Logo

Dodawanie nowego towaru

W IdoSell istnieje kilka możliwości dodawania towarów do bazy. Towary możesz dodawać pojedynczo lub grupowo. Dostępna jest również możliwość utworzenia produktów na podstawie już istniejących indeksów.

Część ustawień w nowych produktach dodawanych ręcznie może być predefiniowana w sekcji Konfiguracja towarów i zdjęć > Ustawienia nowo dodanych towarów.

Możesz wybrać, czy towar będzie po dodaniu ukryty przed klientami, jaką będzie miał stawkę VAT, a także ustawienia dotyczące cen.

Dodanie pojedynczego produktu

W celu utworzenie zupełnie nowego produktu w sklepie, przejdź do sekcji Towary > Dodawanie nowego towaru.

W celu utworzenia nowego towaru w bazie, kliknij przycisk Dodaj, który jest umieszczony w kilku miejscach na karcie towaru.

Po utworzeniu produktu w bazie możesz przejść do jego konfiguracji. Szczegółowy opis poszczególnych modułów na karcie towaru opisany jest na dedykowanej podstronie .

Grupowe dodawanie produktów

Masz możliwość masowego importu produktów do panelu na kilka sposobów. W zależności od tego, jakimi danymi dysponujesz, oraz gdzie znajduje się twoja obecna baza towarów, możesz wybrać jedną z dostępnych opcji:

Dodawanie towarów przez dokument PZ

W panelu IdoSell masz możliwość dodawania produktów bezpośrednio z dokumentu magazynowego PZ. Towary w dokumencie PZ możesz dodawać pojedynczo lub z pliku CSV.

Pojedyncze dodawanie nowych towarów

Dodawanie nowych towarów z pliku CSV do dokumentu PZ

Produkty utworzone na podstawie dokumentu PZ będą miały tylko podstawowe informacje takie jak:

 • nazwa,

 • stawka VAT,

 • Kod zewnętrznego systemu,

 • Kod producenta,

 • grupa rozmiarowa,

 • rozmiar.

Pozostałe dane takie jak ceny, opisy, zdjęcia parametry itd., muszą być uzupełnione ręcznie.
Towar zostanie utworzony w bazie dopiero po zamknięciu dokumentu PZ.

Dodawanie towarów przez API

API Admin umożliwia dodanie towaru poprzez bramkę Products > update . Bramka ta jest uniwersalna i może zostać użyta również do aktualizacji danych zawartych w towarze. Poniżej przykład zapytania, które pozwala na dodanie towaru z podstawowymi informacjami takimi jak:

 • kod producenta,

 • nazwa,

 • cena,

 • opis długi,

 • parametr,

 • zdjęcie.

<update>
<authenticate>
<userLogin>japi</userLogin>
<authenticateKey>4d05877f1d06203ee9c2566e4f79789457440764</authenticateKey>
</authenticate>
<params>
<settings>
<settingModificationType>add</settingModificationType>
</settings>
<products>
<0>
<productSizeCodeExternal>32012581478123541</productSizeCodeExternal>
<productNames>
<productNamesLangData>
<0>
<langId>pol</langId>
<productName>Nazwa Towaru</productName>
</0>
</productNamesLangData>
</productNames>
<productLongDescriptions>
<productLongDescriptionsLangData>
<0>
<langId>pol</langId>
<productLongDescription>Opis długi towaru przekazany w zapytaniu.</productLongDescription>
</0>
</productLongDescriptionsLangData>
</productLongDescriptions>
<productParameters>
<0>
<productParameterOperation>add_parameter</productParameterOperation>
<langId>pol</langId>
<productParameterTextIdsLangData>
<0>
<langId>pol</langId>
<productParameterTextId>Parametr\wartość</productParameterTextId>
</0>
</productParameterTextIdsLangData>
</0>
</productParameters>
<productRetailPrice>100</productRetailPrice>
<productVat>23</productVat>
<shopsMask>1</shopsMask>
<productPictures>
<0>
<productPictureSource>https://freshmail.pl/wp-content/uploads/2014/02/IdoSell-Shop-Logo.png</productPictureSource>
</0>
</productPictures>
</0>
</products>
</params>
</update>

Inną opcją dodawania towaru przez API Admin jest wykorzystanie innej metody z bramki products, którą jest insert. Opis tej bramki znajduje się w dokumentacji .

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell