Logo

IAI Downloader - instrukcja obsługi

Dodawanie dostawcy

 1. Pierwszym krokiem dodania oferty dostawcy jest uruchomienie programu i kliknięcie Dodaj dostawcę w oknie głównym programu. Wyświetli się okno dodawania dostawcy.

 2. Kliknij Dodaj ofertę, żeby wyświetlić okno umożliwiające wskazanie oferty (jeżeli masz link do oferty otrzymany od dostawcy, wklej go od razu w specjalne pole i kliknij Sprawdź - program dokona analizy oferty i oceni czy jest ona prawidłowa i możliwa do konfiguracji).

 3. Zapoznaj się z informacją wyświetloną w oknie i wskaż lokalizację, w której znajduje się oferta.

 4. Jeżeli oferta dostawcy jest w kilku plikach, najpierw wskaż jeden plik - resztę wskażesz w następnym kroku.

 5. Po wskazaniu pliku oferty kliknij OK a zostaniesz przekierowany do okna Dodawania dostawcy. Zauważ, że wskazana przez ciebie lokalizacja jest widoczna w specjalnym polu do wprowadzania linku.

 6. Kliknij Sprawdź - program przystąpi do analizy oferty i poprosi cię o podanie nazwy dostawcy, dzięki której będziesz rozpoznawał dodaną ofertę w programie.

 7. Kolejny krok zależy od tego, w jakim typie/formacie jest wskazana przez ciebie oferta:

 • jeżeli wskazana oferta jest w formacie IOF,  program nie będzie wymagał od ciebie żadnych konfiguracji w plikach i zostaniesz od razu przekierowany do okna dodawania dostawcy w celu ostatecznego potwierdzenia dodania dostawcy.

 • jeżeli wskazana oferta jest w formacie CSV lub XML , program wyświetli specjalne okno do konfiguracji danych w plikach.

Konfiguracja dostawcy

Po procesie dodawania dostawcy program od razu poprosi o konfigurację oferty. Możesz oczywiście opuścić ten krok, ale mimo, że oferta jest dodana, program podczas synchronizacji nie wykona żadnej operacji. Konieczne jest skonfigurowanie oferty. W oknie głównym programu kliknij dwukrotnie na nazwie dostawcy. Wyświetli się okno ustawień dostawcy.

Okno ustawień dostawcy zawiera kilka zakładek, z którymi zalecamy się szczegółowo zapoznać.

Ustawienia

 • Krótka nazwa dostawcy - jest to nazwa używana na potrzeby programu IAI Downloader. Możesz ją zmieniać bez wpływu na synchronizację oferty.

 • Prefiks dla kodów zewnętrznego systemu - każdy towar zaimportowany do IdoSell Shop przez program IAI Downloader będzie posiadać kod zewnętrznego systemu. Dzięki możliwości wskazania prefiksu oraz dwóm dostępnym opcjom z sekcji Kod zewnętrznego systemu dla importowanych towarów masz pełny wpływ na to jak będzie wyglądał kod zewnętrznego systemu.

  Uwaga: Zalecamy, żeby raz wprowadzonych ustawień dotyczących prefiksu i kodów zewnętrznego systemu nie zmieniać. Są to ustawienia niezwykle wrażliwe na wszelkie zmiany i każda późniejsza ingerencja może przynieść niepożądane skutki - jak na przykład dublowanie się towarów przy synchronizacji.

 • Informacja - jeżeli chcesz, żeby kod zewnętrznego systemu dla towarów importowanych do IdoSell Shop był dokładnie taki sam, jak w plikach oferty, wyczyść pole prefiksu oraz zaznacz opcję Automatycznie buduj kod zewnętrznego systemu z prefiksu i węzła XML product/size@code.

 • Aktualizuj w towarach - ta sekcja pozwala określić, które atrybuty towarów mają być aktualizowane w IdoSell Shop podczas synchronizacji oferty. Zalecamy, żeby przy pierwszej synchronizacji dla wszystkich pól była wybrana opcja Aktualizuj.

 • Preferencje importu i synchronizacji - ta sekcja pozwala ci lepiej kontrolować przepływ informacji o towarach przy synchronizacji oferty. Możesz wymusić, żeby IAI Downloader podczas synchronizacji wyświetlał okno debugowania wraz z informacjami, jakie atrybuty towaru w ofercie dostawcy się zmieniły, lub które towary pojawiły się jako nowe. Możesz także określić zachowanie programu w obu sytuacjach - żeby synchronizował dane i importował towary bez twojej wiedzy lub wymuszał podjęcie przez ciebie decyzji.

 • Tryb importowania grup towarów - jeżeli dostawca poinformował cię, że jego oferta zawiera towary zgrupowane, zalecamy wybrać opcję pierwszą (do IdoSell Shop zostaną przeniesione towary, a następnie zgrupowane tak samo jak w ofercie dostawcy).

 • Nadpisanie zdjęć i opisów towarów - możesz określić, czy przy synchronizacji IAI Downloader ma bezwzględnie zaktualizować wszystkie zdjęcia i opisy towarów w IdoSell Shop .

 • Pobieranie informacji o sugerowanej cenie detalicznej - jeżeli oferta dostawcy zawiera sugerowane ceny detaliczne towarów i chcesz, żeby były one zaimportowane, zaznacz tę opcję.

Kategorie

Po lewej stronie widnieją kategorie występujące w ofercie dostawcy. Zaznacz te, które cię interesują, i dla każdej z nich wskaż po prawej, do których kategorii IdoSell Shop mają być przypisane. Możesz uzupełnić też opcje dodatkowe, takie jak: marża, gwarancja czy widoczność.

Uwaga: na dole okna znajduje się opcja Automatycznie odwzorowuj kategorie dostawcy w IdoSell Shop, która wykona powyższe czynności za ciebie, dokonując niekoniecznie trafnych wyborów - przed wybraniem tej opcji upewnij się, że chcesz dodać do IdoSell Shop wszystkie kategorie twojego dostawcy.

Rozmiary

Z lewej strony znajduje się sekcja Rozmiary w ofercie dostawcy. Wybierz rozmiary nieprzypisane. Zaznacz rozmiar w lewej kolumnie, klikając na niego, a następnie wskaż (poprzez kliknięcie) odpowiedni rozmiar w IdoSell Shop.

Uwaga: Na dole okna znajduje się opcja Automatycznie odwzorowuj rozmiary dostawcy w IdoSell Shop, która wykona powyższe czynności za ciebie, dokonując niekoniecznie trafnych wyborów - przed wybraniem tej opcji upewnij się, że chcesz dodać do IdoSell Shop wszystkie rozmiary twojego dostawcy.

Producenci

Lista wyświetla wszystkich zdefiniowanych producentów w ofercie dostawcy. Zaznacz tych, których towary chcesz zaimportować do IdoSell Shop.

Serie

Z lewej strony znajduje się sekcja Serie w ofercie dostawcy. Zaznacz serię w lewej kolumnie, klikając na nią, a następnie wskaż (poprzez kliknięcie) serie w IdoSell Shop.

Jednostki miar

Z lewej strony wybierz jednostkę z oferty dostawcy klikając na nią, a następnie wskaż (poprzez kliknięcie) odpowiednią jednostkę w IdoSell Shop.

Uwaga: na dole okna znajduje się opcja Automatycznie przypisuj jednostki miar dostawcy w IdoSell Shop, która wykona powyższe czynności za ciebie, dokonując niekoniecznie trafnych wyborów - przed wybraniem tej opcji upewnij się, że chcesz dodać do IdoSell Shop wszystkie jednostki miar twojego dostawcy.

Jeżeli oferta została przez ciebie w pełni skonfigurowana, program jest gotowy do jej dalszej synchronizacji.

Synchronizacja oferty

Po przeprowadzeniu pełnej konfiguracji możesz zamknąć okno ustawień dostawcy. Pamiętaj, żeby zapisać wszystkie zmiany przed przystąpieniem do synchronizacji. Opcja synchronizacji jest dostępna z poziomu okna głównego programu. Kliknij Synchronizuj, żeby rozpocząć synchronizację. Czas trwania synchronizacji zależy od kilku czynników:

 • liczby towarów w IdoSell Shop - im więcej towarów, tym dłuższa synchronizacja,

 • liczby towarów w ofercie dostawcy do zaimportowania do IdoSell Shop - im więcej towarów, tym dłuższa synchronizacja,

 • szybkości łącza internetowego - im szybsze, tym szybsza synchronizacja.

Po zakończeniu synchronizacji IAI Downloader wyświetli stosowną informację. Jeżeli w ofercie wystąpiły błędy, zostaną one wyświetlone. Należy wówczas - w miarę możliwości - wykonać niezbędne operacje i ponownie uruchomić synchronizację. Jeżeli treść błędu jest dla ciebie niezrozumiała, skopiuj ją i wyślij komunikatem do Działu Wsparcia.

Po zakończonej synchronizacji przejdź do IdoSell Shop w celu sprawdzenia zaimportowanych towarów.

FAQ

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell