Logo

JPK - Jednolity Plik Kontrolny

Pliki w formatach JPK_VAT, JPK_FA i JPK_MAG

JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

O ile pliki w formacie JPK_VAT, generowane zazwyczaj z programów księgowych, w których prowadzona jest pełna ewidencja sprzedaży i zakupów, powinny być wysyłane do 25. dnia każdego miesiąca, o tyle obowiązek generowania pozostałych plików w strukturze JPK_* (między innymi plików JPK_FA oraz JPK_MAG) spoczywa na przedsiębiorcy tylko po wezwaniu Urzędu Skarbowego, np. podczas kontroli. Nie ma więc wymogu generowania ich co miesiąc tak jak w przypadku JPK_VAT.

Pliki JPK_FA i JPK_MAG to pliki zawierające informacje o wystawionych dokumentach sprzedaży oraz o pozycjach na nich zamieszczonych (fakturach oraz fakturach korygujących), oraz dokumentach magazynowych wraz z towarami, których dotyczą (na dzień 1 stycznia 2018 roku są to informacje o PZ, WZ, MM oraz RW). Obydwa pliki posiadają rozbudowaną strukturę i mogą być także wykorzystywane do przenoszenia informacji o fakturach sprzedażowych oraz dokumentach magazynowych między systemami informatycznymi. Opcja pobierania plików w formacie JPK_FA oraz JPK_MAG dostępna jest także przez API panelu administracyjnego. Dokładną dokumentację znajdziesz na stronie dokumentacji API.

W sekcji RAPORTY I FINANSE > Rejestr dokumentów sprzedaży i korygujących > Generowanie plików zbiorczych możesz wygenerować pliki, o które najczęściej pytają księgowi, a mianowicie JPK FA, JPK MAG, JPK VAT, zwany obecnie JPK V7M  (2, 1-0E). Wersja pliku z najwyższym numerem na początku jest najbardziej aktualna. Dodaliśmy w tym module również możliwość generowania plików CSV.

Możesz zauważyć na liście formatów te pliki, które wymieniliśmy, ale dostępne w różnych wersjach. Dodaliśmy je dlatego, że przeważnie po wygenerowaniu są importowane do zewnętrznego programu księgowego, a nie każdy z nich obsługuje zawsze najnowszą wersję tych raportów.

Zanim wygenerujesz plik JPK, warto w prawym górnym rogu przejść do ustawień, ponieważ ustawodawca w pliku JPK wymaga szczegółowych danych dotyczących przedsiębiorstwa. Niektóre z tych danych domyślnie nie są przechowywane w konfiguracji sklepu, więc na potrzeby eksportu zostały wydzielone do osobnych ustawień. W sekcji Ustawienia eksportu do pliku w formacie JPK możesz wskazać Urząd Skarbowy oraz wymagane w plikach JPK województwo, powiat czy gminę. 

Pozostałe dane wymagane przez ustawodawcę zostaną zaciągnięte z innych modułów, np. dane dotyczące przedsiębiorstwa czy adresu email, pobrane zostaną z konfiguracji panelu sklepu i danych adresowych.

Po wypełnieniu i zapisaniu tego formularza, można zacząć generować dowolny dokument, wskazując najpierw jego wersję i zakres jaki ma obejmować. Plik, który jest najczęściej wykorzystywany w rozliczeniach, to JPK_VAT. Poniżej znajdziesz kluczowe informacje na temat tego pliku.

Dokumenty, które trafiają do JPK_VAT

Pod uwagę do JPK_VAT bierzemy jedynie faktury z wysyłką z Polski, przy czym:

  • Wszystkie z krajem dostawy do Polski (dostawa krajowa) będą brane pod uwagę i trafiają do JPK VAT (w domyśle powinny trafiać zarówno wartości netto, jak i wartości zapłaconego VAT do odpowiednich pól K_*, jeżeli oczywiście dany VAT jest obsługiwany w Polsce, czyli zamówienia z VAT innym, niż nasze standardowe, będą miały wszędzie zera).

  • Wysyłka poza Europę (Ameryka, Rosja itp.) także zawsze trafi do JPK_VAT, tylko będzie wtedy prezentowana w wartościach netto i w polu K_22.

  • Przy wysyłce do UE zawsze do JPK trafią faktury, które są wystawione na klienta firmowego oraz w zamówieniu (tu nastąpiła zmiana, w stosunku do poprzedniego działania) będzie wybrana opcja nienaliczania VAT. Natomiast występują jeszcze różnice w zapisywaniu faktur do JPK VAT w przypadku właśnie wysyłki do EU - i tu wchodzą nowe flagi (VAT OSS oraz sprzedaż powyżej/poniżej limitu):

    • Jeżeli sklep jest zgłoszony do VAT OSS lub przekracza limit 10 tys. euro, wówczas żadne inne faktury, których dostawa jest do kraju europejskiego (lub w przypadku faktur zbiorowych są wystawione na klienta, który w danych bilingowych ma ustawiony kraj z EU) nie będą prezentowane w JPK VAT. Czyli nie znajdą się tutaj ani faktury wystawione na osobę prywatną, ani wystawione na firmę, która nie ma zerowego VAT.

    • Jeżeli w ustawieniach mamy ustawione "nieprzekraczanie limitu", to do JPK trafią pozostałe faktury identycznie jak w przypadku sprzedaży lokalnej.

Jeśli sprzedaż jest realizowana dla klienta indywidualnego w ramach UE, to taka sprzedaż jest ewidencjonowana w raportach OSS, o których więcej możesz przeczytać tutaj.

Wiele danych generuje się automatycznie, ale dodatkowo wprowadziliśmy na karcie zamówienia i w Grupowej Edycji Zamówień funkcję manualnego przypisania kolejnych oznaczeń do dokumentu w raporcie. Umożliwiamy również dodanie parametru do towaru z kontekstem specjalnym Kod GTU, dzięki któremu oznaczenie to będzie automatyczne dodawane do dokumentu, o czym napisaliśmy na końcu tego tekstu.

Manualne przypisanie oznaczeń w zamówieniu

Możesz manualnie wprowadzić kolejne oznaczenia procedur do raportu JPK V7:

  • TP (transakcje z podmiotem powiązanym),

  • SW (sprzedaż wysyłkowa),

  • TT_WNT (transakcja trójstronna - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów).

Możesz to zrobić z poziomu karty zamówienia albo Grupowej Edycji Zamówień (także do zamówień już obsłużonych). Wystarczy, że w odpowiednim polu wpiszesz oznaczenia, które mają pojawić się w dokumencie.

Wprowadziliśmy możliwość przypisania do towaru parametru odpowiedzialnego za kod GTU. Parametr z kontekstem specjalnym Oznaczenia dokumentu w raporcie JPK_VAT możesz przypisać z poziomu karty towaru, w sekcji Opisy. Możesz również posłużyć się Grupową Edycją Towarów w celu usprawnienia procesu.

Jeśli na towarze dodasz parametr z kontekstem specjalnym "Oznaczenia dokumentu w raporcie JPK_VAT" i przypiszesz do niego odpowiednią wartość, wtedy na każdym zamówieniu z tym towarem automatycznie zostanie dodane dodatkowe oznaczenie dokumentu w raporcie JPK_VAT. Dzięki temu, w pliku JPK_VAT umieszczone zostaną odpowiednie kody GTU.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell