Logo

Konfiguracja aplikacji Printer

Celem skonfigurowania drukarek dla wydruków fiskalnych oraz niefiskalnych, skorzystaj z poniżej instrukcji.

Konfiguracja aplikacji Printer do wydruków z tylko jednego stanowiska (wydruki lokalne)

Celem skonfigurowania wydruków fiskalnych oraz niefiskalnych tylko na jednym stanowisku - tym, do którego podpięta jest drukarka fiskalna oraz pozostałe drukarki niefiskalne, skorzystaj z poniżej instrukcji:

Krok 1. Upewnij się, że usługa Printer jest uruchomiona na adresie IP 127.0.0.1 (localhost) twojego komputera i status nasłuchu drukarek jest włączony.

Krok 2. Upewnij się również, czy wszystkie dodane do aplikacji Printer drukarki fiskalne zostały poprawnie przesłane do panelu IdoSell wraz z odpowiednio ustawionym adresem serwera wydruków w sekcji Administracja > Aplikacje pomocnicze > Konfiguracja Printer.

Krok 3. W ustawieniach użytkownika w panelu wybierz drukarkę skonfigurowaną w aplikacji Printer.

W panelu na stronie ADMINISTRACJA > Zarządzanie użytkownikami panelu po wejściu w edycję swojego konta, w sekcji Domyślne drukarki wskaż interesujące cię urządzenie.

Konfiguracja aplikacji Printer do wydruków z wielu stanowisk (wydruki sieciowe)

Celem skonfigurowania wydruków fiskalnych oraz niefiskalnych z wielu stanowisk, skorzystaj z poniżej instrukcji

Krok 1. Upewnij się, że usługa Printer jest uruchomiona na adresie IP z twojej firmowej sieci i status nasłuchu drukarek jest włączony.

Krok 2. Upewnij się również, czy wszystkie dodane do aplikacji Printer drukarki fiskalne zostały poprawnie przesłane do panelu IdoSell wraz z odpowiednio ustawionym adresem serwera wydruków.

Krok 3. W ustawieniach użytkownika w panelu wybierz drukarkę skonfigurowaną w aplikacji Printer.

W panelu na stronie ADMINISTRACJA > Zarządzanie użytkownikami panelu po wejściu w edycję swojego konta, w sekcji Domyślne drukarki wskaż interesujące cię urządzenie.

Krok 4. Upewnij się, że ustawiony w  kroku 1. adres IP jest widoczny dla innych komputerów w twojej sieci firmowej, oraz że porty komunikacji dla wydruków z panelu i wydruków z aplikacji pomocniczych są odblokowane w zaporze systemowej twojego komputer oraz na routerze w twojej sieci.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell