Logo

Przywracanie ustawień w aplikacji Printer

Printer od wersji 3.7 umożliwia użytkownikom przywracanie ustawień programu na podstawie konfiguracji zapisanej w chmurze IdoSell. Poniżej prezentujemy mechanizm działania oraz dokładną instrukcję, w jaki sposób przywrócić ustawienia programu.

Ustawienia aplikacji Printer

Wszystkie ustawienia programu IdoSell Printer podzieliliśmy na trzy istotne obszary:

  • ustawienia aplikacji (dane dostępowe do panelu sklepu, parametry połączenia dla wydruków z panelu i wydruków z aplikacji pomocniczych),

  • konfiguracja drukarek fiskalnych,

  • konfiguracja drukarek dokumentów.

Działanie mechanizmu zapisu i przywracania ustawień programu

Każda działająca instancja aplikacji Printer raz na dobę zapisuje w chmurze IdoSell osobną konfigurację dla każdego z trzech powyższych obszarów, przy czym liczba przechowywanych konfiguracji ograniczona jest do 20 ostatnio zapisanych. Dostęp dla użytkowników do zapisanych plików konfiguracji, możliwy jest w panelu sklepu poprzez stronę Aplikacje pomocnicze > Printer. Zapisane konfiguracje przypisane są do konkretnej subskrypcji dla danej instancji aplikacji Printer.

Użytkownik panelu może pobrać plik wybranej konfiguracji i zapisać na swoim dysku lokalnym, w celu późniejszego przywrócenia ustawień w programie.

Przywracanie ustawień aplikacji Printer

Prezentowany przykład dotyczy obszaru konfiguracji programu.

Krok 1. Pobierz potrzebną konfigurację z panelu sklepu internetowego IdoSell i zapisz na swoim dysku lokalnym. Kliknij link Pobierz plik i zapisz plik w wybranej lokalizacji.

Krok 2. W aplikacji Printer wybierz pozycję menu Aplikacja > Przywróć konfigurację programu.

Krok 3. Wskaż zapisany w kroku 1. plik konfiguracji.

Krok 4. Potwierdź przywrócenie konfiguracji programu. Konieczne będzie ponowne uruchomienie programu.

Pamiętaj, że przywrócić możesz tylko taką konfigurację, która pochodzi od takiej samej wersji programu, na której próbujesz ją przywrócić. Nie można przywracać konfiguracji z jednej wersji programu do drugiej (niższej lub wyższej).

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell