Logo

Synchronizacja ciągła towarów od dostawcy

Instrukcja webowej synchronizacji ciągłej towarów po kodzie dostawcy

Tryb umożliwia synchronizację towarów w sposób ciągły z oferty udostępnionej przez twoich dostawców z bazą towarów w panelu sklepowym na podstawie tzw. kodu dostawcy. Dzięki nowej funkcjonalności będziesz miał możliwość powiązania tych samych towarów oferowanych przez różnych dostawców, z kartą właściwego towaru w bazie twojego sklepu i synchronizowania m.in. ich cen oraz stanów magazynowych. Zobacz więcej w: Importy.

Kod dostawcy

Kod towaru u dostawcy, zwany dalej kodem dostawcy, składa się z unikalnego identyfikatora towaru i rozmiaru (kodu IAI) w sklepie dostawcy i jednoznacznie go identyfikuje. Jego zaletą jest również to, że standardowo znajduje się w każdej ofercie IOF 3.0 udostępnianej z panelu IdoSell.

Dzięki zastosowaniu nowego kodu te same towary (np. o tym samym kodzie producenta czy kodzie zewnętrznego systemu) pobierane od różnych dostawców, mogą być parowane i dalej synchronizowane w ramach karty jednego SKU w twoim panelu IdoSell.

System sprawdzi, czy synchronizowany towar o danym kodzie znajduje się w bazie twojego sklepu. Gdy powiąże go z istniejącym SKU lub gdy doda ten towar jako nowy, przypisze mu wówczas automatycznie kod tego dostawcy. Dzięki temu przy późniejszej synchronizacji / aktualizacji tego towaru od tego dostawcy system będzie identyfikował go właśnie po tym kodzie.

Stany magazynowe i ceny sprzedaży tych samych towarów synchronizowanych od różnych dostawców

Stany magazynowe

Stany magazynowe tych samych towarów (towarów o tym samym kodzie producenta lub kodzie zewnętrznego systemu) synchronizowanych (w trybie Synchronizacji towarów w sposób ciągły od dostawcy) od różnych dostawców są zapisywane jako stan magazynu M0 (magazynu dostawcy). Są one również sumowane ze stanem magazynu M0 manualnie przez obsługę na karcie sparowanego towaru.

W momencie, gdy stany magazynowe od jednego dostawcy zostaną wyzerowane, będziesz mógł w sposób manualny:

 • z poziomu karty towaru,

 • przez Grupową Edycję Towarów (GET),

 • przez webowy tryb aktualizacji towarów,

przełączyć się na kolejnego dostawcę i jego stany magazynowe, które wcześniej zostały powiązane z tym towarem.

Uwaga: Tryb przełączania automatycznego wraz z możliwością ustawienia strategii wyboru właściwego dostawcy oraz sumowaniem stanów różnych dostawców pojawi się w przyszłości.

Ceny sprzedaży

Ceny sprzedaży tych samych towarów (towarów o tym samym kodzie producenta lub kodzie zewnętrznego systemu) synchronizowanych (w trybie Synchronizacji towarów w sposób ciągły od dostawcy) od różnych dostawców są aktualizowane na karcie towaru zgodnie z ustawieniami szablonu aktualizacji atrybutów towaru, który został przez ciebie wskazany przy ustawianiu oferty w konfiguracji wybranego dostawcy.

Uwaga: W przyszłości pojawi się możliwość ustawienia strategii wyboru najkorzystniejszych ceny oraz narzutów dla nich.

Instrukcja konfiguracji oferty dostawcy do jej ciągłej synchronizacji

1 W pierwszym kroku w panelu IdoSell z menu wybierz TOWARY > Dostawcy.

2. Następnie przejdź do edycji wybranego dostawcy lub dodaj nowego.

3. W oknie konfiguracji swojego dostawcy przejdź do sekcji Synchronizacja towarów i ustaw znajdującą się w niej opcję Synchronizuj towary od dostawcy na Tak.

4. Uzupełnij adres oferty swojego dostawcy w polu Adres URL oferty w formacie IOF 3.0.

5. Następnie ustaw:

 • Tryb synchronizacji towarów - określ, czy chcesz tylko aktualizować posiadaną ofertę, czy też dodawać do niej nowe towary od swojego dostawcy,

 • Harmonogram pobierania oferty od dostawcy - zdecyduj, w jakich odstępach czasu mają być pobierane pełne informacje takie jak opisy, zdjęcia, parametry itp. o synchronizowanych towarach. Informacje o stanach magazynowych oraz cenach będą niezależnie pobierane co 30 minut,

 • Na jakich stronach (w jakich sklepach) mają być pokazywane towary po ich zsynchronizowaniu,

 • Szablony atrybutów, które mają być importowane oraz aktualizowane - możesz skorzystać z predefiniowanego szablonu STANDARD, który jest tak skonfigurowany, żeby importować i aktualizować wszystkie możliwe atrybuty towarów lub stworzyć i ustawić własny szablon. W celu utworzenia własnego szablonu przejdź na stronę TOWARY > Import, aktualizacja i przywracanie towarów z kopii, a następnie z górnego sub-menu wybierz link Szablony atrybutów dla importowanych, aktualizowanych i przywracanych towarów.

6. Skonfigurowana oferta zostanie zapisana na liście kolejki webowego trybu synchronizacji towarów w sposób ciągły od dostawcy w postaci kontenera, w którym umieszczane będą wpisy dotyczące plików wykonywanych w ramach kolejnych cyklów synchronizacji. Żeby się do niego dostać, z głównego menu panelu wybierz TOWARY > Import, aktualizacja i przywracanie towarów z kopii, a następnie kliknij wybierz przy opcji Synchronizować towary w sposób ciągły od dostawcy.

7. Wybór opcji szczegóły i status synchronizacji pozwoli na przejście do listy wszystkich plików pobieranych cyklicznie w ramach oferty tego dostawcy.

8. W tym miejscu będziesz mógł również śledzić postępy dodanego importu.

Sprawdzić, jaki w danym momencie jest jego status:

 • Oczekuje na pobranie plików - status jest widoczny, gdy system oczekuje lub pobiera pliki oferty;

 • Oczekuje na weryfikację - status jest widoczny, gdy pliki oferty zostały już pobrane i oczekują na weryfikację;

 • Weryfikowany - X% - status widoczny, gdy pliki oferty są przetwarzane i system przygotowuje się do zbudowania z nich requestów API. W miejscu X pojawia się informacja o procencie dotychczasowego zaawansowania całego procesu;

 • Wstrzymany - X% - status jest widoczny, gdy operacja synchronizacji całej oferty bądź tylko wybranej jej paczki zostanie wstrzymana (po ręcznym kliknięciu linku wstrzymaj). W miejscu X pojawia się informacja o procencie dotychczasowego zaawansowania całego procesu;

 • Zweryfikowany - X% - status jest widoczny, gdy requesty API zostaną już przygotowane, ale nie ruszył jeszcze proces ich wgrywania. W miejscu X pojawia się informacja o procencie dotychczasowego zaawansowania całego procesu;

 • Zaimportowany - status jest widoczny, gdy synchronizacja zostanie wykonana i wszystkie towary z oferty zostaną wgrane lub zaktualizowane bez żadnych błędów;

 • Zaimportowany częściowo - status jest widoczny, gdy synchronizacja zostanie wykonana, jednak część towarów nie zostanie wgrana ze względu na błędy;

 • Całkowicie błędny - status jest widoczny, gdy synchronizacja zostanie wykonana, jednak żadne towary nie zostaną wgrane ze względu na błędy;

Sprawdzić, ile towarów zawiera cała importowana oferta.

Sprawdzić, liczbę towarów już zaimportowanych.

Sprawdzić, liczbę towarów jeszcze niezaimportowanych.

Wstrzymać, wznowić, wykonać ponowną synchronizację wybranej paczki danych bądź ją całkowicie usunąć.

Pobrać archiwum ZIP z plikami źródłowymi danej paczki.

9. W momencie, gdy system zweryfikuje paczkę danych w dodanej przez ciebie ofercie, zostaniesz o tym automatycznie poinformowany przez wiadomość e-mail, która zostanie dostarczona na adres wpisany w ustawieniach konta, z którego oferta została w panelu dodana.

10. Po poprawnej operacji, towary zostaną przeniesione do listy Lista towarów zaimportowanych. Te towary, których import się nie powiódł, zostaną na liście Lista towarów niezaimportowanych. Przy tych towarach w kolumnie Bramka API zwróciła następujące błędy będzie znajdować się informacja, co było powodem niepowodzenia. Może zdarzyć się również sytuacja, w której towar zostanie zaimportowany, jednak przy nim również pojawią się błędy, co będzie oznaczało, że z jakiegoś powodu nie udało się wgrać części jego danych.

11. W momencie, gdy system zaimportuje paczkę danych w dodanej przez ciebie ofercie, zostaniesz o tym automatycznie poinformowany przez wiadomość e-mail, która zostanie dostarczona na adres wpisany w ustawieniach konta, z którego oferta została w panelu dodana.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell