Logo

UPS

Jeżeli chcemy generować etykiety kurierskie bezpośrednio z panelu IdoSell to w pierwszej kolejności należy dla wskazanej usługi kurierskiej wprowadzić dane logowania. Dane konfiguracyjne są do uzyskania u przedstawiciela tego kuriera.

W celu przeprowadzenia konfiguracji należy przejść do menu: Administracja > Magazyn i logistyka > Konfiguracja kurierów > Polska > UPS > Dana usługa > Nazwa strony. Przejście przez powyższą ścieżkę sprawi, że trafimy na kartę edycji danego kuriera, na której należy w pierwszej kolejności wybrać sposób autoryzacji.

Do wybory mamy dwie formy autoryzacji:

 • Oparty na kluczu dostępu

 • oAuth

Autoryzacja oparta o klucz dostępu

Należy uzupełnić takie dane jak:

 • Nr licencji UPS (UPS access license number)

 • Nr konta UPS (UPS account number)

 • Identyfikator użytkownika (UPS user id)

 • Hasło  

Autoryzacja oAuth

W celu autoryzacji oAuth należy przełączyć opcję  Typ autoryzacji API  z opcji Oparty na kluczu dostępu na opcję oAuth.

Pojawią się następujące pola:

 • mail konta UPS

 • Nr konta UPS (UPS account number)

 • Połączenie z API - Nieaktywne

Po wpisaniu maila oraz numeru konta UPS i zapisaniu danych, pojawi się przycisk Autoryzuj

Po kliknięciu buttona Autoryzuj użytkownik zostanie przeniesiony na stronę UPS - gdzie należy:

 • podać email (ten sam który został podany w panelu: Mail konta UPS)

 • wyrazić zgodę dla IAI S.A.

 • Po kliknięciu Continue należy podać hasło i się zalogować

Następnie użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony z powrotem do panelu sklepu.

Po pomyślnej autoryzacji pojawi się informacja, że połączenie z API jest Aktywne.

Jeżeli powyższe dane zostaną uzupełnione prawidłowo to panel będzie połączony z serwisem UPS, a tym samym będzie możliwe generowanie etykiet bezpośrednio z karty zamówienia.  

Jeżeli jednak podczas próby generowania etykiety pojawi się komunikat o niepoprawnych danych logowania (błędy opisane poniżej). Należy skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym po stronie UPSa, aby wyjaśnić, które dane zostały wprowadzone do panelu IdoSell w błędny sposób. Pomocne w tym mogą być pliki żądania i odpowiedzi, które tworzone są podczas próby generowania etykiety. Pliki te można pobrać z menu Administracja > System > Dziennik zdarzeń

 

Wartość ubezpieczenia. W edycji kuriera możliwe jest również włączenie opcji: Czy ubezpieczać przesyłki za pobraniem / przedpłatą. Wybranie opcji: „nie” sprawi, że przesyłki ubezpieczane są na domyślną wartość zgodną z regulaminem danego kuriera. Jeżeli wybierzemy opcję: tak lub stała wartość to kwota ubezpieczenia będzie zależna od wprowadzonych ustawień. Proszę jednak pamiętać, że może to prowadzić do naliczania dodatkowych opłat jeżeli kwota ubezpieczenia będzie wyższa niż standardowa, przewidziana w regulaminie kuriera UPS 

Błędy podczas generowania etykiet dla kuriera UPS

Podczas codziennej pracy nad obsługą zamówień, mogą wystąpić błędy, które uniemożliwiają wygenerowanie etykiety. Przedstawiamy listę najczęściej spotykanych komunikatów błędów.

 • Missing Shipment Level Reference Number value - brak uzupełnionej wartości pola "Pole referencji (ref1)". W konfiguracji UPS, niezbędne jest wprowadzenie w tym miejscu zmiennej [iai:order_sn], która zwróci nr zamówienia.

Komunikaty typu:

 • Missing or invalid shipper number

 • Invalid Authentication Information

 • Invalid Access License number

Wskazują na błędne dane wprowadzone w sekcji ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Konfiguracja kurierów > Polska > UPS > UPS. Należy z dziennika zdarzeń dla kuriera UPS w sekcji ADMINISTRACJA > System > Dziennik zdarzeń pobrać plik żądania i odpowiedzi oraz skontaktować się z przedstawicielem kuriera.

Odświeżenia numeru licencji UPS (UPS access license number) po stronie panelu UPS często eliminuje ww. błędy.

 • The maximum number of user access attempts was exceeded - oznacza, że maksymalna liczba błędnych logowań dla użytkownika do serwisu UPS za pośrednictwem API została przekroczona.

 • The UserId is currently locked out, please try again in 30 minutes - konto użytkownika po stronie serwisu UPS zostało zablokowane na 30 minut. W tej sytuacji należy skontaktować się bezpośrednio z UPS, żeby konto zostało odblokowane.

 • Invalid or missing ShipFrom tax identification - NIP podany w ADMINISTRACJA > Dane Twojej firmy, dla domyślnych danych do dokumentów sprzedaży jest nieprawidłowy. Nie może zawierać on żadnych spacji ani myślników, musi być to jeden ciąg znaków.

 • Missing or invalid shipper phone number - numer telefonu w danych nadawcy jest błędny lub nie ma go w ogóle. Należy w ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Konfiguracja kurierów > Polska > UPS >UPS sprawdzić, skąd pobierane są dane nadawcy i je odpowiednio zweryfikować. Należy pamiętać, że UPS wymaga telefonu komórkowego, nie stacjonarnego.

 • Missing or invalid alternate delivery address line information - adres ustawionego punktu odbioru jest nieprawidłowy lub punkt nie istnieje. Należy zweryfikować dostępność punktu na stronie UPS. Jeśli punkt jest aktywny, należy wskazać pliki żądania i odpowiedzi z dziennika zdarzeń i poprosić o kontakt z UPS.

 • The Shippers shipper number cannot be used for the shipment - ten błąd zazwyczaj oznacza, że konto UPS lub UPS One Balance zostało zawieszone, zwykle z powodu wygaśnięcia szczegółów rozliczeniowych jak np. dane karty. W tej sytuacji należy skontaktować się z UPS.

 • Your UPS Account number is not authorized for shipping Alcoholic Beverages - brak podpisanej umowy na wysyłkę przesyłek zawierających alkohol. Jeśli planujesz wysyłkę alkoholu lub innych towarów objętych ograniczeniami, konieczne jest podpisanie specjalnej umowy z firmą kurierską UPS – International Special Commodities lub International Dangerous Goods. W tym celu skontaktuj się z przedstawicielem kuriera.

 • Shipment Description is required for this shipment - dla wskazanej paczki należy uzupełnić pole Opis paczki, które jest wymagane przy wysyłce do danego kraju.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell