Logo

Raporty VAT OSS

Żeby raporty generowały wszystkie dane, musisz mieć włączony mechanizm Ustalenia stawki VAT w UE - Konfiguracja ustawień podatkowych i rozliczeniowych .

Raporty możesz wygenerować w RAPORTY I FINANSE > Rejestr dokumentów sprzedaży i korygujących

Ewidencja sprzedaży VAT OSS

To szczegółowy rejestr wysyłkowej sprzedaży zagranicznej w całej Unii Europejskiej. Staraliśmy się zawrzeć w nim wszystkie niezbędne informacje, które są potrzebne do skutecznego ewidencjonowania sprzedaży między dwoma krajami UE.

Raport działa niezależnie od aktualnych ustawień podatkowych i generuje szczegółową listę sprzedaży zagranicznej dla klientów prywatnych (B2C). Sprzedaż zagraniczna w tym przypadku oznacza, że kraj wysyłki jest różny od kraju dostawy, np. wysyłka z Polski do Niemiec, ale i wysyłka z Niemiec do Danii czy Polski. Liczy się przemieszczanie towaru z jednego do drugiego kraju Unii Europejskiej. Sprzedaż lokalna w Polsce lub innym kraju UE nie jest tutaj brana pod uwagę.

Żeby raport był zgodny z Deklaracją VAT OSS, kwoty przeliczane są na Euro.

Raport ten znajdziesz w sekcji RAPORTY I FINANSE > Rejestr dokumentów sprzedaży i korygujących > Ewidencja sprzedaży VAT OSS

Deklaracja VAT OSS

To kwartalna deklaracja wysyłkowej sprzedaży zagranicznej w Unii Europejskiej w ramach procedury OSS. Podsumowuje wartość należnego podatku VAT dla każdego kraju dostawy.

Brana pod uwagę jest każda sprzedaż zagraniczna do państw UE. Uwzględniane są transakcje z naliczonym podatkiem VAT po stawce kraju docelowego.

Raport grupuje każdą sprzedaż między dwoma państwami UE, wraz z podziałem na każdą stosowaną w sprzedaży stawkę VAT.

Deklaracja przelicza całą sprzedaż na Euro wg kursu EBC z ostatniego roboczego dnia okresu rozliczeniowego (lub dnia następnego).

Raport ten znajdziesz w sekcji Raporty i finanse > Rejestr dokumentów sprzedaży i korygujących > Deklaracje sprzedaży VAT OSS

Raporty Intrastat - wywóz 

Jest to raport niezbędny dla sklepów, które osiągnęły lub przekroczyły próg sprzedaży do krajów UE. Wartość progu jest raz do roku publikowana na stronach rządowych m. in. pod tym adresem .

Raport przelicza całą wartość sprzedaży na PLN wraz z zaokrągleniem (podwyższeniem) do pełnych złotych od 50 groszy po kursie NBP.

Każdy podmiot, który przekroczył określony próg sprzedaży do krajów UE, musi składać taki typ raportu.

 Raport ten znajdziesz w sekcji Raporty i finanse > Rejestr dokumentów sprzedaży i korygujących > Raporty Intrastat - wywóz

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell