Logo

IAI Downloader - instrukcja konfiguracji

Wymagania sprzętowe i systemowe

Żeby móc poprawnie zainstalować i uruchomić aplikację IAI Downloader, komputer na którym ma zostać zainstalowana aplikacja musi spełniać poniższe wymagania sprzętowe i systemowe.

Minimalne wymagania:

 • komputer z procesorem 1.0 GHz,

 • 1024 MB pamięci operacyjnej RAM,

 • około 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym,

 • karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli,

 • dostęp do internetu.

Zalecane wymagania:

 • komputer z procesorem 2.0 GHz lub szybszym,

 • 2048 MB pamięci operacyjnej RAM lub więcej,

 • około 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,

 • karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli,

 • dostęp do internetu.

Wymagania systemowe:

Instalacja programu

 1. Należy uruchomić pobrany plik instalacyjny programu IAI Downloader, co spowoduje uruchomienie kreatora instalacji.

 2. W pierwszym kroku należy wybrać język instalacji (dostępne języki: polski i angielski) i zatwierdzić wybór, klikając przycisk OK, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego instalatora.

 3. Po zapoznaniu się z informacjami w pierwszym oknie dialogowym należy wybrać opcję Dalej w celu kontynuowania instalacji.

 4. W kolejnym kroku należy wskazać docelową lokalizację, w której program zostanie zainstalowany (zalecamy domyślną lokalizację) i zatwierdzić wybór, klikając Dalej.

 5. Kolejny krok to wybór katalogów dla skrótów, które zostaną utworzone w Menu Start.

 6. Następny krok pozwala określić czy mają zostać utworzone dodatkowe skróty do programu: na pulpicie oraz na pasku szybkiego uruchamiania.

 7. W kolejnym oknie dialogowym po wybraniu przycisku Instaluj instalator rozpocznie instalację programu IAI Downloader. W celu zmiany ustawień instalacyjnych należy wybrać Wstecz.

 8. Po zakończeniu instalacji należy wybrać przycisk Zakończ. Aplikacja IAI Downloader jest gotowa do uruchomienia.

Konfiguracja IAI Downloader

Po udanym procesie instalacji programu należy przeprowadzić wstępną konfigurację programu. Uruchom program IAI Downloader. Aplikacja przy pierwszym uruchomieniu zapyta o dane do podłączenia bazy MS SQL. W przypadku jej braku można ten krok pominąć, nie wprowadzając żadnych danych. Utworzona zostanie baza SQL Server Compact w wybranym wcześniej miejscu instalacji programu. Następnie program zapyta o dane dotyczące połączenia z panelem. Należy podać poniższe parametry:

 • nazwa strony jako domena techniczna lub domena sklepu (bez https:// i www.)

 • login użytkownika do panelu IdoSell

 • hasło użytkownika do panelu IdoSell


Kliknij Zapisz - nastąpi sprawdzenie wprowadzonych danych.

Okno Ustawienia ma jeszcze zakładkę Opcje, w której możesz określić, czy:

 • program ma uruchamiać się zawsze przy starcie systemu Windows,

 • program ma być uruchamiany w trybie zminimalizowanym do zasobnika,

 • program ma automatycznie, bez twojej ingerencji przeprowadzać synchronizację ofert co określony przez ciebie okres lub zgodnie z harmonogramem.

W oknie głównym znajduje się także zakładka Narzędzia, która umożliwia:

 • wykonanie kopii bezpieczeństwa danych, która jest zrzutem wszystkich ustawień i danych programu do jednego pliku,

 • odtworzenie danych z kopii bezpieczeństwa, która przywraca program do stanu w jakim był podczas tworzenia wskazanej kopii bezpieczeństwa.

Kopię tworzysz lokalnie (na własnym komputerze) i zostaje ona zapisana na dysku twojego komputera. Możesz ją następnie przenieść zewnętrzny nośnik danych.

MS SQL Server Express Edition

Aplikacja IAI Downloader  wspiera MS SQL Server w wersji:

 • MS SQL Server 2008 R2 SP2 Express Edition,

 • MS SQL Server 2012 Express Edition,

 • MS SQL Server 2014 Express Edition,

 • MS SQL Server 2016 Express Edition.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszej wersji aplikacji IAI Downloader. Pobierzesz ją ze swojego panelu administracyjnego IdoSell.

Poniżej znajdują się oficjalne linki do stron Microsoftu, z których pobierzesz odpowiednią dla siebie wersję silnika baz danych MS SQL Server Express Edition. Wersja Express Edition jest całkowicie darmowa.

.NET Framework - informacja o wymaganym środowisku przez aplikację IAI Downloader

Aplikacja IAI Downloader działa poprawnie ze środowiskiem uruchomieniowym .NET Framework 4.5 lub wyższym.

Windows 10, Widnows 8, Windows 7 oraz Windows Server 2008 R2

Jeśli używasz najnowszego systemu operacyjnego Windows 10 lub Windows 8, to masz już zainstalowany .NET Framework 4.5 lub 4.6. Z kolei w systemach Windows 7 oraz Windows Server 2008 R2 domyślnie jest zainstalowany .NET Framework 3.5 i do poprawnej pracy z aplikacją IAI Downloader  konieczna będzie jego aktualizacja.

Pozostałe wersje systemu Windows

W systemie Windows Vista i Windows Server 2008 domyślnie została dołączona wersja .NET Framework 3.0, a w systemie Windows Server 2003 jest to wersja NET. Framework 1.1.

Upewnij się jednak, czy nie masz zainstalowanej nowszej wersji .NET Framework (minimum 4.5). Jeśli nie, to aplikacja IAI Downloader  sama poprosi cię podczas instalacji o pobranie i zainstalowanie odpowiedniej, wspieranej wersji .NET Framework.

Możesz również samodzielnie pobrać właściwą wersję ze strony, której link został podanych niżej.

Oficjalne zestawienie wszystkich wersji (linków do stron Microsoftu) wraz z możliwością ich pobrania znajdziesz na oficjalnej stronie Download .NET Framework .

Środowisko .NET Framework jest całkowicie bezpłatne.

Uwaga

Dla systemu Windows XP aplikacja IAI Downloader  nie jest wspierana.  W związku z wycofaniem wsparcia dla protokołów TLS 1.0 i 1.1, na systemach operacyjnych Windows XP i Windows Vista, w których nie można włączyć protokołu TLS1.2, przestaną działać nasze aplikacje pomocnicze, w tym IAI Downloader

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell