Logo

Konfiguracja cen towarów

Zarządzanie cenami

Żeby dodać lub zmienić cenę musisz przejść na kartę konkretnego lub nowego towaru. Nowy towar dodasz w TOWARY > Dodawanie nowego towaru, a edycję istniejącego najprościej wykonasz wybierając TOWARY > Lista towarów i klikając na ID towaru, który cię interesuje lub korzystając z wyszukiwarki towarów dostępnej w TOWARY > Wyszukiwarka towarów.

Domyślnie system na karcie towaru wyświetla zakładkę Podstawowe. Żeby zmienić ceny musisz przejść do zakładki Ceny.

Jeśli w panelu masz więcej niż jeden sklep, możesz, ale nie musisz, włączyć osobne ceny dla każdego sklepu.

Na karcie towaru masz możliwość ustawienia różnych rodzajów cen:

 • Detaliczna, która jest widoczna dla każdego klienta detalicznego i prezentowana od razu po wejściu na sklep.

 • Hurtowa - obowiązuje dla klientów mających przyznany status hurtownika, który ustawia się indywidualnie na karcie klienta w panelu . Cena ta będzie widoczna po zalogowaniu do sklepu.

 • Minimalna – jest to cena, poniżej której towar nie może zostać sprzedany. Konfigurując ceny w sklepie możesz od razu nadać wspomnianą cenę z wartością maksymalnego rabatu, jaki może być nałożony na towar. Pamiętaj, że przy ustawieniu ceny minimalnej równej cenie detalicznej czy też hurtowej, towary nie zostaną nigdy zrabatowane na stronie sklepu. Ceny te nie są widoczne dla klientów.

 • Do obliczeń automatycznych - ta cena została przygotowana do wykorzystania jako element funkcjonalności Dynamiczna konfiguracja cen towarów dostępnej w ramach modułu MARKETING I INTEGRACJE > Dynamic Pricing & Product Groups > Dynamic Pricing.

 • Sugerowana (katalogowa) - cena producenta.

 • Przekreślona detaliczna/hurtowa - stosowana, gdy chcesz ręczenie utworzyć promocję na towar, poza wbudowanym modułem promocji. Żeby cena przekreślona była prezentowa na karcie towaru, musi być wyższa od ceny detalicznej czy hurtowej.

Dodatkowo, żeby ułatwić ci tworzenie i zarządzanie cenami, dodaliśmy różne tryby czy też sposoby wyliczania cen zależnych od siebie.

 • Cena hurtowa różna od ceny detalicznej;

 • Cena hurtowa tak jak detaliczna;

 • Cena detaliczna na telefon – tryb ten używamy w przypadku, gdy sklep powadzi tylko sprzedaż hurtową. Cena będzie dopiero widoczna na stornie sklepu po zalogowaniu hurtownika;

 • Wszystkie ceny na telefon – tryb ten wykorzystujemy w przypadku, gdy na stronie chcesz prowadzić katalog towarów;

 • Cena detaliczna taka jak sugerowana (cena katalogowa);

 • Automatyczne wyliczanie cen – pozwala na ustawienie reguł na podstawie jakich ceny mają być wyliczane, np. cena hurtowa niższa o 5% od ceny detalicznej;

 • Formuła do wyliczania cen (zaawansowane programistyczne wyliczanie ceny opisanie w dziale dla Developerów);

 • Sprzedaż stacjonarna (POS).

Jeżeli prowadzisz sprzedaż w serwisach aukcyjnych czy marketplaces, to na karcie towaru, poza cenami dla sklepu, rozróżniamy jeszcze osobne ceny dla:

 • Porównywarek i serwisów zewnętrznych (Ceneo, Amazon, Empik .etc);

 • Serwisów aukcyjnych (Allegro, Ebay).

Jeśli planujesz ustawić różnice cenowe w sklepie, gdzie np. na Allegro ceny mają być wyższe o x%, to możesz włączyć automatyczne wyliczanie, które będzie bazowało np. na cenie detalicznej i po każdej zmianie ceny w sklepie, cena na aukcji będzie automatycznie aktualizowana.

W przypadku cen dla marketplaces, ceny zawsze są podawane w walucie bazowej panelu. Dodając cenę np. Amazon.de, na karcie towaru zawsze będzie wyrażona w wartości PLN i dopiero po stronie serwisu Amazon będzie przeliczana np. na Euro po aktualnym kursie.

Grupowa edycja cen

Poza edycją cen na karcie towaru, udostępniamy również narzędzie do grupowej edycji towarów, które pozwala zaktualizować i zmienić m.in. ceny towarów. To narzędzie pozwoli w prosty sposób zmienić ceny dla większej ilości towarów, przyjmując określony parametr. W takim celu należy wybrać TOWARY > Wyszukiwarka towarów lub lista towarów, zaznaczyć wszystkie towary, którym cenę chcemy zaktualizować, i w dolnym menu wybrać Edycja grupowa .

Poniżej wypisaliśmy najczęściej wykorzystywana scenariusze:

 • Zwiększenie cen o x % na wybranej grupie towarów. Wybieramy Ceny > Cenę podstawową > sklep > Cena detaliczna.

 • Cena hurtowa ma być niższa o x % od ceny detalicznej. Wybieramy Ceny > Ustawienia dotyczące cen > sklep > Automatycznie wyliczaj cenę (ustawienia wszystkich parametrów jednocześnie) > Cena hurtowa > Cenę bazową.

 • Cena na allegro ma być wyższa o x % od ceny detalicznej. Wybieramy Ceny > Ustawienia dotyczące cen dla serwisów aukcyjnych > sklep > Zmień cenę dla wybranego serwisu aukcyjnego > Allegro > Automatycznie wyliczaj cenę (ustawienia wszystkich parametrów jednocześnie) > Cenę bazową.

Wyłączenie osobnych cen dla marketplaces. Wybieramy Ceny > Cenę dla serwisu innego niż aukcyjny > Wybierz wszystkie > Cena wyjściowa dla serwisu > ustaw ceną bazową.

Zestawy i kolekcje

Poza towarami jedno lub wielorozmiarowymi, udostępniamy również kolekcje oraz zestawy. W przypadku ręcznego nadawania cen na tego typu towary, żeby uniknąć różnicy cenowej, która wynika z zaokrągleń między kartą towaru w sklepie a panelem sklepu, pamiętaj, żeby cena podana na karcie zestawu/kolekcji była podzielna przez sumę składowych towarów.

Sugerowanym trybem ustawień cen jest automatyczne wyliczanie cen, gdzie możesz ustawić wyliczania na podstawie sumy składowych. Cena będzie automatycznie zmieniana w momencie, gdy cena którejś ze składowych się zmieni, co pozwoli zachować kontrolę nad ceną dla tego typu towarów.

Ważną kwestią w przypadku kolekcji jest również włączenie automtycznego wyliczania cen na podstawie sumy składowych, ponieważ po odjęciu składowych na karcie towaru od strony sklepu, cena kolekcji będzie pomniejszana o składowe.

Cenniki indywidualne

Pozwalają na ustalenie dokładnie wynegocjowanych cen dla konkretnego klienta niezależnych od cen dostępnych w sklepie. Dzięki temu modułowi możesz zbudować indywidualną politykę cenową dla każdego kontrahenta niezależnie. Dokładnie ten moduł opisaliśmy pod tym adresem .

Ceny jednostkowe

Cena jednostkowa to cena pojedynczego towaru, którego ilość jest wyrażona w jednostkach miar. Wyświetlanie ceny w przeliczeniu na kilogram lub litr pozwoli ci lepiej porównać ceny podobnych lub takich samych produktów.

Ceny jednostkowe możesz nadać w ramach karty towaru, zakładki MAGAZYN, dodając jednostki standardowe.

Jednostki standardowe
Cena jednostkowa - widok

Dodatkowo jednostki możesz uzupełnić w ramach Grupowej Edycji Towarów. W ścieżce TOWARY > Wyszukiwarka towarów masz możliwość odfiltrowania towarów o konkretnej wadze.

Filtrowanie wyników

Wybierając jednostki standardowe w ramach Grupowej Edycji Towarów następnie uzupełnić wartości o konkretną gramaturę.

Jednostki standardowe - GET

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell