Logo

Karta towaru - opis najważniejszych funkcji

Rodzaje towarów w IdoSell

W IdoSell masz możliwość dodania kilku rodzajów towarów, który możesz dostosować do specyfiki sprzedaży:

 • Towar jedno lub wielorozmiarowy – podstawowy i najpopularniejszy typ towaru, który może posiadać rozmiary,

 • Towar z konfiguratorem – narzędzie do tworzenia towarów, które można spersonalizować na podstawie parametrów. Rekomendowane dla sklepów, które sprzedają towary personalizowane lub na zamówienie. Świetnym przykładem są meble. Jeden towar będzie miał różną cenę w zależności od wybranej indywidualnej konfiguracji,

 • Opakowanie – pozwala na stworzenie towaru będącego opakowaniem np. prezentowym, pojawiającym się do wyboru bezpośrednio w koszyku zakupowym,

 • Zestaw oraz kolekcja – pozwala na łączenie kilku towarów w jeden zestaw lub kolekcję. Kupując zestaw, klient kupuje wszystkie towary wchodzące w jego skład. W kolekcji ma możliwość wyboru poszczególnych składowych. Stany magazynowe zestawów i kolekcji są uzależnione o stanów magazynowych składowych,

 • Towar wirtualny – pozwala na sprzedawanie treści cyfrowych. Wysyłka towaru wirtualnego odbywa się automatycznie. W procesie zakupowym klient nie wybiera formy dostawy jak przy tradycyjnym towarze. Towar wirtualny jest dostępny do pobrania od razu po opłaceniu zamówienia,

 • Usługa – specyficzny rodzaj towaru, który pozwala oferować dodatkowe usługi w ofercie jak np. montaż mebli.

Najważniejsze funkcje w karcie produktu

Poniżej znajduje się opis najważniejszych funkcji z podziałem na zakładki tematyczne, jakie znajdują się na karcie produktu.

Jeśli chcesz zrezygnować z wyświetlania karty towaru w zakładkach, masz możliwość wyświetlenia wszystkiego na jednej stronie za pomocą odpowiedniego opcji na górze karty produktu o nazwie Wyświetl na jednej karcie.

Podstawowe

W zakładce Podstawowe określamy takie elementy jak stawka VAT, marka, rodzaj gwarancji czy kategoria towaru w panelu .

W dolnej sekcji ustawiamy kody towaru.

Kod wyświetlany na karcie towaru będzie prezentowany w sklepie kupującemu.

Pole kod producenta przeznaczone jest do wprowadzania kodów EAN.

Pole kod zewnętrznego systemy służy to integracji towaru z zewnętrznymi systemami ERP.

Kody wprowadzone w tych polach są wykorzystywane między innymi przez wyszukiwarkę towarów w panelu, moduł weryfikacji zamówień, jak również w integracji z zewnętrznymi serwisami.

Ceny

Jeśli w panelu masz więcej niż jeden sklep, możesz włączyć osobne ceny dla każdego sklepu.

Masz możliwość ręcznego ustawienia ceny przekreślonej i sugerowanej, które w sklepie będą prezentowane jako cena katalogowa lub cena przekreślona.

Cena detaliczna – widoczna dla wszystkich klientów w sklepie. Cena hurtowa prezentowana jest tylko klientowi, który ma status hurtownika w sklepie. Każdą rejestrację hurtownika obsługa sklepu zatwierdza ręcznie, żeby umożliwić hurtownikowi składanie zamówienia.

Cena minimalna – nie jest widoczna w sklepie, ale jest zabezpieczeniem przed sprzedażą towaru poniżej ustawionej wartości. Pozwala to uniknąć sprzedaży towaru poniżej progu opłacalności.
Istnieją różne tryby wyliczania i ustawiania cen np. cena hurtowa taka sama jak detaliczna; cena hurtowa jest różna od detalicznej czy też cena detaliczna na telefon.

Mamy również możliwość ustawienia automatycznego wyliczania ceny, np. na podstawie ceny zakupu towaru. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników udostępniliśmy możliwość wyliczania ceny na podstawie formuł JS.

W sekcji cennik zaawansowany możesz ustawić osobne ceny dla zewnętrznych serwisów np. Allegro czy Amazon, oraz różnych porównywarek cen i serwisów reklamowych np. Facebook, Google Shopping czy Ceneo.

Magazyn

W sekcji Magazyn znajdziesz informacje dotyczące stanów magazynowych towaru i założonych na towary rezerwacji.

W tym miejscu możesz również skonfigurować takie informacje o towarze jak rozmiary, lokalizacje w magazynie czy jednostki miary.

Towar ma stan magazynowy oraz stan dyspozycyjny. Stan dyspozycyjny to stan magazynowy pomniejszony o założone rezerwacje na dany towar.

Stan magazynowy – fizyczna ilość towaru w magazynie

Stan dyspozycyjny – “wolne” sztuki czyli ilość jaką mogą w tym momencie kupić klienci w sklepie.

Jeżeli IdoSell jest głównym systemem magazynowym, to korzystając z opcji Dodaj produkty będzie można dodać towar, ale tylko na stan magazynu obcego (M0). W tym scenariuszu wszystkie wejścia oraz wyjścia towarów z magazynu własnego (M1,M2) realizujemy za pośrednictwem dokumentów magazynowych, a nie na karcie towaru.

Jeśli po kliknięciu w opcję Dodaj produkty widzisz tylko magazyn obcy, a chcesz ręcznie dodać ilości towaru na magazyn własny np. M1, konieczna jest zmiana typu gospodarki magazynowej w Administracja > Konfiguracja magazynów oraz gospodarki magazynowej.

W sekcji Konfiguracja magazynów oraz gospodarki magazynowej dostępna jest możliwość ustawienia w ramach danego magazynu lokalizacji magazynowych. Przypisanie lokalizacji do towaru można wykorzystać w procesie kompletacji zamówienia. Warto również ustawić wagę towaru, która będzie służyła do wyliczania kosztu dostawy.

Widoczność w sklepie

W zakładce Widoczność w sklepie możesz przypisać towar do węzłów menu.

Węzły menu – kategorie, które widzą klienci w sklepie.

Widoczny jest podział na menu od 1 do 5.

W większości szablonów, menu 1 jest głównym menu na stronie sklepu. Towary powinny być przywiązane właśnie do tego elementu.

Towary mogą być przypisywane z karty towaru poprzez kliknięcie Przypisz do menu, lub grupowo poprzez grupową edycję towarów.

Pozostałe menu, od 2 do 5, mogą być wykorzystane do tworzenia indywidualnych list towarów lub elementów w stopce sklepu. 

Pod menu widoczne są ustawienia dotyczące priorytetu. Od priorytetu zależy pozycja produktu na liście towarów w sklepie.  

W sekcji widoczność towaru możesz zdecydować, w którym sklepie produkt będzie widoczny.

Możesz też jednym przyciskiem ukryć towar we wszystkich sklepach. Służy do tego opcja Ukryj towar przed klientami.

Serwisy sprzedażowe

W zakładce serwisy sprzedażowe masz możliwość konfiguracji ustawień produktu do sprzedaży na rożne marketplace's, jak np. Allegro.

Możesz ustawić tutaj dedykowany opis dla tych serwisów i wystawić aukcję.

W sekcji Eksport towaru w feedzie do serwisów sprzedażowych możesz włączyć eksport towaru do serwisu Amazon lub innych serwisów sprzedażowych czy porównywarek cen.

Grupy

Dzięki grupie towarów możesz na karcie konkretnego produktu zaprezentować możliwość wyboru innego wariantu, np. innego koloru tej samej koszulki czy większego opakowania kawy.

Grupowanie towarów wymaga stworzenia dla każdego wariantu osobnego towaru w panelu administracyjnym. Szczegółowe informacje na temat grupowania towarów znajdziesz na dedykowanej podstronie .

Zestawy i kolekcje

IdoSell posiada wbudowaną funkcjonalność połączenia 1 lub kilku towarów w tzw. zestaw, który może mieć inny opis, zdjęcia i cenę, ale jest połączony logiką z towarami. Jeśli klient chce skorzystać ze specjalnej ceny, musi kupić cały zestaw. Taki zestaw jest widoczny w różnych miejscach systemu np. przy wystawianiu aukcji.

Do utworzenia kolekcji potrzebne są minimum 2 towary. Kolekcja będzie miała inny opis, zdjęcia i połączoną logikę z towarami. Jeśli klient chce skorzystać ze specjalnej ceny, musi kupić przynajmniej część towarów z kolekcji. Kolekcje są świetną podstawą do budowania stylebooków, inspiracji i pokazywania gotowych propozycji np. odzieżowych czy wyposażenia wnętrz.

W zakładce Zestawy i kolekcje masz możliwość tworzenia nowych zestawów/kolekcji, a jeśli już są utworzone, zarządzania nimi. Szczegółowe informacje opisane są na stronie dedykowanej.

Opisy

W zakładce Opisy możesz przypisać nazwę towaru oraz jego opis. Opis możesz dodać za pośrednictwem edytora WYSIWYG lub, w przypadku potrzeby zbudowania bardziej efektownych opisów, edycję w języku HTML

Istnieje możliwość dodania również tzw. opisu krótkiego, który domyślnie w bazowych szablonach prezentowany jest w widocznym miejscu, obok zdjęcia produktu. Opis krótki ze względu na prostą formę może być również użyty do integracji z zewnętrznymi serwisami takimi jak porównywarki cen czy Reklamy Google, których zadaniem jest ostatecznie przekierowanie klienta na stronę sklepu.

W opisie domyślnym możesz skonfigurować inną nazwę dla porównywarek cen, katalogów i pasaży. Dodatkowo, dla każdego takiego zintegrowanego serwisu i sklepu w panelu, możesz stworzyć dedykowaną zakładkę z innym opisem. Jest to istotne z punktu widzenia pozycjonowania towarów. Dzięki innemu opisowi w sklepie i np. porównywarce, w wyszukiwarkach internetowych te dwa adresy, które ostatecznie mogą skierować klientów do twojego sklepu, nie będą ze sobą konkurować w wynikach wyszukiwania. 

Bardzo ważnym elementem opisu towarów są parametry . Służą one przekazaniu informacji o cechach danego produktu, takich jak kolor, rozmiar, waga itd. Poszczególne parametry możesz oddzielić sekcjami i pogrupować je dla większej czytelności. Dobrym przykładem jest sprzedaż komputerów - w jednej sekcji informujesz o cechach fizycznych towarów, jak np. wysokość, szerokość, a w innej o dostępnych złączach jak np. USB, HDMI. 

Jeśli twoje towary są podobne do siebie, raz utworzony schemat parametrów możesz zapisać do szablonu. Dzięki temu przy kolejnym podejściu do tworzenia produktów masz szablon parametrów, w którym zmieniasz tylko poszczególne wartości. 

Parametry mogą być wykorzystane także jako filtry na listach towarów lub jako element pozwalający na budowanie grup towarów. 

Dodatkowo parametry mogą pełnić funkcję techniczne jak np. wskazanie ograniczenia liczby towarów w zamówieniu. Takie dodatkowe opcje możesz przypisać do parametru, korzystając z opcji dodatkowych i nadając kontekst specjalny . Również w tej sekcji możesz dany parametr wyróżnić lub ukryć na karcie towaru.

Zdjęcia i ikony

Warto sprawdzić ogólną konfigurację zdjęć w panelu. To od niej będzie zależała jakość zdjęć na stronie sklepu. Uzależniona jest ona przede wszystkim od Profili zdjęć. Ich konfiguracja dostępna jest w sekcji Towary > Konfiguracja towarów i zdjęć. 

Dzięki konfiguracji profili dla zdjęć, możesz dodawać do systemu zdjęcia towarów bez konieczności ich wcześniejszego dostosowania do optymalnych rozmiarów. System automatycznie przeskaluje zdjęcia w kilku wersjach, dla poszczególnych sekcji strony sklepu. Dzięki temu będzie ona zaczytywana szybciej przez przeglądarkę internetową, co jest kluczowe dla pozycjonowania.

Profil domyślny dla zdjęć

 • duże – odpowiada za maksymalny rozmiar zdjęcia, które pojawia się po kliknięciu w zdjęcie główne na karcie towaru (w wybranych szablonach powiększenie odbywa się w małym oknie po najechaniu lupą na zdjęcie towaru),

 • średnie – maksymalny rozmiar zdjęcia głównego na karcie produktu,

 • małe – maksymalny rozmiar miniatur znajdujących się pod zdjęciem głównym na karcie produktu.

Profil domyślny dla ikon

 • duże – maksymalny rozmiar ikony na liście towaru i w strefach rekomendacji,

 • małe – maksymalny rozmiar ikony na liście towarów w wersji mobilnej sklepu oraz w koszyku.

Analogicznie, jak w przypadku wcześniej omówionych profili dla zdjęć, na karcie poszczególnych towarów możesz dodać kilka rodzajów zdjęć:

 • zdjęcie na liście towarów – prezentowane m.in na liście towarów w koszyku, jak również w panelu administracyjnym,

 • zdjęcie towaru w grupie – służy do prezentowania wariantów towaru,

 • zdjęcie bez tła – używane w zewnętrznych serwisach, jak np. Allegro,

 • zdjęcia towaru – większa liczba zdjęć towarów, które klient będzie widział na karcie towaru

W zakładce Opisy i zdjęcia możesz również dodawać załączniki do towaru takie jak np. instrukcje.

W galerii zdjęć na karcie towaru możesz również umieścić film prezentujący produkt. Film pojawi się automatycznie w galerii, jeśli dodasz plik z filmem jako załącznik w towarze.

Marketing i SEO

W zakładce Marketing i SEO masz możliwość konfiguracji ustawień dotyczących adresacji towaru w sklepie. Jeśli w panelu masz więcej niż jeden sklep, masz możliwość włączenia domyślnych adresów do stron produktów, które generuje system. Możesz także zaproponować własne adresy, które będą przydatne podczas migracji z zewnętrznego systemu i pozwolą zachować spójność z poprzednim systemem sklepowym. Znajdziesz je w sekcji Moderacja > SEO - Optymalizacja do wyszukiwarek > Ustawienia struktury przyjaznych adresów URL dla stron w sklepie

W sekcji Ustawienia Meta istnieje możliwość ustawienia indywidualnych metatagów pozycjonujących/opisujących kartę towaru w sklepie z podziałem na sklep i język. Możesz też skorzystać z automatycznego generowania metatagów, co oszczędzi czas przy dużej bazie towarowej w sklepie.

Schematy do generowania metatagów ustawisz w sekcji Moderacja > SEO - Optymalizacja do wyszukiwarek > Domyślne meta i ustawienia dla mapy strony

W sekcji Rabaty i Promocje masz możliwość przypisania towaru do określonych stref promocyjnych ręcznie, a także dodać towar do istniejącej lub nowej promocji. Skonfigurujesz je w sekcji Marketing i Integracje > Promocje

W kolejnej sekcji możesz określić, czy towar uczestniczy w programie lojalnościowym, o ile taki program jest włączony w sklepie. Jeśli towar uczestniczy w takim programie, możesz przypisać mu indywidualną lub domyślną liczbę punktów, jaką klient dostanie za zakup tego towaru i/lub możliwość zakupu tego towaru za określoną liczbę punktów lojalnościowych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell