Logo

Konfiguracja magazynów

Niezależnie od tego, jaka gospodarka magazynowa zostanie wybrana, w panelu administracyjnym dla każdego typu gospodarki magazynowej widnieją poszczególne typy magazynów:

 • magazyny własne (M1, M2, M3 itd.)

 • magazyny pomocnicze

 • magazyn obcy (M0)

Konfiguracja magazynów jest dostępna w sekcji ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Konfiguracja magazynów i gospodarki magazynowej. Dodasz tam kolejne magazyny wysłane, korzystając z opcji Stwórz nowy magazyn.

Magazyny własne

Magazyny własne to fizyczne magazyny, w których znajdują się towary w sklepie. Oznaczone są od magazynu M1 w górę. Ilość możliwych do utworzenia magazynów własnych jest uzależniona od planu abonamentowego. Dla planów Smart CLOUD i Elastic CLOUD możliwe jest utworzenie maksymalnie 9 magazynów własnych. Dla planu Cloud PRO nie ma limitu ilościowego dla kolejnych magazynów własnych.

Magazyny własne to podstawowe magazyny sklepu. Mają priorytet w zakresie wskazywania ich jako magazynów realizujących zamówienie. Towary z tych magazynów są w pierwszej kolejności przypisywane do zamówień. Magazyny te są nadrzędne zarówno w stosunku do magazynu obcego (M0), jak i magazynu przedsprzedaży (MP). To oznacza, że jeżeli dany towar znajduje się jednocześnie na magazynie własnym oraz magazynie obcym, to system w pierwszej kolejności będzie wskazywał ilości z magazynu własnego jako te, które mają zostać wysłane w pierwszej kolejności.

Magazyny własne mogą pełnić różne role. Przykładowo towary z danego magazynu mogą służyć np. tylko do prezentowania oferty w serwisach aukcyjnych, a inne magazyny własne mogą służyć tylko do odbioru osobistego.

Dodawanie towaru na magazyn własny

Żeby dodać towar na magazyn własny, należy skorzystać np. z dokumentu PZ, który w swojej treści może odzwierciedlać fakturę zakupową od dostawcy.

 1. Przejdź do sekcji MAGAZYN > Dostawy (PZ/PW) > Dodaj nową dostawę od dostawcy (PZ).

 2. W kolejnym kroku zdefiniuj podstawowe informacje w tworzonym dokumencie magazynowym tj. magazyn, na który dostawa będzie przyjmowana, dostawcę czy typ dokumentu zakupu.

 1. Po kliknięciu w Stwórz dokument dostawy, zostanie utworzony dokument PZ, który może być identyfikowany za pośrednictwem identyfikatora dokumentu lub po zamknięciu dokumentu po numerze dokumentu (numer dokumentu PZ tworzony jest automatycznie).

 2. Stworzony dokument należy uzupełnić o towary. Wprowadzisz je do dokumentu wybierając opcję Dodawanie towaru do dokumentu. Towary wprowadzisz zarówno za pośrednictwem ręcznego podania kodu towaru, jak i za pośrednictwem czytnika kodów lub korzystając z pliku CSV.

 1. W towarze, w ramach dokumentu, należy wprowadzić cenę zakupu towaru.

Uwaga

Żeby opcja konieczności wprowadzenia ceny zakupu towaru była dostępna, należy w sekcji ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Konfiguracja magazynów i gospodarki magazynowej posiadać aktywną opcję kontroli kosztu własnego (KWSP).

 1. Jeśli dokument posiada wprowadzone wszystkie towary dostawy, należy zamknąć dokument magazynowy, żeby wprowadzone dane miały skutek magazynowy. Zamknij dokument, wybierając opcję Spróbuj przyjąć małą dostawę natychmiast (opcja rekomendowana przy mniejszej ilości towarów w ramach dokumentu magazynowego) lub Przyjmij dostawę w 'tle' (opcja rekomendowana przy większej ilości pozycji w dokumencie).

Magazyn obcy

Magazyn obcy to w panelu administracyjnym magazyn M0. Dostępny jest tylko jeden magazyn obcy, do którego możliwe jest przypisanie poszczególnych dostawców. Jest to magazyn dostawcy (hurtowni), gdzie stany magazynowe możesz uzupełniać zgodnie z informacją o stanach magazynowych od dostawcy.

Zarządzanie czasami wysyłki towarów z takiego magazynu ustawisz poprzez konfigurację poszczególnych dostawców towarów w sekcji Towary > Baza atrybutów> Dostawcy.

Magazyny pomocnicze

Magazyny pomocnicze to tak naprawdę magazyny własne, ale posiadające w systemie określoną rolę.

 • MM – pełni rolę magazynu przesunięć między magazynami (na ten magazyn trafiają towary, które są w drodze pomiędzy magazynami własnymi),

 • MP – pełni rolę magazynu przedsprzedaży.

Dodawanie towaru na magazyn przedsprzedaży (MP)

Żeby dodać towar do przedsprzedaży, należy podczas tworzenia dokumentu PZ, oznaczyć opcję przedsprzedaży. Możliwe jest również wprowadzenie terminu, kiedy taka dostawa będzie miała miejsce.

Uwaga

Żeby towar był dostępny w przedsprzedaży, dokument należy pozostawić otwarty do czasu, kiedy dostawa będzie mogła zostać zrealizowana. Należy również upewnić się, że w sekcji ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Konfiguracja magazynów i gospodarki magazynowej w konfiguracji magazynu MP, oznaczona jest opcja prezentowania takich towarów w sklepie.


Historia zmian stanów magazynowych dla towarów

Usługa umożliwia szczegółowe określenie zmian w stanach magazynowych dla towarów. Dostęp do historii stanów magazynowych możliwy jest z dwóch miejsc w panelu administracyjnym:

 • Magazyn > Historia zmian produktu

 • Bezpośrednio z karty towaru

Ważne: Historia zmian stanów magazynowych wskazuje ostatnie 20 wpisów dla zmian stanów magazynowych towaru per magazyn.

Rezerwacje dla towarów

W panelu administracyjnym jest zaimplementowany system rezerwacji towarów do zamówień. Jest to zabezpieczenie, które ma na celu zapobiec sytuacji złożenia dwóch zamówień na ten sam towar. Na karcie towaru w sekcji Magazyn > Stany magazynowe i rezerwacje widnieją poszczególne stany magazynowe:

 • Stan dyspozycyjny – stan magazynowy towaru, jaki dostępny jest bezpośrednio na stronie sklepu do zakupu przez klienta. Ważne: Stan dyspozycyjny może być niższy niż stan magazynowy z tytułu rezerwacji dla towaru,

 • Stan magazynowy – faktyczny stan magazynowy dla towaru, uwzględniający nałożone rezerwacje dla towarów,

 • Rezerwacje – towary, które są zarezerwowane z danego magazynu,

 • Zamówienia niewykonane – zamówienia z danym towarem, które nie zostały wykonane,

 • Dostawy – opcja wskazuje niezamknięte dokumenty magazynowe dla dostawy, w której towar się znajduje.

Lokalizacje w magazynie

W panelu administracyjnym jest możliwe wprowadzenie lokalizacji towarów w magazynie. Lokalizacje w magazynie wprowadzisz w sekcji ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Konfiguracja magazynów i gospodarki magazynowej. Lokalizacje w magazynie umożliwiają zdefiniowanie konkretnego usytuowania towarów na magazynie z podziałem na strefy, regał, poziom i półkę.

Przypisanie towaru do lokalizacji można zrealizować bezpośrednio z poziomu karty towaru lub z poziomu dokumentów magazynowych PZ, PW, PX, MM.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell