Logo

Grupy towarów

Wybór wersji towaru to temat, na który napotyka duża liczba sprzedawców internetowych. Taka opcja jest niezbędna w sklepach sprzedających odzież, sprzęt elektroniczny, meble, maszyny i narzędzia, ale nie tylko. W innych branżach również możesz chcieć podać klientowi do wyboru różne wersje produktu. Mogą to być kolory, moc, grubość, wersja, rodzaj nadruku oraz wiele innych cech, które wpływają na wygląd lub cenę towaru. Z pomocą przychodzi funkcja grupowania towarów dostępna dla każdego sprzedawcy działającego na IdoSell.

Pamiętaj, żeby ułatwić kupującym wybór odpowiedniego wariantu i nawigację po twojej ofercie, towary wchodzące w skład grupy powinny dawać wrażenie, że jest to jedna i ta sama rzecz, tylko dostępna w różnych opcjach. Poszczególne opcje powinny mieć cechy odróżniające je od siebie. To właśnie te cechy, które rozróżniają towary, powinny być wybrane jako parametry rozróżniające towary w grupie. Posługując się przykładem jednego modelu buta, parametrem rozróżniającym może być kolor cholewki, kolor sznurowadeł albo nawet oba równocześnie.

Zauważ, że celowo nie przywołujemy takiego podstawowego wyboru w przypadku obuwia i odzieży jak rozmiar. Obsługa rozmiarów jest dostępna w IdoSell jako oddzielna funkcja i dla sprzedaży towarów z podziałem na rozmiary nie jest potrzebne korzystanie z omawianego tutaj grupowania towarów.

Grupowanie towarów wymaga stworzenia dla każdego wariantu osobnego towaru w panelu administracyjnym. Jeśli mamy już bazowy produkt, można taki produkt powielić, dzięki czemu w nowo utworzonym produkcie zmieniamy tylko wybrane cechy towaru np. zdjęcia czy opis (o ile to konieczne). 

Przygotowanie towarów do grupowania

Przed grupowaniem warto zadbać o odpowiednią konfigurację produktów.

Kluczowe jest dodanie parametrów, które posłużą nam jako parametry rozróżniające. Opisz towary przy pomocy parametrów. Wymień wszystkie cechy charakterystyczne danego towaru i przyporządkuj im odpowiednie wartości.

Więcej o parametrach przeczytasz tutaj .

Parametry dodajemy w zakładce Opisy na karcie towaru.

Porada eksperta

Podczas grupowania system ustawi elementy współdzielone, sprawdzając konfigurację grupowanych towarów. Zadbaj o to, żeby elementy, które nie mają być współdzielone, miały unikalne wartości przed utworzeniem grupy. Towary powinny mieć różne zdjęcia, opisy czy nazwy.

Tworzenie grup produktów

Grupowanie towarów możemy wykonać z poziomu karty towaru lub z poziomu listy.

W celu utworzenia grupy towarów przechodzimy do zakładki Grupy, na karcie towaru.

Mamy do wyboru 2 opcje:

  • Dodaj nowy towar i zgrupuj go z tym towarem - dodamy do panelu nowy produkt, który będzie wymagał konfiguracji i będzie od razu zgrupowany z edytowanym produktem.

  • Zgrupuj towar z innymi towarami w grupę - jest to opcja której użyjemy, gdy mamy już gotowy towar do zgrupowania. Po kliknięciu zgrupuj zostaniemy przekierowani do wyszukiwarki produktów.

Po utworzeniu odpowiedniej liczby wariantów towarów z poziomu listy towarów możemy zgrupować towary. W tym celu wybieramy w dolnej sekcji opcje Grupowanie towarów > Zgrupuj zaznaczone towary używając parametru rozróżniającego. Na tym etapie, jeśli wcześniej uzupełniliśmy parametry w towarze, możemy wybrać parametr, który będzie rozróżniał towary w grupie. Jeśli nie uzupełniliśmy parametrów, możemy po prostu przypisać je do towarów.

Rozgrupowanie produktów

Jeśli chcesz rozgrupować towary wejdź na kartę dowolnego towaru w grupie, a następnie przejdź do zakładki grupy.
W sekcji grupy odnajdujemy opcję Lista towarów zgrupowanych z tym towarem i Klimy przycisk zobacz.

Po wyświetleniu towarów zgrupowanych, zaznaczamy wszystkie, następnie wchodzimy w opcje dostępną w dolnym menu Zarządzanie grupą towarów, a następnie rozgrupowujemy towary.

Istnieje również możliwość wydzielenia tylko jednego towaru z grupy. Wykonujemy to z poziomu karty towaru, w zakładce Grupy. Przy produkcie, który chcemy wydzielić, klikamy przycisk Wydziel towar z grupy.

Zarządzanie grupą towarów

Po utworzeniu grupy zarówno na karcie towaru, jak i na liście produktów, pojawi się możliwość zarządzania grupą.

Z poziomu listy możemy wyświetlić zgrupowane produkty, zmienić elementy wspólne lub ustawienia wyświetlania towarów.

Na karcie towaru w zakładce Grupy w dowolnym towarze zgrupowanym dostępne będą dodatkowe opcje konfiguracji widoczne poniżej.

Kolejność towarów w grupie

Możemy ustawiać kolejność prezentowanych produktów. Warto mieć na uwadze, że kolejność dotyczy prezentowania wariantów na karcie towaru. Może być ona również istotna, kiedy na listach towarów chcemy prezentować pierwszy dostępny wariant towaru. Kolejność zmieniamy przez złapanie i przesunięcie w górę lub w dół wybranego wariantu.

Edycja składowych grupy i ustawienia wyświetlania

Jeśli mamy utworzoną grupę towarów, z poziomu karty edycji możemy:

  • Dodać do niej nowe produkty. Mogą być to produkty już dostępne w panelu administracyjnym lub utworzone nowe produkty, przypisane automatycznie do grupy towarów.

  • Wydzielić dany towar z grupy za pomocą funkcji ustaw jako niezależny.

  • Przejść do listy towarów zgrupowanych, żeby np. dokonać ich grupowej edycji, rozgrupowania etc.

Istotna jest również opcja wyświetlania towarów na liście. Przykładowo jeśli grupę towarów stanowią buty o różnych rozmiarach, nie jest konieczne prezentowanie na liście towarów wszystkich wariantów (pojawiłoby się kilka towarów o identycznym zdjęciu). W tej sytuacji możemy wybrać prezentowanie pierwszego dostępnego towaru w grupie, a jeśli zabraknie jakiegoś wariantu, w tym przypadku rozmiaru towaru, system automatycznie będzie prezentował tu inny dostępny.

Analogicznie jak w przypadku widoczności na sklepie, dla wyszukiwarek internetowych możemy ustawić generowanie tzw. linku kanonicznego. Dzięki niemu roboty wyszukiwarek internetowych zostaną poinformowane, że kilka produktów (adresów URL) w naszym panelu to ten sam produkt o różnych wariantach, dlatego w wynikach wyszukiwarek internetowych będzie reprezentował je jeden produkt. Konfiguracja ta jest kluczowa dla pozycjonowania towarów.

Współdzielenie ustawień produktów zgrupowanych

Żeby ułatwić zarządzanie grupą towarów dostępna jest również opcja współdzielenia elementów pomiędzy towarami zgrupowanymi. Dzięki temu jeśli np. opis dla produktów jest co do zasady identyczny, to taki element można ustawić jako wspólny. Przy takiej konfiguracji edycja opisu w jednej karcie towaru będzie niosła za sobą automatycznie zmiany w pozostałych towarach. 

Po zgrupowaniu towarów część ustawień może być włączona automatycznie jako współdzielona. W momencie tworzenia grupy, system sprawdza poszczególne elementy w towarach i na tej podstawie włącza lub wyłącza współdzielenie elementu. Jeśli w momencie grupowania wszystkie towary będą miały taką samą cenę, system uzna, że ma być ona współdzielona i ustawi to w grupie.

Porada eksperta

Warto zadbać przed grupowaniem o prawidłową konfigurację towarów, żeby niepotrzebnie nie współdzielić elementów, które mają być różne.

Prezentowanie wariantów w sklepie

Parametry towarów zgrupowanych mogą na stronie sklepu być prezentowane jako literały lub jako grafiki. 

Przykładowo jeśli jako parametr rozróżniający mamy kolor, nie musimy prezentować go jako napis, tylko możemy pokazać zdjęcie produktu w danym kolorze.

W szablonach standardowych w rzędach prezentujemy maksymalnie 6 wariantów. Jeśli będzie ich więcej, zostaną wyświetlone w formie rozwijanej listy.

W tym celu należy ustawić ikonę towaru w grupie, w zakładce Zdjęcia i ikony na karcie towaru lub przez Grupową Edycję Towarów.

Przykładowy widok grupy towarów z wieloma parametrami rozróżniającymi:


FAQ

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell