Logo

Rozliczenia i zasady działania Google Ads by IdoSell

Pojęcia związane z rozliczeniem usługi Google Ads by IdoSell

Rozliczenie usługi Google Ads by IdoSell jest realizowane w oparciu o warunki ustalone na etapie wdrożenia. W ramach tych ustaleń określają Państwo poziom gwarancji rentowności oraz budżet minimalny.

 • Budżet minimalny - to kwota, do której rozliczamy się za koszt kliknięć (jest to kwota wolna od poziomu gwarancji rentowności). Obecnie domyślny okres minimalny korzystania z usługi Google Ads by IdoSell to 3 pełne okresy rozliczeniowe przy budżecie minimalnym w wysokości 2000 zł. Możliwe jest również wybranie kwoty 1000 zł budżetu minimalnego, jednak dając sobie więcej czasu na naukę algorytmów poprzez wydłużenie okresu minimalnego korzystania z usługi do 6 pełnych okresów rozliczeniowych.

  Opcja pierwsza umożliwia szybszą naukę algorytmom, szczególnie w początkowej fazie ich funkcjonowania. Opcja druga z kolei wydłuża ten proces w czasie i nie gwarantuje uzyskania tego samego efektu.

 • Poziom gwarancji rentowności - jaki procent z przychodu netto uzyskanego dzięki reklamom są państwo w stanie przeznaczyć na reklamy maksymalnie. Dzięki temu, że jest to wartość procentowa, koszt reklam skaluje się wraz ze wzrostem sprzedaży z reklam, a usługa może systematycznie się rozwijać, nie jest ograniczana sztywną kwotą. Poziom gwarancji rentowności daje państwu gwarancję nieprzekroczenia określonego przez państwa procentu z przychodu netto uzyskanego dzięki reklamom. Poziom gwarancji rentowności określa przede wszystkim stopień agresji algorytmów. Im będzie on wyższy, tym lepiej, ponieważ algorytmy będą walczyć mocniej stawkami za kliknięcie.

  Poziom gwarancji rentowności obowiązuje po przekroczeniu budżetu minimalnego. Żeby wyznaczyć poziom gwarancji rentowności, określają państwo ile procent przychodu z potencjalnej sprzedaży z reklam chcą przeznaczyć na koszt reklam Google Ads (np. 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%). Inne wartości niż wymienione, są możliwe do ustalenia poprzez kontakt z działem Support.

  Jeśli przy koszcie reklam powyżej budżetu minimalnego dojdzie do wydatkowania większego kosztu reklam niż wynikałoby to z poziomu gwarancji rentowności, kwotę kosztu reklam powyżej poziomu gwarancji rentowności pokrywa IAI.

 • Tolerancja rentowności jest zastosowana w celu umożliwienia maksymalnie efektywnego wykorzystania budżetu i jest określona na +15% (względem określonego poziomu gwarancji rentowności, jeśli przykładowo poziom gwarancji rentowności określony jest na 10%, to z uwzględnieniem tolerancji jest to wartość 11,5%). W przypadku wydatkowania kosztu reklam mieszczącego się (z uwzględnieniem tolerancji) w umówionym udziale kosztu w wartości konwersji, obciążamy całością kosztu reklam Google Ads. W przypadku przekroczenia tolerancji, nasze obciążenie będzie ograniczone do wysokości umówionego udziału (bez uwzględnienia tolerancji).

 • Koszt obsługi IdoSell - prowizja za obsługę Google Ads by IdoSell wynosi 12% i jest to wartość rozliczana od kosztu reklam Google Ads (a nie od wartości wygenerowanych zamówień).

 • Opłata za usługę jest naliczana w trybie postpaid - koszty reklam najpierw ponosi IAI, a następnie opłata jest naliczana na saldo klienta po 26 dniu każdego miesiąca.

  Przykładowe rozliczenie

  Żeby lepiej zrozumieć jak działa rozliczenie Google Ads by IdoSell w ramach określonego przez państwa poziomu gwarancji rentowności, przedstawiamy przykład uwzględniający konkretne liczby.

  Założenia:

  • 100% Przychód netto uzyskany dzięki reklamom,

  • 15% Koszt reklam Google Ads, czyli określony przez Państwa poziom gwarancji rentowności,

  • 12% Koszt obsługi IdoSell, czyli prowizja za obsługę Google Ads by IdoSell.

  Przykład:

  • Państwa przychód uzyskany dzięki reklamom to 10 000 zł.

  • Ustalony poziom gwarancji rentowności: 15%.

  • Koszt reklam Google Ads: 15% x 10 000 zł = 1 500 zł.

  • Koszt obsługi IdoSell: 12% z Kosztu reklam Google Ads = 12% x 1 500 zł = 180 zł.

  • Łącznie: 1 500 zł + 180 zł = 1680 zł.

  W tym przypadku dzięki reklamom Google Ads by IdoSell zarabiają Państwo 10 000 zł, a koszt reklam i obsługi, wynosi łącznie 1 680 zł.

 • Okres rozliczeniowy w usłudze Google Ads by IdoSell trwa od 26 dnia jednego miesiąca do 25 dnia następnego miesiąca. Rozliczenie usługi Google Ads by IdoSell zostaje ujęte po zakończeniu okresu rozliczeniowego w specjalnie przygotowanych dla państwa raportach billingowych.

 • Raport billingowy dostępny będzie dla państwa w statystykach usługi Google Ads by IdoSell w panelu sklepu. Informacje uwzględnione w raporcie bilingowym to: 1. określone warunki usługi, 2. dane raportu Google Ads z uwzględnieniem warunków usługi oraz 3. rozliczenie bieżącego okresu.

Objaśnienie raportu bilingowego usługi Google Ads by IdoSell

Raport bilingowy usługi znajduje się w module Google Ads by IdoSell: MARKETING I INTEGRACJE > Towary i reklamy w Google > Google Ads by IdoSell - Zwiększ sprzedaż i przyciągnij dobrej jakości ruch > Raport bilingowy.

Warunki zamówienia

W sekcji Warunki zamówienia znajdą państwo:

 • Wyświetlenia (wyświetlenie jest zliczane za każdym razem, gdy reklama pojawi się na stronie),

 • Kliknięcia (gdy ktoś klika reklamę, np. w reklamę wybranego produktu, liczymy to jako kliknięcie),

 • Współczynnik klikalności CTR (pokazuje, jak często klikają reklamę użytkownicy, którzy ją zobaczyli),

 • Konwersje (czyli działanie, które jest liczone, gdy ktoś wejdzie w interakcję z reklamą, w tym raporcie takim działaniem jest dokonanie zakupu),

 • Współczynnik konwersji CR (średnia liczba konwersji na interakcję z reklamą wyrażona w procentach, współczynniki konwersji są obliczane na podstawie liczby konwersji podzielonej przez całkowitą liczbę interakcji z reklamą, które można powiązać z konwersją w tym samym okresie).

W sekcji Obciążenia Google Ads netto - Koszt reklam Google Ads uwzględnione są:

 • Część pokrywana przez klienta (refakturowana) oraz Część pokrywana przez IAI - koszt reklam Google Ads (ze względu na przekroczenie gwarantowanego udziału kosztu w wartości konwersji powyżej minimalnego miesięcznego deklarowanego budżetu).

 • Część pokrywana przez IAI pojawia się, jeśli koszt reklam przekroczy określony poziom gwarancji rentowności.

 • Opłata DST/Ustawowy koszt operacyjny - podatek cyfrowy naliczany w niektórych krajach np. w Wielkiej Brytanii, Francji. Podatek doliczany jest do kosztów prowadzenia reklam.

 • Wartość konwersji netto (czyli wartość przychodu netto uzyskanego z reklam).

 • Średni koszt kliknięcia netto (przeliczony względem refakturowanego kosztu).

 • Zwrot wydatków poniesionych na reklamę (ROAS) (przeliczony względem refakturowanego kosztu) - ROAS to procentowo wyrażony zwrot z nakładów na reklamę, obliczamy według wzoru: przychód/ koszt.

 • Udział kosztu w wartości konwersji (przeliczony względem refakturowanego kosztu).

Okno konwersji

Okno konwersji to domyślne wyliczenie wartości konwersji następuje na podstawie wskazań panelu Google Ads, zgodnie z modelem atrybucji Last Google Ads Click lub opartym na danych (Data-driven) z tzw. “oknem konwersji 30-dniowym po kliknięciu”. Jest to liczba dni po interakcji z reklamą (kliknięciu reklamy), w ciągu których zostanie zarejestrowana konwersja. Możliwe jest też ustalenie innego modelu atrybucji, np. opartego o dane.

Dane te mogą różnić się od wskazywanych przez Analizę Konwersji i Opłacalności oraz statystyki rozpoznanych źródeł usługi przekazywane w Panelu administracyjnym, ze względu na obowiązujące różne modele atrybucji pomiędzy Panelem Google Ads, a Panelem administracyjnym IdoSell.

Usługa Zakupy Google, na której bazuje Google Ads by IdoSell, przypisuje zamówienia do daty wejścia z reklamy, a nie do daty złożenia zamówienia, w związku z tym w zestawieniach billingowych Google Ads by IdoSell ujęte są zamówienia zgodnie z datą wejścia z Google Ads by IdoSell.

Rozliczenie bieżącego i poprzedniego okresu

W tym miejscu znajdą Państwo Refakturę kosztu reklam Google Ads netto oraz Prowizję za obsługę Google Ads by IdoSell netto. Te dwie pozycje dają nam finalne rozliczenie kosztu reklam bieżącego okresu.

Korekta rozliczenia za poprzedni okres rozliczeniowy

Ze względu na 30-dniowe okno konwersji, wartość konwersji za dany okres rozliczeniowy może się zmienić po jego upłynięciu. Dlatego po zakończeniu okresu rozliczeniowego, mogą mieć miejsce konwersje, które Google przyporządkowuje do dnia, w którym nastąpiło kliknięcie w reklamę. Z tego powodu podczas rozliczania za dany okres rozliczeniowy może dodatkowo występować korekta rozliczenia za poprzedni okres rozliczeniowy. Jest to korekta, która uwzględnia konwersje uzyskane w trakcie 30-dniowego okna konwersji, które dotyczą korygowanego okresu, a zostały zarejestrowane po wygenerowaniu korygowanego raportu.

Zakres działania i charakterystyka techniczna usługi

W ramach usługi Google Ads by IdoSell prowadzimy dla Państwa:

 • kampanie produktowe - reklamy produktowe są kluczowe dla sklepów online, ponieważ dostarczają potencjalnemu Klientowi szczegółowych informacji o określonych produktach (zdjęcie produktu, nazwę, cenę oraz link do sklepu).

 • kampanie tekstowe - reklamy tekstowe rozszerzają zakres działania reklam produktowych i pozwalają na promowanie brandu sklepu, wybranych kategorii, czy oferowanych marek.

 • kampanie remarketingu dynamicznego - pozwalają dotrzeć do Użytkowników, którzy już odwiedzili sklep.

Częsta synchronizacja produktów przez Content API

Nasza usługa to przede wszystkim pełna automatyzacja kampanii reklamowej. Informacje o produktach przesyłane są do reklam Google Ads by IdoSell przez Content API, dzięki czemu zyskują Państwo częstą synchronizację i aktualizację produktów, niedostępną w przypadku stosowanych zazwyczaj standardowych rozwiązań. Algorytmy wykonują operacje 24/7 dla tysięcy produktów.

Stawki CPC są ustalane w czasie rzeczywistym

Algorytmy naszej usługi bardzo dokładnie, automatycznie, w czasie rzeczywistym sterują wyświetlaniem reklam i stawkami maksymalnymi za kliknięcie. Algorytmy sztucznej inteligencji operują budżetem możliwie najbardziej optymalnie, bazując na dynamicznym uczeniu się i reagowaniu.

Gwarancja rentowności i skuteczne skalowanie sprzedaży

Określony przez Państwa poziom gwarancji rentowności mówi nam jaki procent z przychodu netto uzyskanego dzięki reklamom są Państwo w stanie przeznaczyć na nie maksymalnie. W ramach naszych działań, dajemy zatem Państwu gwarancję nieprzekroczenia określonego przez Państwa procentu z przychodu netto uzyskanego dzięki reklamom.

Dzięki temu, że jest to wartość procentowa koszt reklam skaluje się wraz ze wzrostem sprzedaży z reklam, a usługa może systematycznie się rozwijać ponieważ nie jest ograniczana sztywną kwotą.

Prowizyjny system rozliczeń oparty o koszty Google Ads

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami, prowizja za pełną obsługę Google Ads by IdoSell wynosi jedynie 12%, jest to prowizja liczona z kosztu reklam Google Ads.

Status Premier Google Partner

IdoSell posiada status Premier Google Partner w zakresie reklam w wyszukiwarce, displayowych, zakupowych i video. Jest to najwyższe odznaczenie od Google potwierdzające najwyższą jakość reklam oferowanych przez IdoSell. IdoSell to również Comparison Shopping Premium Partner Google. Oznacza to, że wykwalifikowani specjaliści IdoSell zapewniają sprzedawcom najlepszy możliwy standard obsługi.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell