Logo

Printer - nagle przestał się uruchamiać, bądź przestał działać

Wydruk testowy Printer

Poniższy scenariusz opisuje realizację wydruku testowego paragonu w przypadku braku wydruku paragonu z Printer.

 1. Otwórz aplikację Printer.

 2. Zatrzymaj Status usługi.

3. Przejdź w aplikacji Printer do sekcji Ustawienia > Drukarki fiskalne, a następnie wybierz drukarkę z listy i kliknij edytuj > Odśwież porty komunikacji pkt. 1 > Przetestuj połączenie pkt.2.

4. Jeżeli zwrócony zostanie komunikat, oznacza, to, że Printer komunikuje się poprawnie z drukarką.

W tym przypadku można zrealizować wydruk testowy paragonu z pozycji aplikacji Printer.

Postępuj tak do uzyskania poniższego komunikatu oraz wydruku fizycznego paragonu z drukarki fiskalnej.

Jeżeli wydruk testowy jest realizowany, należy zweryfikować zagadnienie ponownie na dedykowanym zamówieniu.

Wydruk testowy nie jest realizowany z aplikacji Printer

Jeśli wydruk testowy nie jest realizowany z aplikacji Printer, wykonaj poniższe kroki:

 1. Reset napięciowy drukarki fiskalnej i stacji robocza komputera jak niżej:

Wyłączenie drukarki > odpięcie od komputera > odpięcie z napięcia > po odłączeniu odczekaj około 30 sekund > ponownie podpięcie drukarki do napięcia > podpięcie do komputera > uruchomienie drukarki > realizacja wydruku testowego.

2. Weryfikacja sterowników stacji roboczej - aktualizacja systemu Windows.

3. Konsultacje ze specjalistą IT.

Wydruk testowy paragonu z panelu IdoSell

Poniższy scenariusz opisuje realizację wydruku testowego paragonu w przypadku braku wydruku paragonu z panelu IdoSell przez aplikację Printer.

 1. Zaloguj się do panelu IdoSell.

2. Przejdź do sekcji ADMINISTRACJA > Aplikacje pomocnicze > Konfiguracja Printer > Ustawienia drukarki wydruków fiskalnych (paragonów i faktur).

3. W otwartym panelu wybierz testuj połączenie z drukarką pkt. 1 .

Postępuj do uzyskania poniższego komunikatu:

4. W następnym kroku wybierz wydrukuj paragon testowy pkt. 2.

Postępuj tak do uzyskania komunikatu końcowego oraz pozyskania fizycznego wydruku paragonu z drukarki fiskalnej podpiętej do aplikacji Printer.

Wydruk testowy nie jest realizowany z panelu IdoSell przez aplikację Printer

Jeśli wydruk testowy nie jest realizowany z aplikacji Printer, wykonaj poniższe kroki:

 1. Reset napięciowy drukarka fiskalnej i stacji roboczej komputera:

Wyłączenie drukarki > odpięcie od komputera > odpięcie z napięcia > po odłączeniu odczekaj około 30 sekund > ponownie podpięcie drukarki do napięcia > podpięcie do komputera > uruchomienie drukarki > realizacja wydruku testowego.

2. Wykonanie czynności z Wydruk testowy Printer

3. Wyczyszczenie bufora przeglądarki (historii) - zalecana całkowite wyzerowanie bufora lub weryfikacja zagadnienia na innej drukarce.

4. Weryfikacja sterowników stacji roboczej - aktualizacja systemu Windows.

5. Konsultacje ze specjalistą IT.

6. Weryfikacja portów komunikacji dla wydruków z panelu oraz wydruków z aplikacji pomocniczych, czy są odblokowane w zaporze systemowej.

Dodanie wyjątków portów komunikacji dla aplikacji Printer

Komputer, do którego została podpięta drukarka fiskalna i na którym zainstalowano aplikację Printer, powinien mieć wyłączoną Zaporę systemu Windows. Jeżeli nie chcesz wyłączać zapory, po instalacji programu upewnij się, czy aplikacja Printer jest aplikacją dozwoloną przez Zaporę systemu Windows. Żeby to sprawdzić i - w razie potrzeby dodać do listy programów dozwolonych przez Zaporę systemu Windows:

 1. Przejdź do Start > Panel Sterowania > Zapora systemu Windows. Wyświetli się okno ustawień (obrazek przedstawia widok okna w systemie Windows 10 - jeżeli masz problem ze znalezieniem tej opcji w swoim systemie Windows, skorzystaj z wbudowanej pomocy):

2. Kliknij wskazaną funkcję Zezwalaj programowi lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows. Otworzy się kolejne okno:

3. Na liście programów powinna być widoczna aplikacja Printer ze wszystkimi zaznaczonymi polami w kolumnach po prawej stronie.

4. Jeżeli programu nie ma na liście, kliknij w oznaczony na obrazku przycisk. Pojawi się lista programów. Wybierz aplikację Printer i kliknij OK. Program zostanie dodany do listy Dozwolone programy i funkcje. Teraz upewnij się, czy zaznaczone są pola dla wszystkich kolumn.

5. Kliknij OK, żeby wprowadzić zmiany.

Tę operację można przeprowadzić zarówno przed jak i po zakończeniu konfiguracji aplikacji Printer.

Warto również sprawdzić, czy porty nasłuchu ustawione w aplikacji Printer w menu Aplikacja > Parametry połączenia dla wydruków z panelu oraz wydruków z aplikacji pomocniczych zostały otwarte, czyli dodane do białej listy reguł przychodzących i wychodzących zapory systemowej twojego komputera.

Printer nie uruchamia się po nieoczekiwanym wyłączeniu komputera, po spadku napięcia

We wskazanym scenariuszu należy podmienić plik Config.xml oraz PrintersSettings.xml w katalogu systemowym.

 1. Należy wejść do katalogu C:\Users[user]\AppData\IAI\IAI Printer.

2. Pliki Config.xml oraz PrintersSettings.xml należy zarchiwizować w nowo utworzonym katalogu:

3. Gdy pliki zostaną zarchiwizowane, należy ponownie uruchomić aplikację Printer oraz zrealizować wstępną konfigurację, oraz przywrócić ustawienia aplikacji Printer.

Przywracanie ustawień w aplikacji Printer

Printer od wersji 3.7 umożliwia użytkownikom przywracanie ustawień programu na podstawie konfiguracji zapisanej w chmurze IdoSell. Poniżej prezentujemy mechanizm działania oraz dokładną instrukcję, w jaki sposób przywrócić ustawienia programu.

Wszystkie ustawienia programu IdoSell Printer podzieliliśmy na trzy istotne obszary:

 • ustawienia aplikacji (dane dostępowe do panelu sklepu, parametry połączenia dla wydruków z panelu i wydruków z aplikacji pomocniczych);

 • konfiguracja drukarek fiskalnych;

 • konfiguracja drukarek dokumentów.

Użytkownik panelu może pobrać plik wybranej konfiguracji i zapisać na swoim dysku lokalnym w celu późniejszego przywrócenia ustawień w programie.

Przywracanie ustawień aplikacji Printer - obszar konfiguracji programu

 1. Pobierz potrzebną konfigurację z panelu sklepu internetowego IdoSell i zapisz na swoim dysku lokalnym. Kliknij link Pobierz plik i zapisz plik w wybranej lokalizacji.

2. W aplikacji Printer wybierz pozycję menu Aplikacja > Przywróć konfigurację programu.

3. Wskaż zapisany w kroku 1. plik konfiguracji.

4. Potwierdź przywrócenie konfiguracji programu. Konieczne będzie ponowne uruchomienie programu.

Pamiętaj, że przywrócić możesz tylko taką konfigurację, która pochodzi od takiej samej wersji programu, na której próbujesz ją przywrócić. Nie można przywracać konfiguracji z jednej wersji programu do drugiej (niższej lub wyższej).

Mechanizm zapisu i przywracania ustawień programu

Każda działająca instancja aplikacji Printer raz na dobę zapisuje w chmurze IdoSell osobną konfigurację dla każdego z trzech powyższych obszarów. Liczba przechowywanych konfiguracji ograniczona jest do 20 ostatnio zapisanych. Dostęp dla użytkowników do zapisanych plików konfiguracji możliwy jest w panelu sklepu poprzez sekcję Aplikacje pomocnicze > Printer. Zapisane konfiguracje przypisane są do konkretnej subskrypcji dla danej instancji aplikacji Printer.

Ustawienie drukarek domyślnych

W panelu administracyjnym możesz zdefiniować, w ramach których drukarek będzie domyślnie wykonywany wydruk. Ustawienia są dostępne w zakładce ADMINISTRACJA > Zarządzanie użytkownikami panelu > wybór konta, dla którego definiujemy sprzęt > edytuj]. Po wybraniu drukarek należy zapisać zmiany.

Odpięcie urządzenia od subskrypcji i przypisanie subskrypcji do innego komputera

Każda aplikacja pomocnicza jest przypisywana do wybranego komputera. Anulowanie przypisania, czyli odłączenie urządzenia od subskrypcji, jest dostępne za pośrednictwem supportu IdoSell. Po wykonaniu odpowiedniej operacji przez konsultanta będziesz w stanie od razu przypisać swoją licencję do nowego stanowiska/urządzenia.

Przypisanie tej samej licencji do innego komputera bez ingerencji biura obsługi klienta jest dostępne poprzez niewykorzystywanie programu przez minimum 24 godziny. Jeżeli przez przynajmniej dobę nie będziesz korzystał z aplikacji (w tym nie uruchomisz jej ani razu), wykonanie konfiguracji na nowym stanowisku powiąże subskrypcję do docelowego stanowiska.

Paragon został wydrukowany, ale nie jest odnotowany w systemie

Jeżeli paragon fiskalny wydrukował się prawidłowo, a nie zostało to odnotowane po stronie panelu sklepu, dostępna jest opcja Oznacz paragon jako wydrukowany. Jeżeli są to sporadyczne przypadki, może to wynikać z braku pojedynczych sygnałów na linii Przeglądarka - Drukarka.

Reset plików konfiguracyjnych Printer w celu uruchomienia aplikacji

W celu uruchomienia aplikacji Printer przejdź do katalogu w systemie Windows - C:\ProgramData\IAI\IAI Printer oraz wykonaj poniższe kroki:

1. W katalogu IAI Printer utwórz folder o nazwie **"OLD"**.

2. Przenieś plik **Config.xml** do folderu **OLD** zał. 1 pkt. 1.

3. Uruchom aplikację Printer oraz wprowadź dane logowania.

4. Jeżeli aplikacja Printer nie uruchomiła się, powróć do katalogu IAI Printer w systemie Windows - C:\ProgramData\IAI\IAI Printer oraz przenieś plik **PrintersSettings.xml** do folderu OLD zał. 1 pkt. 2.

5. Uruchomi aplikację Printer oraz wprowadź dane logowania oraz na nowo zdefiniuj ustawienia drukarek fiskalnych oraz drukarek dokumentów.

W przypadku wprowadzania konfiguracji drukarek możesz skorzystać z zapisanych konfiguracji dla aplikacji Pinter w panelu IdoSell. Należy się w tym przypadku przejść w panelu IdoSell do sekcji Aplikacje pomocnicze > Printer i skorzystać z opcji Zapisane konfiguracje programu poprzez wybranie opcji Pokaż.

Wystarczy pobrać po jednym z plików konfiguracji dla:

 • Plik konfiguracji programu,

 • Konfiguracja drukarek fiskalnych,

 • Konfiguracja drukarek dokumentów.

Pobrane pliki należy wczytać z pozycji aplikacji Printer w zakładce Aplikacja.

Porada eksperta

Nie rekomendujemy twardego wyłączania sprzętu komputerowego, na którym pracuje aplikacja Printer oraz zalecamy zastosowanie urządzenia UPS w celu zabezpieczenia sprzętu komputerowego przed nieoczekiwanymi włączeniami z powodu spadku napięcia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell