Logo

Import i aktualizacja towarów za pomocą narzędzia webowego

Narzędzie do importu, aktualizacji oraz synchronizacji towarów służy do wgrywania nowych lub aktualizacji istniejących w panelu IdoSell towarów z plików XML w formacie IOF 3.0, oraz plików CSV, które zostały przygotowane zgodnie z podanymi wytycznymi .

W pierwszej kolejności plik z danymi jest pobierany ze wskazanego źródła do panelu sklepu, gdzie jest odpowiednio przetwarzany. Po tej operacji tworzone są odpowiednie żądania do API, które użytkownik może podejrzeć przed ich przesyłaniem przez system do sklepu.

Webowe wgrywanie towarów do bazy sklepu lub ich aktualizacja

Krok 1. W panelu IdoSell z menu wybierz TOWARY > Import, aktualizacja i przywracanie towarów z kopii.

Krok 2. Następnie wybierz odpowiednią opcję:

 • Dodać nowe towary - pozwala tylko na jednorazowy import towarów. Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz mieć pewność, że żaden towar nie zostanie przypadkowo nadpisany w sklepie danymi z pliku importu. Jeżeli towar posiada kod zewnętrznego systemu lub kod producenta istniejący w panelu, zostanie zwrócony błąd.

 • Zaktualizować istniejące towary - pozwala tylko na jednorazową aktualizację danych towarów. Wybierz tę opcję, gdy chcesz mieć pewność, że tylko zaktualizujesz towary w sklepie danymi z pliku importu. Aktualizacja towarów odbywa się na podstawie kodu zewnętrznego systemu, kodu producenta, kodu IAI i Identyfikatora towaru w panelu IdoSell (ID).

 • Zsynchronizować towary (dodać nowe i zaktualizować istniejące) - pozwala zarówno na jednorazowe dodawanie, jak i jednorazową aktualizację towarów. Wybierz tę opcję, gdy posiadany przez ciebie plik jednorazowej oferty zawiera informacje dotyczące zarówno nowych, jak i istniejących już towarów.

Krok 3. Na stronie wybranego trybu (np. Dodać nowe towary), wybierz przycisk Dodaj źródło danych.

Krok 4. Uzupełnij odpowiednio pola w wyświetlonym oknie, a następnie wybierz przycisk Dodaj źródło.

W przypadku wgrywania nowych towarów:

 • Nazwa w panelu - wpisz dowolną nazwę, która definiuje źródło importu.

 • Źródło danych - wybierz źródło importu z dostępnych opcji takich jak plik lokalny, zdalny adres URL lub pole tekstowe.

 • Plik importu / URL zdalnego pliku / Zawartość pliku - wybierz plik z zasobów lokalnych, podaj ścieżkę URL do pliku w sieci lub wklej do pola tekstowego zawartość pliku XML, lub CSV.

 • Wyznacz id sklepu na podstawie oferty - wybierz sklep, którego zmiany mają dotyczyć (domyślnie wybrany jest zawsze pierwszy aktywny sklep z listy). Informacje o sklepie mogą zostać odczytane ze zdefiniowanych w ofercie konfiguracji lub możesz samodzielnie wskazać właściwy sklep.

 • Wybierz sposób wyboru magazynu, dla stanów magazynowych synchronizowanych towarów - zdecyduj, czy stany synchronizowanych towarów mają być umieszczane dokładnie w tych samych magazynach, do których zostały przypisane w ofercie lub wybierz ręcznie jeden wspólny magazyn w swoim panelu, w których zsumowane stany ze wszystkich magazynów z oferty zostaną zapisane jako jeden stan.

 • Wybierz szablon atrybutów, których wartości mają zostać zaimportowane / zaktualizowane - wybierz szablon wybranych atrybutów, które mają zostać wgrane, zaktualizowane bądź przywrócone z pliku oferty.

 • Wybierz sposób uruchomienia importu - wybierz, czy import ma zostać wykonany automatycznie, czy jednak przed jego uruchomieniem będziesz chciał zweryfikować dane lub atrybuty, które mają zostać wgrane i chcesz go uruchomić ręcznie w najbardziej dogodnym dla siebie momencie.

 • Ustaw widoczność towaru w sklepie - wybierz, czy widoczność zaimportowanych towarów w twoim sklepie ma być zgodna z ustawieniami zdefiniowanymi w pliku oferty, czy też chcesz, żeby system uwidocznił lub ukrył je w nim niezależnie od tych ustawień.

 • Ustaw prefiks i zmień domyślny tryb przenoszenia kodu zewnętrznego systemu - aktywuj tę opcję, jeśli chcesz, żeby system automatycznie wygenerował kody zewnętrznego systemu i przypisał je do aktualizowanych towarów lub jeśli chcesz przypisać istniejącym w ofercie kodom określony prefiks.

 • Ustaw prefiks i zmień domyślny tryb przenoszenia kodu producenta - aktywuj tę opcję w przypadku, gdy towary znajdujące się w importowanej ofercie nie posiadają unikalnych kodów producenta lub jeśli chcesz przypisać istniejącym w ofercie kodom określony prefiks.

W przypadku aktualizacji istniejących towarów:

 • Nazwa w panelu - wpisz dowolną nazwę, która definiuje źródło importu.

 • Źródło danych - wybierz źródło importu z dostępnych opcji takich jak plik lokalny, zdalny adres URL lub pole tekstowe.

 • Plik importu / URL zdalnego pliku / Zawartość pliku - wybierz plik z zasobów lokalnych, podaj ścieżkę URL do pliku w sieci lub wklej do pola tekstowego zawartość pliku XML, lub CSV.

 • Wyznacz id sklepu na podstawie oferty - wybierz sklep, którego zmiany mają dotyczyć (domyślnie wybrany jest zawsze pierwszy aktywny sklep z listy). Informacje o sklepie mogą zostać odczytane ze zdefiniowanych w ofercie konfiguracji bądź możesz samodzielnie wskazać właściwy sklep.

 • Wybierz sposób wyboru magazynu, dla stanów magazynowych synchronizowanych towarów - zdecyduj, czy stany synchronizowanych towarów mają być umieszczane dokładnie w tych samych magazynach, do których zostały przypisane w ofercie lub wybierz ręcznie jeden wspólny magazyn w swoim panelu, w których zsumowane stany ze wszystkich magazynów z oferty zostaną zapisane jako jeden stan.

 • Wybierz szablon atrybutów, których wartości mają zostać zaimportowane / zaktualizowane - wybierz szablon wybranych atrybutów, które mają zostać wgrane, zaktualizowane lub przywrócone z pliku oferty.

 • Wybierz sposób uruchomienia importu - wybierz, czy import ma zostać wykonany automatycznie, czy jednak przed jego uruchomieniem będziesz chciał zweryfikować dane lub atrybuty, które mają zostać wgrane i chcesz go uruchomić ręcznie w najbardziej dogodnym dla siebie momencie.

 • Ustaw widoczność towaru w sklepie - wybierz, czy widoczność zaimportowanych towarów w twoim sklepie ma być zgodna z ustawieniami zdefiniowanymi w pliku oferty, czy chcesz, żeby system uwidocznił lub ukrył je w nim niezależnie od tych ustawień.

 • Ustaw tryb modyfikacji zdjęć, parametrów i załączników - wybierz, w jaki sposób system ma się zachować w przypadku aktualizacji zdjęć oraz parametrów i załączników, czy nowe informacje mają nadpisać poprzednio ustawione, czy mają się do nich dograć.

 • Synchronizuj ofertę po wybranym identyfikatorze - określ, na podstawie jakiego kodu aktualizowane towary mają być identyfikowane (do wyboru masz kod zew. systemu, kod producenta, kod IAI bądź panelowy identyfikator kartoteki towaru). Brak wybranego identyfikatora przy towarze w ofercie, spowoduje pominięcie jego synchronizacji.

 • Ustaw prefiks i zmień domyślny tryb przenoszenia kodu zewnętrznego systemu - aktywuj tę opcję, jeśli chcesz, żeby system automatycznie wygenerował kody zewnętrznego systemu i przypisał je do aktualizowanych towarów lub jeśli chcesz przypisać istniejącym w ofercie kodom określony prefiks.

 • Ustaw prefiks i zmień domyślny tryb przenoszenia kodu producenta - aktywuj tę opcję w przypadku, gdy towary znajdujące się w importowanej ofercie nie posiadają unikalnych kodów producenta lub jeśli chcesz przypisać istniejącym w ofercie kodom określony prefiks. Ustawienie go będzie skutkowało automatycznie zmianą standardu kodu producenta na opcję Inny (OTHER).

Krok 5. Na liście wybranego trybu pojawi się nowo dodany wpis.

Krok 6. W tym miejscu będziesz mógł również śledzić postępy dodanego importu.

Sprawdzić, jaki w danym momencie jest jego status:

 • Importowany - status jest widoczny w przypadku, gdy pliki są ładowane.

 • Wstrzymany - X% - status jest widoczny w przypadku, gdy import zostanie wstrzymany (po ręcznym kliknięciu linku wstrzymaj, bądź poprzez wybór opcji podczas dodawania źródła). W miejscu X pojawia się informacja o procencie dotychczasowego zaawansowania całego procesu.

 • Oczekuje na weryfikację - status jest widoczny w przypadku, gdy pliki importu zostaną załadowane i oczekują na przygotowanie requestów API.

 • Zweryfikowany - status jest widoczny w przypadku, gdy requesty API zostaną już przygotowane, ale nie ruszył jeszcze proces ich wgrywania.

 • Zaimportowany - status jest widoczny w przypadku, gdy import zostanie wykonany i wszystkie towary z oferty zostaną wgrane bez żadnych błędów.

 • Zaimportowany częściowo - status jest widoczny w przypadku, gdy import zostanie wykonany, jednak część towarów nie zostanie wgrana ze względu na błędy.

 • Całkowicie błędny - status jest widoczny w przypadku, gdy import został zakończony i żadne towary się nie wgrały ze względu na błędy, które wystąpiły.

Sprawdzić ile towarów zawiera cała importowana oferta.

Sprawdzić liczbę towarów już zaimportowanych.

Sprawdzić liczbę towarów jeszcze niezaimportowanych.

Zmienić ustawienia importu, aktualizacji czy synchronizacji ciągłej (pod warunkiem, że dany import ma status Wstrzymane lub został już wcześniej wykonany, lub gdy synchronizowana oferta jest wyłączona).

Wstrzymać, wznowić, powtórzyć lub usunąć wykonywaną operację.

Pobrać paczkę z plikami źródłowymi wykonywanej operacji.

Krok 7. Do czasu, gdy zweryfikowany import nie osiągnie statusu Przetwarzany, możesz zmienić zakres atrybutów towarów, jakie mają zostać wgrane do twojego panelu. W tym celu powinieneś najlepiej wstrzymać wykonywanie importu/oferty (klikając odpowiedni link w kolumnie Operacje), a następnie kliknąć liczbę wszystkich towarów lub liczbę towarów niezaimportowanych. Po przejściu na wybraną listę kliknij link konfiguracja widoku, gdzie w wyświetlonym okienku będziesz mógł odznaczyć/zaznaczyć i zapisać te atrybuty, które mają zostać uwzględnione lub nie podczas importu. Po dokonaniu wszystkich zmian pozostaje tylko wznowić operację importu.

Krok 8. Pozostaje czekać, aż system przetworzy wszystkie żądania API dla dodanego importu.

Krok 9. Po poprawnej operacji towary zostaną przeniesione do listy Lista towarów zaimportowanych. Te towary, których import się nie powiódł, pozostaną na liście Lista towarów niezaimportowanych. Przy tych towarach w kolumnie Bramka API zwróciła następujące błędy, będzie znajdować się informacja, co było powodem niepowodzenia. Może zdarzyć się również sytuacja, w której towar zostanie zaimportowany, jednak przy nim również pojawią się jakieś błędy, co będzie oznaczało, że z jakiegoś powodu nie udało się wgrać części jego danych.

Krok 10. W momencie, gdy system zweryfikuje dodany przez ciebie import, zostaniesz o tym automatycznie poinformowany w wiadomości e-mail, która zostanie dostarczona na adres wpisany w ustawieniach konta, z którego import został w panelu dodany.

Krok 11. System poinformuje cię w podobny sposób również o zakończeniu wykonywania danego importu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell