Logo

Menu - nawigacja w sklepie

Pod nazwą menu kryją się kategorie, która klient widzi w sklepie internetowym. Jest to główny element nawigacji w sklepie, dlatego warto go odpowiednio skonfigurować.

Kategorie, a menu

Menu jest często mylone z kategoriami w panelu. Kategorie znajdują się w sekcji Towary > Baza atrybutów > Kategorie towarów w panelu. Są wewnętrzną organizacją towarów dla obsługi sklepu na potrzeby udostępniania oferty do integracji czy eksportu oferty do porównywarek i grup rabatowych. Na podstawie kategorii generowane są m.in. listy dla inwentaryzacji czy analizy i listy sprzedanych towarów. Klienci sklepu nie widzą kategorii.

Podział menu

To, co jest widoczne dla kupujących, to nawigacja menu (węzły), które znajdziesz w sekcji Moderacja > Menu i podstrony opisowe w masce. Potocznie mówi się o tych podstronach "kategorie", ale warto pamiętać, że w panelu IdoSell są to dwie różne rzeczy.

Po przejściu do sekcji Moderacja > Menu i podstrony opisowe w masce zobaczysz Menu od 1 do 5.

Niemal we wszystkich szablonach standardowych, jako główne menu w nawigacji jest Menu 1

Menu od 2 i 3 mogą być wykorzystywane do indywidualnych rozwiązań w szablonach, które wymagają dodatkowych prac graficznych.

Menu 4 pozwala na wyświetlenie dodatkowych informacji w stopce sklepu.

Menu 5 to strefa pomocnicza, która widoczna jest po środku strony głównej.

Dodawanie nowego menu i konfiguracja

W celu konfiguracji menu przechodzimy do Menu 1.

Zmiany wprowadzone w węzłach menu nie pokazuję się od razu w sklepie. Należy pamiętać, że po wprowadzeniu zmian w konfiguracji na górze strony należy kliknąć Publikuj zmiany w sklepie.

Uwaga

Zmiany w menu publikują się automatycznie, raz na dobę. Jeśli przebudowujesz menu i tworzysz zupełnie nową strukturę, której nie chcesz pokazywać jeszcze na stronie, pamiętaj o ukryciu węzła menu w ustawieniach danego elementu.

W tym miejscu masz możliwość utworzenia drzewa menu, które będzie widoczne w sklepie dla klientów.

Menu możesz tworzyć na kilka sposobów.

Generowanie menu na podstawie kategorii

Jeśli w panelu masz utworzone kategorie towarów, możesz wygenerować drzewo menu na ich podstawie. Podczas generowania menu na podstawie kategorii, system sprawdza, czy towary są przypisane do sklepu dla którego generuje się menu. Jeżeli żaden z towarów, przypisanych do kategorii, nie jest przypisany również do sklepu, to taka kategoria nie będzie wygenerowana jako węzeł w menu.

Eksport drzewa menu z innego sklepu w systemie IdoSell

Możesz wyeksportować drzewo menu z innego sklepu w systemie IdoSell i skopiować je do innego.

Ręczne dodawanie elementów menu

W celu ręcznego dodania nowego elementu w menu, kliknij Dodaj element na górze lub Dodaj element na dole. Po podaniu nazwy, nowy węzeł menu pojawi się na początku lub na końcu listy.

Jeśli chcesz zmienić umiejscowienie węzła menu, należy kliknąć w jego nazwę i złapać kursorem za napis przenieś element. Teraz możesz zmienić umiejscowienie węzła menu na liście lub wcielić go do już istniejącego elementu.

Dodanie rozwijanego menu

W celu dodania rozwijanego menu, musisz stworzyć potomków dla głównych węzłów menu, czyli podkategorie. Kliknij w interesujący cię element menu, a następnie wybierz dodaj potomka i podaj nazwę podkategorii.

W standardowych szablonach węzły menu wyświetlane są do drugiego poziomu. Jeśli chcesz wyświetlać dodatkowe poziomy, konieczne będą zmiany w szablonie sklepu.

Konfiguracja ustawień węzła menu

Po dodaniu węzła menu, możesz wyświetlić jego ustawienia, w celu odpowiedniej konfiguracji. 

URL elementu menu

W edycji elementu menu możesz zmienić konfigurację danego węzła.

Masz możliwość edycji nazwy węzła. Możesz mieć inną nazwę węzła w sklepie i w panelu. Jest to używane w szczególnych przypadkach, kiedy chcesz np. zmienić po dłuższym czasie nazwę węzła menu, bez zmiany linku do węzła menu. Link generowany jest zawsze z nazwy domyślnej.

Jeśli chcesz ustawić własny adres URL do węzła menu, wybierz ustawienia SEO i opcje jak na poniższym zrzucie.

Ustawienia węzła menu

Każdy nowy węzeł menu jest ustawiony jako link do listy towarów. Oznacza to, że będzie widoczny na stronie, kiedy będą spełnione odpowiednie warunki:

 • będzie miał przypisane produkty, widoczne na stronie sklepu. Jeśli produkty będą przypisane do menu, ale nie będą miały stanów lub będą ukryte, węzeł się nie pojawi.

 • nie będzie ukryty. W konfiguracji węzła menu jest możliwość jego ukrycia.

 • zmiany w menu będą opublikowane za pomocą opcji publikuj zmiany w sklepie.

Pozostałe opcje konfiguracji

 • element statyczny (bez linku) - węzeł menu pojawi się jako nieklikalny napis na stronie,

 • link do listy towarów bez lub z dodatkowym opisem - pozwala na tworzenie listy towarów w danej kategorii menu. Na takiej liście możesz dodać opis na górze lub na dole listy, który jest szczególnie lubiany przez specjalistów od SEO, ponieważ pozwala lepiej pozycjonować sklep,

 • link do pośredniej strony nawigacji - pozwala na utworzenie dodatkowej podstrony, gdzie nie wyświetli się lista produktów, tylko pojawią się do wyboru podkategorie prowadzące do ostatecznej listy towarów. Jeśli kategorie chcesz prezentować jako grafiki, do potomków dodaj grafikę na pośredniej stronie nawigacji.

 • link do strony tylko z opisem - pozwala na utworzenie podstrony opisowej, bez produktów,

 • link do podanego URL - w polu poniżej masz możliwość podlinkowania dowolnej strony, zarówno w ramach sklepu IdoSell, jak i do zewnętrznych serwisów np. do bloga, jeśli adres prowadzi na zewnątrz. Możesz np. dodać węzeł "Nowości" lub "Promocje" i podlinkować stronę specjalną, która jest generowana automatycznie.

Prezentacja węzłów menu na stronie sklepu

 • Jeśli w węźle menu masz stworzonych wiele podkategorii, możesz, zamiast wyświetlania całej listy, pokazać tylko kilka pierwszych oraz przycisk “pokaż wszystkie”. Pozwoli to na czytelniejsze wyświetlanie elementów menu. Dodatkowo możesz zdecydować, czy element “pokaż wszystkie” będzie przekierowywał do listy wszystkich towarów czy do pośredniej strony nawigacji.

 • Kolejne ustawienie pozwala na ustawienie zachowania elementu menu po kliknięciu. Węzeł może się rozwijać po kliknięciu, prezentując podkategorie, lub zaprezentować od razu listę produktów podpiętych do menu.

 • Każdy węzeł menu ma możliwość ustawienia indywidualnych ustawień wyświetlania lub filtrów. Dobrą praktyką jest ustawianie filtrów indywidualnie dla węzłów. Wpływa to pozytywnie na szybkość ładowania się listy towarów.

 • Niektóre elementy menu mogę mieć wyświetlane dodatkowe grafiki. Jeśli dodasz w tym miejscu grafikę, będzie ona wyświetlana zamiast nazwy węzła menu. Grafika może się zmieniać, gdy najedziesz na element kursorem myszki. Masz możliwość wprowadzenia osobnej grafiki, jeśli kursor jest poza linkiem i kiedy jest na linku.

Drzewo menu powinno być przemyślane, a jego struktura musi pozwolić klientowi jak najszybciej dotrzeć do interesującego go produktu czy grupy produktów.

Po kliknięciu w węzeł menu masz też opcję ustawienia SEO. W tym miejscu możesz sprawdzić link, jaki jest generowany dla danego węzła menu, oraz zmienić meta czy ustawić własny URL. 

Przypisywanie towarów do menu

Produkty do węzłów menu możesz przypisywać pojedynczo lub grupowo.

Jeden produkt może być przypisany do wielu węzłów menu. Zawsze staraj się przypisywać towary do najniższego poziomu w menu.

 • Pojedyncze przypisanie towaru do menu - wykonasz je z poziomu karty towaru. Przejdź do sekcji Widoczność w sklepie,

 • Grupowe przypisanie za pomocą GET (Grupowa Edycja Towarów) - jeśli chcesz edytować przypisanie do menu wielu produktów jednocześnie, skorzystaj z GET. Z poziomu listy produktów wybierz opcję Edycja grupowa > Menu,

 • Grupowe przypisanie przez IAI Downloader, narzędzie webowe lub API - wykonując aktualizację produktów przez IAI Downloader, narzędzie webowe lub API, również możesz przypisać produkty do węzłów menu,

Aktualizacje przez IAI Downloader oraz narzędzie webowe

W pliku do aktualizacji muszą znajdować się poniższe informacje:

 • identyfikator towaru (KZS, KP lub ID) 

 • id menu: np. 1 

 • shop_id: np. 1 

 • nazwa węzła np.: Odzież\męska - separatorem poziomów menu jest znak "\". Jeśli podanego w pliku węzła menu nie będzie w panelu, zostanie on utworzony po synchronizacji pliku.

Przykładowy plik CSV

Przypisanie produktów do menu przez API

API Admin umożliwia dodanie towaru do menu poprzez bramkę Products > update . Bramka ta jest uniwersalna i może zostać użyta również do aktualizacji danych zawartych w towarze. Poniżej przykład zapytania, które pozwala na przypisanie towaru do menu

<update>
<authenticate>
<userLogin>japi</userLogin>
<authenticateKey>bea4f02fa65030a44fe1924300e36a1ee564843d</authenticateKey>
</authenticate>
<params>
<products>
<0>
<productId>1860</productId>
<productMenuItems>
<0>
<productMenuOperation>add_product</productMenuOperation>
<menuItemTextId>Konsole\Nintendo\Switch</menuItemTextId>
<shopId>1</shopId>
<menuId>1</menuId>
</0>
</productMenuItems>
</0>
</products>
</params>
</update>

Opis tej bramki znajduje się w dokumentacji .

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell