Logo

Konfiguracja wydruku paragonów

Aplikacja Printer umożliwia skonfigurowanie i wydruk paragonów na wielu drukarkach fiskalnych w ramach jednej subskrypcji.

Konfiguracja drukarek fiskalnych w aplikacji Printer od wersji 2.2, pozwala na dodanie wielu urządzeń. Możliwe jest podłączenie jednocześnie więcej niż jednej drukarki fiskalnej do jednego komputera i wykorzystanie tego rozwiązania w sklepie internetowym.

Funkcjonalność dostępna jest w ramach jednej subskrypcji. Nie ma konieczności włączania kolejnej subskrypcji, żeby móc drukować paragony fiskalne na wielu urządzeniach.

Podłączając np. dwie drukarki fiskalne do jednego komputera, możesz drukować paragony fiskalne do zamówień na jednym lub na drugim urządzeniu. Jedynym ograniczeniem jest np. ilość wolnych portów COM w systemie. Podłączając każde kolejne urządzenie masz pewność, że będziesz mógł je skonfigurować w aplikacji Printer.

Wykorzystanie obsługi wielu drukarek w aplikacji Printer

Opisywana funkcjonalność doskonale sprawdzi się w scenariuszu, w którym prowadzisz sprzedaż internetową również zagranicą np. za pomocą aukcji internetowych na eBay.de, czy Amazon.com. W takim przypadku masz możliwość rozliczania sprzedaży zagranicznej z urzędem podatkowym danego kraju.

Przykład:

  • Sprzedaż na terenie Polski możesz rejestrować na urządzeniu A, które ma ustawioną walutę rozliczeniową PLN

  • Sprzedaż na terenie Niemiec możesz rejestrować na urządzeniu B, z ustawioną walutą rozliczeniową EUR

Dzięki temu sprzedaż w Polsce rozliczysz z polskim Urzędem Skarbowym, a sprzedaż zagraniczną z Urzędem Skarbowym danego kraju. Więcej dowiesz się na stronie Wielowalutowość w aplikacji Printer.

Pomocna będzie również możliwość drukowania paragonów z odwrotnym obciążeniem.

Konfiguracja wielu urządzeń

  1. Urządzenia możesz dodawać i edytować w Ustawienia > Drukarki fiskalne

  1. Pojawi się lista skonfigurowanych urządzeń komunikujących się przez port USBRS232 lub Bluetooth, oraz komunikujących się przez WiFi lub LAN. Na liście powinna znajdować się również drukarka fiskalna, która została skonfigurowana podczas wstępnej konfiguracji aplikacji, po pierwszym zainstalowaniu Printer na komputerze.

  1. Z poziomu okna Ustawienia > Drukarki fiskalne masz również możliwość skonfigurowania wydruku paragonów dla każdej z drukarek, mapowania stawek VAT i wyboru sposobu komunikacji przez port USBRS232 lub Bluetooth oraz komunikacji przez WiFi lub LAN, a także określenia, czy na danej drukarce fiskalnej chcesz drukować faktury VAT.

  1. Jeżeli wprowadziłeś ustawienia dla wszystkich drukarek fiskalnych, kliknięcie przycisku Zastosuj spowoduje wysłanie drukarek do panelu IdoSell. Od tej pory będą one dostępne dla wydruków z panelu i w aplikacjach pomocniczych.

  1. Upewnij się, że masz włączony nasłuch i usługę w aplikacji Printer.

W panelu IdoSell w module ADMINISTRACJA > Konfiguracja wydruków > Ustawienia drukarki fiskalnej (Printer), możesz przetestować połączenie z drukarką. W tym celu użyj przycisku testuj połączenie z drukarką

  1. Przypisz dodaną drukarkę do wybranego użytkownika panelu sklepu internetowego IdoSell, jeśli chcesz, żeby mógł on drukować paragony fiskalne tylko na tym konkretnym urządzeniu. W przeciwnym razie pozostaw ustawienie domyślne tj. wszystkie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell