Logo

Instalacja i konfiguracja IdoSell POS

IdoSell POS można skonfigurować przez specjalny kreator konfiguracji, który uaktywni się podczas pierwszego uruchomienia programu. W dokładnej konfiguracji pomoże ci lista poniższych kroków oraz film instruktażowy zamieszczony na dole tej strony.

Instrukcja pełnej konfiguracji

Uruchom aplikację IdoSell POS Server. Jeżeli jest to pierwsze uruchomienie programu na danym komputerze, najpierw otworzy się Kreator konfiguracji, którego pierwsza strona to wybór katalogu domowego dla programu. Następnie wprowadź:

  • domenę techniczną twojego panelu administracyjnego IdoSell,

  • login oraz hasło, których używasz podczas logowania do panelu administracyjnego IdoSell,

  • klucz licencji, który znajdziesz w panelu administracyjnym IdoSell w module APLIKACJE POMOCNICZE > IdoSell POS.

Następnie kliknij Połącz z panelem sklepu. Jeśli wprowadzone przez ciebie dane są poprawne, to status licencji zmieni się na Klucz licencji poprawny i podświetli się na zielono. Przejdź dalej.
Wybierz z listy magazyn, który ma być obsługiwany przez serwer, pamiętając jednocześnie, że do każdego serwera POS należy przypisać osobny magazyn. Jest to bardzo ważne dla poprawnego funkcjonowania systemu.
Po zakończeniu konfiguracji uruchomi się okno główne IdoSell POS Server. Wykonaj pełną aktualizację danych. Żeby to zrobić, wybierz z górnego menu Narzędzia, a następnie opcję Wykonaj pełną aktualizację danych. W tym momencie program pobiera wszystkie dane dotyczące towarów. Ten krok jest niezbędny, jeżeli chcesz, żeby twoje towary były widoczne w terminalu kasowym.

Jeżeli chcesz używać drukarki fiskalnej do wydruku paragonów fiskalnych, zminimalizuj okno aplikacji IdoSell POS Server (program zostanie zminimalizowany do postaci małej ikony obok zegarka) i uruchom aplikację IdoSell POS Setup. Przejdź do karty Drukarka fiskalna, zaznacz Rejestruj paragony na drukarce fiskalnej i wprowadź klucz uwierzytelniający, który pobierzesz z programu Printer. Następnie przetestuj połączenie z Printer.

Teraz możesz uruchomić program IdoSell POS (pamiętaj, że zawsze najpierw musisz uruchomić serwer). Twoje stanowisko kasowe jest skonfigurowane i gotowe do pracy.

Ważne: Zawsze masz możliwość pobrania darmowej wersji demo programu IdoSell POS i Printer. Dzięki temu możesz sprawdzić działanie i funkcjonalność aplikacji przed ich zakupem. Ich wersje demo pobierzesz w panelu administracyjnym IdoSell w dziale APLIKACJE POMOCNICZE.

Podłączenie panelu

IdoSell POS Server > Ustawienia > Panel IdoSell

Wprowadzamy aktualną domenę techniczną i dane dostępowe dowolnego użytkownika z panelu. Po wpisaniu danych wybieramy przycisk Połącz z panelem sklepu. Prawidłowe połączenie będzie oznaczone zielonym haczykiem.

Zmiana języka

IdoSell POS Server > Ustawienia > Ustawienie serwera > Ustawienie język

Aktualnie POS obsługuje 3 języki: polski, angielski i niemiecki.

Wybór magazynu

IdoSell POS Server > Ustawienia > Ustawienie serwera > Konfiguracja magazynu > Wybierz magazyn sklepu

Do każdego POS Server może być przypisany tylko jeden magazyn.

Zmiana adresu IP na serwerze

IdoSell POS Server > Ustawienia > Ustawienie serwera > Konfiguracja usługi POS Service > Adres URL usługi

Częstotliwość synchronizacji

IdoSell POS Server > Ustawienia > Ustawienie serwera > Ustawienia synchronizacji

Wybranie, co jaki czas będzie wykonywana synchronizacja uproszczona.

Automatyczne włączanie programu przy uruchomieniu komputera

IdoSell POS Server > Ustawienia > Ustawienie serwera > Opcje uruchamiania

Bez aktywowania tej opcji klient będzie musiał za każdym razem uruchamiać POS Server ręcznie.

Włączenie / wyłączenie automatycznego generowania kopii bezpieczeństwa

IdoSell POS Server > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Ustawienia dla kopii bezpieczeństwa

Ustawienie folderu, w którym będzie domyślnie zapisywana kopia bezpieczeństwa

IdoSell POS Server > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Domyślny katalog na tymczasową kopię bezpieczeństwa bazy danych

Dodanie użytkownika / kasjera

IdoSell POS Server > Ustawienia > Użytkownicy

Przy docelowym loginie wybieramy przycisk Edytuj, a następnie wprowadzamy aktualne hasło użytkownika. W przypadku aktywnych kasjerów obok imienia i nazwiska powinien być widoczny zielony haczyk.

Wykonanie pełnej synchronizacji

IdoSell POS Server > Narzędzia > Wykonaj pełną aktualizację danych

Wygenerowanie kopii bezpieczeństwa danych

IdoSell POS Server > Narzędzia > Wykonaj kopię bezpieczeństwa danych

Wygenerowanie dziennika zdarzeń

IdoSell POS Server > Dziennik zdarzeń > Zapisz dziennik zdarzeń do pliku

Podgląd bufora sprzedaży

IdoSell POS Sever > Narzędzia > Podgląd bufora sprzedaży

Sprawdzenie wersji zainstalowanej aplikacji

IdoSell POS Server > Pomoc > Informacje o programie

Zmiana adresu IP na stanowisku kasowym

POS Setup > Ustawienia podstawowe > Konfiguracja połączenia z serwerem POS

W ramach POS Setup należy zdefiniować na jakim adresie znajduje się POS Server. Po wpisaniu danych wybieramy przycisk Sprawdź połączenie z serwerem POS. Prawidłowe połączenie będzie oznaczone zielonym haczykiem.

Podłączenie drukarki

POS Setup > Wydruki

Przed podłączeniem drukarki do POSa, drukarka musi być wcześniej prawidłowo podłączona i skonfigurowana w aplikacji Printer.

Skróty klawiszowe

POS Setup > Stanowisko kasowe > Klawiatura ekranowa

Wymuszenie kontroli stanu kasy

POS Setup > Stanowisko kasowe > Kontrola stanu kasy

Po włączeniu danej opcji, przy każdym logowaniu kasjera program będzie wymagał zatwierdzenia ilości gotówki w kasie.

Przypisywanie klientów

POS Setup > Stanowisko kasowe > Identyfikacja klientów

Po włączeniu danej opcji odblokujemy kasjerowi możliwość przypisania klienta do rachunku. Bez aktywowania tej opcji POS będzie mógł realizować tylko sprzedaże anonimowe bez numeru NIP.

Aktywowanie wybranych form płatności

POS Setup > Stanowisko kasowe > Formy płatności aktywne w podsumowaniu paragonu i zwrotu

Wybranie domyślnej formy płatności

POS Setup > Stanowisko kasowe > Formy płatności aktywne w podsumowaniu paragonu i zwrotu > Domyślna forma płatności

Podłączenie terminala

POS Setup > Terminal płatniczy

Po zaznaczeniu opcji Stanowisko kasowe wyposażone jest w terminal płatniczy zostaną odblokowane pozostałe opcje.

Poniższe instrukcje pozwolą ci na poprawne skonfigurowanie połączenia z terminalem płatniczym w celu umożliwienia obsługi płatności kartowych bezpośrednio w programie IdoSell POS Kasjer.

Żeby obsługiwać zintegrowany terminal płatniczy, należy upewnić się, czy znajduje się on na liście wspieranych urządzeń, oraz czy twój agent rozliczeniowy znajduje się na liście zintegrowanych agentów rozliczeniowych.

Krok 1. Uruchom aplikację IdoSell POS Setup, przejdź do zakładki Terminal i w sekcji Aktywacja terminala zaznacz checkbox Stanowisko kasowe wyposażone jest w terminal płatniczy.

Krok 2. Skonfiguruj połączenie:

  • Wybierz operatora z listy,

  • Wybierz urządzenie z listy,

  • Wybierz typ połączenia.

WiFi / LAN - urządzenie połączone w sieci lokalnej, posiada nadany swój adres IP.
USB / RS232 - urządzenie podłączone do komputera, są to porty COM w systemie operacyjnym.

Typ połączenia WiFi / LAN:

  • Wprowadź adres IP terminala płatniczego (Jak uzyskać adres terminala sprawdzisz w instrukcji terminala).

  • Wprowadź Port: domyślny port to 5002.

Na zrzucie pokazany jest przykładowy adres IP - w tym miejscu należy wprowadzić adres swojego terminala.

Typ połączenia USB / RS232

  • Wybierz port komunikacyjny COM, pod który podłączone jest urządzenie.

Krok 3. Testuj połączenie.

Krok 4. Parowanie urządzenia.

Uruchom parowanie urządzania.

Krok 5. Terminal został poprawnie skonfigurowany. Zapisz zmiany i wyjdź.

Opcje dodatkowe - Sprzedaż testowa

Wprowadź kwotę transakcji testowej i naciśnij Wyślij do terminala.
Na terminalu zostanie wyświetlona kwota transakcji. Jeśli została wyświetlona, komunikacja jest prawidłowa. Na terminalu można anulować transakcję.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell