Logo

Rabaty kumulacyjne

Rabaty kumulacyjne, ustawiane od łącznej wartości towarów w dotychczasowych zamówieniach (pomniejszonej o wartość zwrotów), nie są zależne od jednorazowych zakupów, lecz od sumy pieniędzy, które do tej pory klient wydał w sklepie na towary. Przy ustawieniu takiego rabatu na kwotę np. 2000 zł uaktywni się on w momencie, gdy suma wpłat za towary we wszystkich zamówieniach wykonanych przez jednego klienta w danym sklepie (pomniejszona o zwroty) osiągnie tę kwotę.

Do wyliczania rabatów kumulacyjnych brana jest pod uwagę wartość towarów we wszystkich zamówieniach zakończonych (status ustawiony na wykonane, wszystkie wpłaty zostały zaksięgowane), pomniejszona o wartość zwrotów w danym sklepie. Oznacza to, że klienci, których zamówienia były wykonane przed ustaleniem danego progu, otrzymają rabat wtedy, gdy wartość towarów pomniejszona o wartość zwrotów z tych zamówień osiągnie określony próg. Do pierwszego zamówienia taki rabat nie będzie zastosowany gdyż klient nie posiada żadnej historii wcześniejszych zakupów.

Konfiguracja rabatów kumulacyjnych

Rabaty kumulacyjne możesz skonfigurować w MARKETING I INTEGRACJE > Rabaty i towary gratisowe > Rabaty kumulacyjne, dla każdego sklepu z osobna, a także z podziałem na detalistę i hurtownika.

Konfigurujemy progi rabatowe i ustawiamy kwotę wykonanych zamówień wraz z czasem zliczania wartości zamówień. Jeżeli klient spełnia warunek co do wartości łącznej zrealizowanych zamówień w danym okresie czasu, przysługuje mu ustanowiony wcześniej rabat. Jeżeli wartość zamówień z zadanego okresu będzie mniejsza niż założona, rabat klientowi nie przysługuje. Klient po zalogowaniu w sklepie i przejściu na kartę towaru już od razu będzie widział cenę obniżoną towaru o rabat wynikający z rabatu kumulacyjnego.

Po zalogowaniu na stronie sklepu AdresTwojegoSklepu/code, np. www.mojsklep.pl/code klient widzi miejsce na kod rabatowy oraz listę wszystkich rabatów, jakie mu przysługują lub mogą mu przysługiwać, co motywuje go do większych zakupów.

Konfiguracja rabatu kumulacyjnego
Rabat kumulacyjny naliczony w szablonie sklepu
Lista rabatów w sklepie na podstronie /code

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell