Logo

Automatyzacja generowania przesyłek i etykiet dla kurierów

W sekcji Administracja > Magazyn i logistyka > Automatyzacja procesów > Automatyzacja generowania przesyłek i etykiet dla kurierów możliwe jest włączenie automatu, który wygeneruje etykietę dla kuriera w zamówieniu po osiągnięciu konkretnego statusu.

W module tym dostępne są 2 tryby konfiguracji:

  • Z podziałem na źródło pochodzenia - przy wyborze tej opcji możliwe będzie ustawienie osobnych ustawień w zależności od źródła pochodzenia zamówienia. Oznacza to możliwość włączenia automatycznego generowania etykiet np. dla zamówień sklepowych, a wyłączenia ich dla zamówień, których źródłem jest marketplace.

  • Bez podziału na ich źródło pochodzenia - przy wyborze tej opcji automat będzie generował etykiety dla wszystkich zamówień, które pojawią się w sklepie.

Żeby włączyć automat, który będzie generował etykiety, należy włączyć opcję: Automatycznie generuj przesyłkę i wydruk dla kuriera. Po zapisaniu ustawień w tej sekcji pojawią się nowe opcje:

Na liście aktualnie dostępne są opcje:

  • Blokuj Automatyczne Generowanie przesyłek - jeśli nie wszystkie towary są przypisane do paczek lub korzystasz z kurierów, którzy obsługują wielopaczkowość. W konfiguracji danego kuriera możliwe jest włączenie algorytmu, który przypisuje towary z zamówienia do konkretnych paczek. Opcja ta pozwala zablokować możliwość wygenerowania etykiet dla zamówień, gdzie z jakiegoś powodu nie zostały przypisane towary do paczek

  • Generuj przesyłki i wydruki dla kuriera > na podstawie indywidualnej konfiguracji pobieranej ze strony ustawień danego kuriera - wybierając tę opcję należy pamiętać, że w konfiguracji danego kuriera w sekcji Administracja > Magazyn i logistyka > Konfiguracja kurierów, musi być włączona opcja Pozwalaj na automatyczne generowania etykiety dla kuriera w procesie automatyzacji obsługi zamówień. Możliwe jest włączenie tej opcji tylko dla części kurierów tak, żeby np. etykiety były automatycznie generowane dla kuriera DPD, a dla InPostu nie

  • Generuj przesyłki i wydruki dla kuriera > niezależnie od indywidualnych ustawień kurierów podczas zmiany statusu zamówienia na wybrany status - etykiety będą generowane automatycznie dla wszystkich kurierów, niezależnie od ustawień w konfiguracji kuriera

  • Wybierz status - tym miejscu należy zaznaczyć, na którym statusie będzie się odbywało automatyczne generowanie etykiet. Jeśli ustawiony zostanie status np: pakowane, to po ustawieniu w zamówieniu statusu pakowane, system sam wygeneruje etykietę

  • Automatycznie drukuj etykietę dla kuriera - po włączeniu tej opcji wyświetlony zostanie szereg scenariuszy, w których etykieta może być drukowana automatycznie przez aplikację Scanner

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell