Logo

Udostępnianie oferty do integracji

Udostępniając ofertę swojej hurtowni sklepom internetowym, dotrzesz do większej liczby klientów. W IdoSell taka integracja sprowadza się do kilku kliknięć. Masz dostęp do całkowicie automatycznego mechanizmu udostępniania oferty na potrzeby integracji ze sklepami internetowymi. Możesz wyeksportować towary do plików, które w formie wygenerowanego URL przekażesz swoim partnerom biznesowym. Dzięki automatycznemu generowaniu plików zawsze będą mieli oni dostęp do aktualnej oferty twojego sklepu. Cały proces jest w pełni bezobsługowy.

Udostępnianie oferty do integracji

Udostępnianie oferty do integracji to gotowy sposób na przekazanie oferty towarów dystrybutorom lub partnerom. Mechanizm tworzy pliki zawierające towary oraz wszelkie potrzebne informacje o ofercie, oraz generuje adresy URL, pod którymi pliki są gotowe do pobrania przez twoich partnerów. System dba o aktualność oferty, automatycznie generując raz na dobę całą nową wersję (plik full), oraz na żądanie pliki light, zawierające informacje o towarach, które uległy zmianie w ciągu ostatnich minut.


Uwaga: Kluczowa do działania opcji Udostępniania oferty (generowanie plików odbywa się z poziomu karty konkretnego klienta) jest aktywacja modułu znajdującego się w sekcji ADMINISTRACJA > B2B.

Dopiero po aktywacji modułu B2B funkcje udostępniania oraz te wymienione przy jego aktywacji, umożliwią wygenerowanie docelowych plików.

Możliwości modułu

Zgodnie ze swoją strategią możesz określić, czy udostępniane do plików mają być tylko towary dostępne na magazynie, czy również te, których aktualnie nie ma na stanie.

System sam rozpoznaje, czy towar jest na magazynie i eksportuje odpowiednią informację do plików eksportu. Udostępniając ofertę wybranemu partnerowi, system bierze pod uwagę nadane przez ciebie rabaty i odpowiednio zmienia ceny towarów w pliku light. W przypadku gdy zarządzasz kilkoma sklepami z jednego panelu administracyjnego, konfigurację możesz przeprowadzić dla każdego sklepu osobno.

Formaty plików udostępnianej oferty do integracji

Udostępnianie oferty do integracji generuje pliki oferty w formacie CSV oraz w IOF, który oparty jest na XML. Na informację o towarze składa się m.in. jego:

 • opis (nazwa, opis długi również w HTML),

 • cena (brutto i netto),

 • stany magazynowe,

 • kategoria, producent,

 • zdjęcia i miniatura,

 • informacje o rozmiarach,

 • parametry,

 • towary składowe w przypadku sprzedaży zestawów,

oraz wiele innych danych, których występowanie uzależnione jest od wybranego przez ciebie formatu udostępnienia oferty.


Przykładowo, domyślnie nie przekazujemy w plikach full opisów długich oraz odwołań (linków) do zdjęć towarów. Należy taką opcję włączyć w sekcji ADMINISTRACJA > B2B > Ustawienia udostępniania ofert do integracji

oraz na karcie edycji konkretnego klienta.

Po włączeniu modułu w ADMINISTRACJA > B2B przejdź do karty edycji konkretnego klienta. Możesz włączyć mu udostępnianie oferty dla konkretnego sklepu i w konkretnym formacie. Do wyboru masz dwa formaty danych oraz trzy typy plików:

 • IOF, jako plik gateway.xml (zbiór linków do wszystkich plików obsługiwanych m.in. przez IAI Downloader),

 • IOF, jako same pliki full.xml i light.xml,

 • CSV, jako same pliki full.csv i light.csv.

Wszystkie mechanizmy generowania działają niezależnie i generują dwa najważniejsze pliki:

 • full - oferta zawierająca pełne informacje o towarach, np. opisy, zdjęcia, atrybuty, załączniki, ceny detaliczne czy towary składowe,

 • light - oferta zawierająca informacje m.in. o rozmiarach i ich stanach magazynowych (z wyłączeniem zestawów), kodach producenta, wagach oraz cenach w walucie odbiorcy.


Ogólna część informacji o ofercie, czyli plik o nazwie full.xml lub full.csv, generowany jest okresowo dla całego systemu.


Dodatkowo, w przypadku formatu IOF i pliku gateway.xml w wersji 3.0, oprócz pozostałych referencyjnych plików formatu, generowane są również pliki różnicowe full_changeYYYY-MM-DDThh-mm-ss.xml (gdzie YYYY-MM-DDThh-mm-ss wskazuje datę i godzinę ostatniej zmiany w normie ISO 8601), zawierające informacje o węzłach towarów, które zmieniły się w ciągu ostatnich 30 minut.


Plik light.xml lub light.csv jest przygotowywany dla indywidualnego odbiorcy, który musi być zarejestrowany jako klient danego sklepu. Dlatego jest on generowany na żądanie, przy każdym pobraniu i zawiera najbardziej aktualne informacje dotyczące oferty.

Udostępnianie oferty w formacie CSV

Moduł Udostępnianie oferty do integracji pozwala eksportować pliki z ofertą w formacie CSV. Na eksportowaną ofertę składają się dwa pliki CSV:

 • full.csv - posiada informacje opisowe towarów, czyli opisy krótkie, nazwy, zdjęcia, kody itp.;

 • light.csv - posiada informacje o stanach magazynowych.

Uwaga

Udostępniane pliki z ofertą w formacie CSV nie zawierają wszystkich informacji, jakie zawarte są w plikach IOF i XML. Nie jest to błąd. Integracja przez pliki CSV nie jest przez nas rekomendowana.


FAQ

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell