Logo

Rabaty indywidualne

W ramach obsługi modułu B2B (ADMINISTRACJA > B2B) możesz dodać indywidualne rabaty dla klientów. Dodajemy je bezpośrednio z karty edycji klienta wybierając KLIENCI > Zarządzanie klientami > Lista klientów lub Wyszukiwarka klientów i klikając na ID klienta, którego chcesz edytować.

Lista klientów - edycja klienta

Na karcie edycji klienta w sekcji Nagrody i Kary możesz włączyć rabat indywidualny i wybrać jego rodzaj. Masz do wyboru 3 opcje:

 • Rabat prosty - nakłada rabat na cały asortyment.

Przypisanie rabatu prostego na karcie edycji klienta
 • Rabat zaawansowany  - w odróżnieniu od kodów rabatowych rabat zaawansowany jest przypisany do konkretnego klienta i w ramach wspomnianego rabatu będzie można (jak wyżej wspomnieliśmy) określić ile razy klient będzie mógł z niego skorzystać oraz do kiedy będzie ważny na jego koncie.

  W przeciwieństwie do rabatu prostego możesz określić rabat tylko na wybrany asortyment, procentowy kwotowy bądź stała cena (opcje dostępne po pierwszym zapisaniu i ponownym wejściu w edycję) mechanizm znany z kodów rabatowych, który pozwoli na określenie rabatu z parametrami takimi jak:

  • ograniczenie czasowe rabatu,

  • ograniczenie użycia rabatu przez określoną liczbę dni od daty jego przyznania,

  • ilość wykorzystania rabatu (czy będzie można używać go raz czy więcej razy),

  • czy ma być sumowany z innymi rabatami do zamówienia, np. cena * (pozostałe rabaty + rabat indywidualny),

  • czy ma być sumowany z innymi rabatami, ale naliczany wg kolejności np. cena * pozostałe rabaty * rabat indywidualny,

  • czy rabat ma być stosowany tylko wtedy, gdy jest wyższy niż suma innych rabatów,

  • ustawienie minimalnej wartości zamówienia, aby rabat został naliczony; wartość dotyczy towarów w koszyku bez naliczonych rabatów,

  • czy rabat ma zostać naliczony dla towarów, które znajdują się w strefie nowości, bestsellerów, promocji, przecen, wyróżnionych, towarów specjalnych,

  • wybór towarów, które objęte są rabatem - może to być jeden wybrany towar, kilka lub wszystkie,

  • wartość rabatu można określać niezależnie dla poszczególnych producentów, serii, kategorii oraz samych towarów,

  • dodatkowy rabat dla pozostałych towarów w zamówieniu, które nie zostały uwzględnione w konfiguracji,

  • rabat dla kosztów wysyłki,

  • rabat procentowy obniżający cenę towarów o wskazany w konfiguracji procent,

  • rabat kwotowy, przeliczony na procent od całości wartości towarów w koszyku,

  • rabat stały, w którym cena towarów objętych rabatem będzie zawsze stała,

  • różne sposoby naliczania rabatów: od ceny dla klienta, od sugerowanej ceny detalicznej lub od ceny przekreślonej z uwzględnieniem walut i wartości netto/brutto.

Przypisanie i konfiguracja rabatu zaawansowanego na karcie edycji klienta

Nie wszystkie opcje będą aktywne od razu po przejściu do rabatu zaawansowanego np. opcje związane z przypisaniem rabatów na poszczególne towary będą dostępne dopiero po pierwszym zapisaniu tej karty i ponownej jej edycji.

UWAGA: sytuacja opisana powyżej działa w taki sam sposób w wielu modułach.

Po zapisaniu, ponownie wyedytujtę kartę, skonfiguruj i ponownie zapisz.

 • Grupy rabatowe – dokładny opis modułu dostępny jest pod tym linkiem .

Przypisanie grupy rabatowej na karcie edycji klienta

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell