Logo

Przewodnik po statystykach Google Ads by IdoSell

Działanie reklam Google Ads by IdoSell mogą państwo śledzić dzięki statystykom, które udostępniamy w panelu sklepu IdoSell.

Dostęp do statystyk Google Ads by IdoSell uzyskujecie państwo w ramach modułu MARKETING I INTEGRACJE > Towary i reklamy w Google > Google Ads by IdoSell - Zwiększ sprzedaż i przyciągnij dobrej jakości ruch > Google Ads by IdoSell Statystyki w sklepie [nazwa sklepu].

W tym miejscu udostępniamy statystyki kampanii, raporty statystyk towarów, raporty billingowe oraz stan produktów w Google Merchant Center. Przykładowy widok statystyk:

Statystyki kampanii

W ramach Google Ads by IdoSell prowadzimy kampanie produktowe, kampanie tekstowe oraz kampanie remarketingu dynamicznego. W statystykach kampanii prezentujemy najważniejsze dane dotyczące aktywnych kampanii (wyświetlenia, kliknięcia, średnie CPC - średni koszt kliknięcia, koszt netto reklam, zwrot z wydatków poniesionych na reklamy ROAS, konwersje - sprzedaż z reklam, wartość konwersji netto, koszt pozyskania 1 konwersji netto, współczynnik klikalności CTR i współczynnik konwersji CR).

Raporty statystyk towarów

Raport statystyk towarów zawiera statystyki towarów, które zanotowały wyświetlenia reklam produktowych. Obejmuje ostatnie 30 dni do dnia poprzedzającego zlecenie wykonania raportu. Poszczególne pozycje w raporcie statystyk towarów oznaczają:

  • product_id - numer id produktu w sklepie.

  • impressions - wyświetlenia - wyświetlenie jest zliczane za każdym razem, gdy reklama pojawi się na stronie wyników wyszukiwania lub na innej stronie w sieci Google.

  • clicks - kliknięcia - gdy ktoś klika reklamę, np. w reklamę wybranego produktu liczymy to jako kliknięcie.

  • CTR - współczynnik klikalności - pokazuje, jak często klikają reklamę użytkownicy, którzy ją zobaczyli, CTR może służyć do określania skuteczności słów kluczowych i reklam.

  • conversions - konwersje - czyli działanie, które jest liczone, gdy ktoś wejdzie w interakcję z reklamą, w tym raporcie takim działaniem jest dokonanie zakupu.

  • conversion_rate - współczynnik konwersji - średnia liczba konwersji na interakcję z reklamą wyrażona w procentach, współczynniki konwersji są obliczane na podstawie liczby konwersji podzielonej przez całkowitą liczbę interakcji z reklamą, które można powiązać z konwersją w tym samym okresie. Jeśli na przykład mamy 50 konwersji z 1000 interakcji, to współczynnik konwersji będzie wynosić 5% (50 ÷ 1000 = 5%).

  • cost - koszt - czyli koszt reklam dla określonego id produktu.

  • avg_cpc - średni koszt kliknięcia - średnia kwota, jaka jest płacona za każde kliknięcie reklamy. Średni koszt kliknięcia (śr. CPC) oblicza się, dzieląc łączny koszt kliknięć przez łączną liczbę kliknięć.

  • conversions_value - wartość konwersji - czyli wartość przychodu netto uzyskanego z reklam wskazanego produktu. Raport statystyk towarów warto pobierać cyklicznie, np. raz na dwa tygodnie, żeby analizować jakie produkty zanotowały wyświetlenia, jakie produkty generowały sprzedaż. Na tej podstawie można monitorować popularność i efektywność poszczególnych produktów. Raport statystyk towarów jest bardzo pomocny przy analizie konkurencyjności oferty. Jeśli przykładowo wybrany produkt jest popularny i generuje ruch, ale notuje niski współczynnik konwersji, to warto go porównać z ofertą konkurencji i przeanalizować dlaczego nie notuje odpowiednio wysokiej sprzedaży.

Raporty billingowe

Okres rozliczeniowy usługi trwa od 26 dnia jednego miesiąca do 25 dnia miesiąca, zatem raporty billingowe uwzględniają dane za takie okresy. Raporty billingowe uwzględniają określone warunki, dane raportu Google Ads z uwzględnieniem warunków usługi, obciążenia Google Ads netto oraz rozliczenie bieżącego okresu.

Stan Google Merchant Center

W statystykach Google Ads by IdoSell dostępna jest również opcja Popraw zdiagnozowane problemy z towarami w usłudze Google Ads by IdoSell. Pozwala ona na sprawdzenie stanu produktów w Google Merchant Center. W tym miejscu mogą państwo sprawdzić czy dla wybranych produktów Google nie wprowadziło blokad lub ostrzeżeń. W przypadku blokad i ostrzeżeń, wskazany jest zawsze powód takiego działania. Przykładowy widok:

Produkty, które są blokowane przez Google, są zawsze oznaczone na czerwono i na te powiadomienia należy zwrócić uwagę.

Produkty oznaczone kolorem żółtym to ostrzeżenia - natomiast należy je traktować jako sugestie, które mogą zwiększyć skuteczność towarów w reklamach.

O tym, jakie produkty są dostępne w reklamach, decydują państwo udostępniając je do reklam w ramach grupowej edycji towarów. W tym celu należy wybrać kolejno opcje: Edycja grupowa > Widoczność towaru > Udostępniaj poza sklepem i tutaj możliwe jest przypisanie wybranych towarów do wybranych porównywarek/marketplace - Google Ads by IdoSell lub usunięcie wybranych towarów z wybranych porównywarek/marketplace - Google Ads by IdoSell.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell