Logo

DPD

Aby móc generować etykiety kurierskie bezpośrednio w panelu IdoSell, to w pierwszej kolejności należy dla wskazanej usługi kurierskiej wprowadzić dane logowania, które należy uzyskać od przedstawiciela DPD.

W celu przeprowadzenia konfiguracji należy przejść do menu: Administracja > Magazyn i logistyka > Konfiguracja kurierów > Polska > DPD > Dana usługa > Nazwa strony. Przejście przez powyższą ścieżkę sprawi, że trafimy na kartę edycji danego kuriera, na której należy w pierwszej kolejności uzupełnić takie dane jak: Numer klienta Masterlink/DPD, Login, Hasło oraz MasterFID/Numkat. 

 

Jeżeli powyższe dane zostaną uzupełnione prawidłowo to panel będzie połączony z serwisem DPD, a tym samym będzie możliwe generowanie etykiet bezpośrednio z karty zamówienia.   

Jeżeli jednak podczas próby generowania etykiety prezentowany jest komunikat o niepoprawnych danych logowania (błędy opisane poniżej). Należy skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym po stronie DPD, aby wyjaśnić, które dane zostały wprowadzone do panelu IdoSell w błędny sposób. Pomocne w tym mogą być pliki żądania i odpowiedzi, które tworzone są podczas próby generowania etykiety. Pliki te można pobrać z menu Administracja > System > Dziennik zdarzeń.  

Na tej samej stronie (karta edycji kuriera) możliwe jest również wprowadzenie dodatkowych ustawień. Jeżeli chcemy aby wygenerowane etykiety zwracane były w formacie A4 to należy wybrać Format etykiety jako A4, jeżeli jednak zależy nam na dokumencie, który będzie prawidłowy dla drukarek termicznych należy wybrać format etykiety jako: Etykieta.   

Można również określić domyślne ustawienia, które będą przekazywane do DPD podczas generowania etykiety takie jak: odprawa celna, doręczenie do rąk własnych, odbiór własny w oddziale DPD itp. Proszę jednak pamiętać, że są to ustawienia globalne, które będą przekazywane domyślnie podczas generowania każdej etykiety.  

Kwestia waga paczki. Jeżeli wszystkie wysyłane paczki posiadają tę samą wagę to na karcie edycji kuriera możesz wybrać opcję: Waga paczki - stała i ustawić ją np jako 1000g co sprawi, że każda generowana etykieta będzie miała zadeklarowana wagę jako 1000g. W przypadku wyboru opcji: rzeczywista (jak w zamówieniu) podczas generowania etykiety będzie przekazywana rzeczywista waga towarów z zamówienia.  

 

Ważne! Część usług tego kuriera takich jak np "DPD Classic - zagraniczna" wymaga, aby podczas generowania etykiety uzupełnić pole: Adnotacja do zawartości przesyłki. Jeżeli nie chcemy za każdym razem podczas generowania etykiety uzupełniać tego pola ręcznie, to na karcie edycji kuriera możesz wpisać uniwersalną wartość, która za każdym razem będzie pojawiała się podczas generowania etykiety. Można też, skorzystać z dostępnych zmiennych, aby np. we wskazanym polu umieszczać informację o numerze zamówienia.  

 

Błędy podczas generowania etykiet dla kuriera DPD

Podczas codziennej pracy nad obsługą zamówień, mogą wystąpić błędy, które uniemożliwiają wygenerowanie etykiety. Przedstawiamy listę najczęściej spotykanych komunikatów błędów.

 • DONT_MATCH_DICTIONARY - Incorrect receiver postal code - najczęściej spotykany błąd, kod pocztowy odbiorcy jest nieprawidłowy.

Należy zweryfikować jego poprawność i poprawić. DPD sprawdza nie tylko sam format kodu XX-XXX, ale również jego prawidłowość. Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki Google i sprawdzić, czy wskazany przez klienta kod pocztowy faktycznie istnieje, następnie go poprawić.

 • DONT_MATCH_DICTIONARY - Incorrect sender postal code - kod pocztowy nadawcy (sklepu) jest nieprawidłowy. Dane nadawcy mogą zostać pobrane z trzech miejsc.

Należy w pierwszej kolejności sprawdzić, stąd dane są pobierane. Tę informację znajdziesz w sekcji ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Konfiguracja kurierów > Polska > DPD lub DPD by IAI > Dana usługa: Dane nadawcy

 • Dane kontaktowe - ustawisz w ADMINISTRACJA > Dane Twojej firmy > Dane kontaktowe i dane do dokumentów sprzedaży

 • Domyślne dane do dokumentów sprzedaży - ustawisz w ADMINISTRACJA > Dane Twojej firmy > Domyślne dane do dokumentów sprzedaży

 • Dane magazynu, z którego odbywa się wysyłki - ustawisz w konfiguracji magazynu w sekcji ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Konfiguracja magazynów i gospodarki magazynowej

Wiedząc, skąd są zaciągane dane nadawcy, należy skorygować je w odpowiedniej miejscu.

 • INCORRECT_COUNTRY - błędny kraj.

Realizując wysyłkę zagraniczną należy zwrócić uwagę na usługę kurierską DPD. Przesyłki zagraniczne obsługują usługi:

DPD Classic - zagraniczna (umowa własna)

DPD by IAI Zagraniczne Classic (IAI Broker)

 • ERROR_INCORRECT_WEIGHT - kurier DPD wymaga , żeby waga paczki (przesyłki) została jednoznacznie określona. Minimalna waga paczki to 10 gram (0.01 kg). Maksymalna dopuszczalna waga paczki to 700 kg.

Należy poprawić wagę paczki na karcie zamówienia lub należy sprawdzić w konfiguracji usługi ADMINISTRACJA > Konfiguracja kurierów > Polska > DPD lub DPD by IAI, czy w danej usłudze nie jest ustalona opcja stałej wagi paczki.

 • Login failed for login: xxxxxxxx with status: INCORRECT_LOGIN_OR_PASSWORD - za pośrednictwem danych wprowadzonych w sekcji ADMINISTRACJA > Konfiguracja kurierów > Polska > DPD wybieramy usługę. System nie jest w stanie połączyć się z API DPD, ponieważ login lub hasło jest nieprawidłowe.

W konfiguracji kuriera należy wprowadzić jeszcze raz dane dostępowe do API DPD lub pobrać pliki żądania i odpowiedzi dla tego zdarzenia w sekcji ADMINISTRACJA > Dziennik zdarzeń > Kurierzy > DPD oraz nawiązać kontakt z opiekunem w DPD, żeby pomógł zweryfikować poprawność wprowadzonych danych w integracji.

Hasło, które należy wpisać w panelu, nie jest tożsame z hasłem którym loguje się obsługa sklepu do panelu DPD. Hasło do API jest inne i zostanie przesłane przez przedstawiciela handlowego kuriera po podpisaniu umowy.

 • Login failed for login: xxxxxxxx with status: ACCOUNT_IS_LOCKED - za pośrednictwem danych wprowadzonych w sekcji ADMINISTRACJA > Konfiguracja > Polska > DPD > wybieramy usługę, system nie jest w stanie połączyć się z API DPD, ponieważ konto zostało zablokowane. Konieczny w tej sytuacji jest kontakt z DPD.

 • ERROR_SERVICE_TYPE_INCORRECT : Niepoprawny typ serwisu - taki błąd zwraca DPD, gdy próbujemy wygenerować etykietę, a dane nadawcy są inne niż polskie. Przykładowo magazyn znajduje się w Czechach i na czeski adres nadawcy chcemy wygenerować etykietę.

 • ERROR_SERVICES_AVAILABILITY_CLASSIC - Produkt bazowy niepoprawny dla wybranego kraju i kodu pocztowego odbiorcy

Należy pobrać z dziennika zdarzeń ADMINISTRACJA > Dziennik zdarzeń > Kurierzy > DPD plik żądania oraz odpowiedź od DPD i skontaktować się z przedstawicielem DPD, żeby sprawdził, co w tym przypadku blokuje wygenerowanie etykiety.

 • Błąd: Usługa 'COD' nie jest dostępna dla wybranego numeru klienta i wybranego kraju docelowego - taki komunikat może pojawić się podczas próby wygenerowania etykiety dla usługi zagranicznej DPD by IAI Zagraniczne Classic (IAI Broker). W ramach usługi DPD by IAI nie obsługujemy zagranicznych przesyłek za pobraniem.

DPD Odbiór w punkcie - Błędny identyfikator punktu SP - przechodząc na stronę DPD do wyszukiwania punktów należy zweryfikować, czy punkt o danym ID lub o danym adresie, jest możliwy do wyszukania.

Jeśli wskazany punkt nie jest dostępny do wyszukania po stronie DPD, oznacza to, że nie jest on aktywny i system w prawidłowy sposób blokuje wygenerowanie etykiety do nieaktywnego punktu. Żeby móc wygenerować etykietę dla takiego zamówienia, należy poprosić klienta o wskazanie innego punktu DPD lub zmienić usługę kurierską na np. Paczkomaty.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell