (12)

Za pomocą tej opcji możliwe jest wydzielenie towarów do nowego zamówienia. Jeżeli w zamówieniu znajduje się więcej niż jeden produkt, część towarów może zostać wydzielona do nowego zamówienia. Opcja ta utworzy nowe zamówienie do klienta (z tymi samymi danymi), a w towarach przypisanych do zamówienia znajdą się wybrane pozycje.

Waga towaru (13)

Waga towaru - wartość ta pobierana jest bezpośrednio z karty edycji towaru (sekcja magazyn). Wartość tego pola przekazywana jest podczas generowania etykiety kurierskiej, a na jej podstawie wyliczany jest koszt dostawy w przypadku przedziałów wagowych w profilach dostaw.

Towary przypisane do zamówienia (14)

Za pomocą opcji Wybierz możliwe jest przejście bezpośrednio do karty edycji towaru, usunięcie towaru z zamówienia itp., ale usunięcia pozycji z zamówienia można dokonać jedynie do statusu "Realizowane". W przypadku późniejszych statusów opcja ta nie jest dostępna.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell