Logo

Rozliczanie pracowników

Moduł Rozliczanie pracowników pozwala ci zoptymalizować wykorzystanie zasobów ludzkich w firmie. Jest to narzędzie, które kompleksowo analizuje wszystkie operacje personelu w sklepie IdoSell, bez konieczności stosowania zewnętrznych aplikacji, wtyczek czy ręcznej analizy. Dzięki nowej odsłonie modułu, wszystkie najważniejsze wyniki zobaczysz wprost w panelu administracyjnym IdoSell.

Informacje na temat pracy swojego personelu pozwolą ci między innymi na:

 • zmniejszenie kosztów operacyjnych poprzez optymalizację pracy osób zatrudnionych na magazynie, czy obsługujących zamówienia

 • weryfikację wydajności pracy swoich pracowników w prosty i przejrzysty sposób

 • sprawdzenie, z jakich narzędzi i w jakich ilościach korzystają z nich pracownicy

 • porównanie pracowników między sobą

 • porównanie wydajności pracowników w czasie

 • sprawdzenie, jaki model pracy jest najbardziej optymalny dla twoich pracowników.

Działanie modułu

Odświeżony moduł dostępny jest bez dodatkowych opłat. Znajdziesz go w panelu administracyjnym w ścieżce RAPORTY I FINANSE > Rozliczanie pracowników.

Mechanizm raportowania bazuje na zmienionym sposobie agregowania danych do raportu. Obejmuje on dane o tworzeniu i zamykaniu zamówień, zwrotu czy reklamacji, a także o pracach na dokumentach magazynowych.

UWAGA: Dane z poprzedniej wersji raportu są zbierane jak dotychczas, natomiast nowe dane są agregowane od 01.09.2023. Moduł prezentuje dane dla użytkowników aktywnych w panelu.

Rozliczanie pracowników
 1. W module masz możliwość wybrania podgrupy procesowej, z jakiej prezentować dane.

 2. Do wyboru masz zakres czasowy pierwotny prezentowanych danych. W przypadku wyboru Dzisiaj, dane są aktualizowane nie częściej niż co 2 godziny.

 3. Możesz wskazać zakres, z jakim chcesz porównać dane.

 4. W belce możesz wybrać granulację danych na wykresie.

 5. W belce możesz wybrać wartości, jaki mają być prezentowane na wykresie.

 6. Masz możliwość eksportu kompletu danych z tabeli do pliku .csv.

 7. Za pomocą przycisku możesz zarządzać kolumnami prezentowanymi w tabeli. Wybrane kolumny będą widoczne w raporcie przy każdym kolejnym wejściu do niego. Nową kolejność można ustawić poprzez dodawanie lub odejmowanie kolumn do raportu.

 8. Wykres domyślnie zwraca sumę dla wszystkich pracowników. Zaznaczając wybranych pracowników możesz porównać ich między sobą. Moduł pozwala jednocześnie porównać maksymalnie 5 pracowników, a zaznaczenie więcej niż 5 pracowników zwróci na wykresie sumę wybranych pracowników.

W ramach modułu możesz analizować i porównywać wydajność pracowników pod kątem różnych procesów w firmie. Raport zwraca prawie 90 wartości dostępnych w 4 grupach procesowych.

UWAGA:

Jeżeli chcesz zaprezentować pełniejszy opis danych w raporcie, najedź myszą na daną kolumnę.

Raport zlicza w pełni zweryfikowane zamówienia i ilość pozycji jest liczona od w pełni zweryfikowanych zamówień. 

Domyślnie wybranym zakresem jest "Ostatnie 30 dni", które prezentuje dane za ostatnie 30 pełnych dni, bez dnia dzisiejszego. 

W przypadku wygenerowania raportu dla własnego okresu i parametrów, będzie on dostępny bez konieczności ponownego generowania przez kolejne 30 dni.

Zamówienia

W ramach raportu sprawdzisz, w jaki sposób twoi pracownicy procesują zamówienia oraz dowiesz się, ile zamówień nie było w ogóle zweryfikowanych przez wysłaniem przez wybranych pracowników.

WartośćOpis
ZamknięteLiczba zamówień zamkniętych przez pracownika
ZweryfikowaneLiczba zweryfikowanych przez pracownika zamówień w module Weryfikacja i Wydruki oraz w IdoSell Scanner
Zweryfikowane (Panel)Liczba zweryfikowanych przez pracownika zamówień w module Weryfikacja i Wydruki
Zweryfikowane (Scanner)Liczba zweryfikowanych przez pracownika zamówień w IdoSell Scanner
Zweryfikowane pozycjeLiczba pozycji w zweryfikowanych przez pracownika zamówieniach (np. 3x to samo SKU w zamówieniu =1)
Zweryfikowane towaryLiczba towarów w zweryfikowanych przez pracownika zamówieniach (np. 3x to samo SKU w zamówieniu =3)
Zweryfikowane pozycje (średnia)Średnia liczba pozycji w zweryfikowanych przez pracownika zamówieniach
Zweryfikowane towary (średnia)Średnia liczba towarów w zweryfikowanych przez pracownika zamówieniach
WartośćŁączna wartość zrealizowanych zamówień zamkniętych przez pracownika
Dodane ręcznieLiczba zamówień dodanych ręcznie przez pracownika
Bez weryfikacjiLiczba zamówień zamkniętych przez pracownika, które nie zostały w pełni zweryfikowane
Zamknięte detalLiczba zamówień detalicznych zamkniętych przez pracownika
Zamknięte hurtLiczba zamówień hurtowych zamkniętych przez pracownika
Zamknięte detal (prowadzący)Liczba zrealizowanych zamówień detalicznych do jakich pracownik przypisany jest jako prowadzący zamówienie
Zamknięte hurt (prowadzący)Liczba zrealizowanych zamówień hurtowych do jakich pracownik przypisany jest jako prowadzący zamówienie
Wartość (prowadzący)Łączna wartość zrealizowanych zamówień do jakich pracownik przypisany jest jako prowadzący zamówienie
Waga (suma)Łączna waga produktów w zweryfikowanych przez pracownika zamówieniach
Waga (średnia)Średnia waga produktów na zamówienie w zweryfikowanych przez pracownika zamówieniach
Pozycje spakowane (Scanner)Liczba pozycji spakowanych przez pracownika w module "Pakuj zamówienie" w IdoSell Scanner (np. 3x to samo SKU w zamówieniu =1)
Towary spakowane (Scanner)Liczba towarów spakowanych przez pracownika w module "Pakuj zamówienie" w IdoSell Scanner (np. 3x to samo SKU w zamówieniu =3)
Pozycje spakowane średnia (Scanner)Średnia liczba pozycji spakowanych przez pracownika w module "Pakuj zamówienie" w IdoSell Scanner (np. 3x to samo SKU w zamówieniu =1)
Towary spakowane średnia (Scanner)Średnia liczba towarów spakowanych przez pracownika w module "Pakuj zamówienie" w IdoSell Scanner (np. 3x to samo SKU w zamówieniu =3)
PaczkiLiczba paczek w zamówieniach zamkniętych przez pracownika
Wpłaty przyjęteLiczba przyjętych wpłat przez pracownika

Magazyn

Korzystając z raportu zbadasz, jak twoi pracownicy radzą sobie w procesie magazynowym. Porównasz, ile zamówień zweryfikował pracownik korzystający z modułu dostępnego w panelu, ile pracownik korzystający z IdoSell Scanner. Raport pozwoli ci zoptymalizować procesy magazynowe.

WartośćOpis
PZ zamknięteLiczba zamkniętych PZ przez pracownika
MM wysłane zamknięteLiczba zamkniętych MM wysłanych z magazynu przez pracownika
MM przyjęte zamknięteLiczba zamkniętych MM przyjętych w magazynie docelowym przez pracownika
RX zamknięteLiczba zamkniętych RX przez pracownika
PX zamknięteLiczba zamkniętych PX przez pracownika
PZ utworzoneLiczba utworzonych PZ przez pracownika
MM wysłane utworzoneLiczba utworzonych MM wysłanych z magazynu przez pracownika
RX utworzoneLiczba utworzonych RX przez pracownika
PX utworzoneLiczba utworzonych PX przez pracownika
PZ zamknięte (pozycje)Liczba pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w zamkniętych PZ przez pracownika
MM wysłane zamknięte (pozycje)Liczba pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w zamkniętych MM wysłanych z magazynu przez pracownika
MM przyjęte zamknięte (pozycje)Liczba pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w zamkniętych MM przyjętych w magazynie docelowym przez pracownika
RX zamknięte (pozycje)Liczba pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w zamkniętych RX przez pracownika
PX zamknięte (pozycje)Liczba pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w zamkniętych PX przez pracownika
PZ utworzone (pozycje)Liczba pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w utworzonych PZ przez pracownika
MM wysłane utworzone (pozycje)Liczba pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w utworzonych MM wysłanych z magazynu przez pracownika
RX utworzone (pozycje)Liczba pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w utworzonych RX przez pracownika
PX utworzone (pozycje)Liczba pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w utworzonych PX przez pracownika
PZ zamknięte (towary)Liczba towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w zamkniętych PZ przez pracownika
MM wysłane zamknięte (towary)Liczba towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w zamkniętych MM wysłanych z magazynu przez pracownika
MM przyjęte zamknięte (towary)Liczba towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w zamkniętych MM przyjętych w magazynie docelowym przez pracownika
RX zamknięte (towary)Liczba towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w zamkniętych RX przez pracownika
PX zamknięte (towary)Liczba towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w zamkniętych PX przez pracownika
PZ utworzone (towary)Liczba towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w utworzonych PZ przez pracownika
MM wysłane utworzone (towary)Liczba towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w utworzonych MM wysłanych z magazynu przez pracownika
RX utworzone (towary)Liczba towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w utworzonych RX przez pracownika
PX utworzone (towary)Liczba towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w utworzonych PX przez pracownika
Zweryfikowane PZLiczba zweryfikowanych PZ
Zweryfikowane pozycje w zamkniętych MM wysłanychLiczba zweryfikowanych pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w zamkniętych MM wysłanych z magazynu przez pracownika
Zweryfikowane pozycje w zamkniętych MM przyjętychLiczba zweryfikowanych pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w zamkniętych MM przyjętych w magazynie docelowym przez pracownika
Zweryfikowane PXLiczba zweryfikowanych PX
Zweryfikowane RXLiczba zweryfikowanych RX
Zweryfikowane pozycje w utworzonych PZLiczba zweryfikowanych pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w utworzonych PZ przez pracownika
Zweryfikowane pozycje w utworzonych MM wysłanychLiczba zweryfikowanych pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w utworzonych MM wysłanych z magazynu przez pracownika
Zweryfikowane pozycje w utworzonych MM przyjętychLiczba zweryfikowanych pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w utworzonych MM przyjętych w magazynie docelowym przez pracownika
Zweryfikowane pozycje w utworzonych RXLiczba zweryfikowanych pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w utworzonych RX przez pracownika
Zweryfikowane pozycje w utworzonych PXLiczba zweryfikowanych pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w utworzonych PX przez pracownika
Zweryfikowane MM wysyłane z magazynuLiczba zweryfikowanych MM podczas wysyłania z magazynu
Zweryfikowane MM przyjmowanie do magazynuLiczba zweryfikowanych MM podczas przyjmowania do magazynu
Zweryfikowane towary w zamkniętych MM wysłanychLiczba zweryfikowanych towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w zamkniętych MM wysłanych z magazynu przez pracownika
Zweryfikowane towary w zamkniętych MM przyjętychLiczba zweryfikowanych towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w zamkniętych MM przyjętych w magazynie docelowym przez pracownika
Zweryfikowane towary w utworzonych PZLiczba zweryfikowanych towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w utworzonych PZ przez pracownika
Zweryfikowane towary w utworzonych MM wysłanychLiczba zweryfikowanych towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w utworzonych MM wysłanych z magazynu przez pracownika
Zweryfikowane towary w utworzonych MM przyjętychLiczba zweryfikowanych towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w utworzonych MM przyjętych w magazynie docelowym przez pracownika
Zweryfikowane towary w utworzonych RXLiczba zweryfikowanych towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w utworzonych RX przez pracownika
Zweryfikowane towary w utworzonych PXLiczba zweryfikowanych towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w utworzonych PX przez pracownika

Towary

W ramach raportu sprawdzisz, jakie operacje wykonują twoi pracownicy na towarach. Porównasz ilość dodanych, zmienionych i usuniętych towarów w skali miesiąca, zestawiając dane kilku pracowników, w dwóch wybranych okresach.

WartośćOpis
TowaryTowary dodane
TowaryTowary zmienione
TowaryTowary usunięte

Reklamacje i zwroty

W ramach raportu sprawdzisz, jakie procesy posprzedażowe realizują twoi pracownicy. Dowiesz się jaki proces zwrotów jest wprowadzany ręcznie.

WartośćOpis
Zwroty i reklamacjeZwroty zrealizowane
Zwroty i reklamacjeReklamacje zrealizowane
Zwroty i reklamacjeZwroty zrealizowane (prowadzący)
Zwroty i reklamacjeReklamacje zrealizowane (prowadzący)
Zwroty i reklamacjeWartość zrealizowanych zwrotów (prowadzący)
Zwroty i reklamacjeZwroty dodane ręcznie
Zwroty i reklamacjeReklamacje dodane ręcznie
Zwroty i reklamacjeZwroty zrealizowane hurt (prowadzący)
Zwroty i reklamacjeZwroty zrealizowane detal (prowadzący)
Zwroty i reklamacjeWartość zrealizowanych zwrotów
Zwroty i reklamacjeZwroty zrealizowane hurt
Zwroty i reklamacjeZwroty zrealizowane detal
InneWystawione aukcje Allegro
InneWystawione aukcje eBay

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell