Logo

Opis modułu B2B

Panel administracyjny oferuje dodatkowy moduł, odpowiadający za konfigurację sklepu dla sprzedaży hurtowej.  Funkcjonalności B2B to zestaw modułów przeznaczonych do upraszczania kontaktów pomiędzy firmami.

Moduł B2B daje dostęp do możliwości kierowania oferty hurtowej (wraz z inną grupą cen) do wybranej lub zawężonej grupy odbiorców, wyselekcjonowanej spośród klientów B2C a także m.in. dostęp do kredytów kupieckich i udostępniania oferty do integracji. Pozwala to na usprawnienie procesu zakupowego po stronie zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy. Sprzedawca może dowolnie zarządzać asortymentem sklepu i polityką cenową dla różnych grup klientów. Nabywca otrzymuje gotową ofertę hurtową z szeregiem narzędzi i udogodnień dla współpracy B2B.  

Moduł można aktywować w sekcji ADMINISTRACJA > B2B

Wszystkie opcje dostępne są do włączenia w zakładkach:

  • Dropshipping i Cross-docking z Customer API

  • Ustawienia udostępniania ofert do integracji

  • Kontrola dostępu do strony

  • Ceny netto czy brutto

Opcje dostępne w module B2B

Odrębne ceny towarów dla sprzedaży detalicznej i hurtowej

Dla hurtowni wyświetlane są ceny hurtowe (netto). Są one dostępne dla klientów B2B po zalogowaniu się do panelu lub widoczne od razu, w zależności od wybranego typu widoku (więcej w punkcie „Kontrola dostępu do strony” poniżej). Konfiguracja ta możliwa jest w sekcji ADMINISTRACJA > B2B.  Więcej o zarządzaniu cenami dowiesz się pod tym linkiem .

Indywidualna oferta (cennik) dla określonego klienta

Ta opcja pozwala na zaprezentowanie tej samej oferty dla różnych odbiorców w różnych cenach. Po zalogowaniu klient otrzymuje dostęp do listy, przygotowanej tylko dla niego. Reszta asortymentu jest widoczna, ale niedostępna do zakupu. Cenniki dostępne są w sekcji KLIENCI > Rabaty i cenniki > Cenniki indywidualne. Więcej o zarządzaniu indywidualną ofertą dowiesz się pod tym linkiem .

Kontrola dostępu do strony

Możesz zdecydować, czy oferta hurtowa ma być otwarta, czy dostępna dopiero po rejestracji i zalogowaniu się. Pośrednią opcją jest udostępnienie oferty dla wszystkich, ale z widocznością cen i możliwością składania zamówień tylko po rejestracji/logowaniu lub tylko dla klientów hurtowych. Zmiany wprowadzisz w sekcji MODERACJA > Działanie sklepu > Zarządzanie zachowaniem sklepu > wybór sklepu > Kontrola dostępu.  

Formularz rejestracji hurtowników

Umożliwia kontrolowanie listy klientów i ręczne zatwierdzanie ich jako hurtowych. Klient określa sposób rozliczania VAT, wprowadza dane firmy i szczegóły dostawy. W razie potrzeby może też załączyć dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności. Formularz włączysz w sekcji MODERACJA > Działanie sklepu > Panel klienta i proces składania zamówienia > wybór sklepu > Formularz rejestracji i edycji danych klienta > Rodzaj formularza.

Tzw. zgłoszenie hurtownika widoczne jest w panelu i możliwe do zaakceptowania przez obsługę w dziale KLIENCI > Zgłoszenia rejestracyjne hurtowników

Minimum logistyczne dla zamówień hurtowych

Możesz ustalić minimalną wartość zamówienia, żeby mogło być realizowane jako hurtowe. W przypadku zamówień poniżej określonej wartości możesz potraktować je jako detaliczne lub zablokować. Zmian dokonasz w sekcji MODERACJA > Działanie sklepu > Panel klienta i proces składania zamówienia > wybór sklepu > Składanie zamówień > Zakupy hurtowe i detaliczne

Faktury terminowe i kredyt kupiecki

Masz możliwość definiowana limitów kredytowych oraz późniejszych terminów płatności dla wybranych klientów.  Więcej o zarządzaniu cenami dowiesz się pod tym linkiem .

Zbiorcze opłacanie faktur

W ramach poziomu listy zamówień masz możliwość zbiorczego opłacania wielu faktur do zamówień w szablonie sklepu, aby klienci sklepu (głównie B2B) mogli szybko dokonać płatności za jednym razem.

Rozwiązanie ułatwia klientom hurtowni opłacanie wielu zamówień za jednym razem, przy użyciu dostępnych form płatności - IdoPay oraz Przelewy24.

Opłacenie możliwe jest na stronie Zamówienia zrealizowane i anulowane oraz Zamówienia w trakcie realizacji.

  • Przycisk “Zapłać teraz” prowadzi od razu do płatności zamówienia.

  • Przycisk “Zapłać zaznaczone” prowadzi od razu do płatności za wybrane/zaznaczone zamówienia.

  • Można opłacić zbiorczo tylko zamówienia w tej samej walucie.

  • Można opłacić zbiorczo zamówienia dla płatności Kredyt kupiecki lub przelewem za pomocą karty lub Paybylink.

Opcja opłacania zbiorczego zamówień możliwa jest tylko w przypadku włączonego modułu B2B, a szablon sklepu obsługuje funkcjonalność zbiorczego opłacania zamówień.

Włączenie mechanizmu dostępne jest w MODERACJA > Działanie sklepu > Panel klienta i Proces Składania Zamówienia (COP) > Składanie zamówień > Pozwalaj na zbiorcze opłacanie zamówień.

Moduł subkont w ramach zamówień jednej organizacji

Klienci hurtowi mogą tworzyć w sklepie subkonta dla konta firmowego, którym nadać mogą różne uprawnienia - wyłącznie do składania zamówień, tylko do ich akceptacji (i opłacenia) lub do obu na raz. Zamówienia złożone w subkontach przypisywane są do konta głównego (firmowego). 
Moduł działa na szablonie Standard B2B po zalogowaniu się na konto w sklepie przez użytkownika o statusie hurtownik należy przejść do Twoje konto -> Dodatkowi użytkownicy

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell