Logo

IdoSell Bridge - Streamsoft Prestiż

Streamsoft Prestiż

Synchronizacja zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klienta

Integracja programu Streamsoft Prestiż z panelem IdoSell za pośrednictwem IdoSell Bridge, zapewnia jednokierunkową synchronizację zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klientów z programu sprzedażowo-magazynowego do panelu. Synchronizacja przenosi dane ze Streamsoft Prestiż do panelu IdoSell.

Od momentu włączenia opcji synchronizacji, informacje o aktualnym zadłużeniu i saldzie limitu kredytu kupieckiego klientów w panelu IdoSell, będą nadpisywane informacjami z karty kontrahenta z programu Streamsoft Prestiż.

Przed pierwszym włączeniem tej opcji, warto zwrócić uwagę, żeby informacje w programie Streamsoft Prestiż były aktualniejsze niż informacje w panelu administracyjnym IdoSell.

Żeby włączyć synchronizację aktualnego zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego należy IdoSell Bridge  w oknie Preferencje synchronizacji > zakładka Klienci wybrać:

  • > Aktualizacja danych bilingowych klientów > w IdoSell na podstawie zmian w programie F/K

  • > Aktualizacja danych o aktualnym zadłużeniu i limicie kredytu kupieckiego > w IdoSell na podstawie zmian w programie F/K.

Mechanizm limitu kredytowego po stronie panelu IdoSell możesz aktywować w edycji konta wybranego klienta. Przejdź do sekcji Saldo i kredyt kupiecki, a następnie przestaw opcję Pozwalaj na kredyt kupiecki > Tak i wprowadź wartość w polu Limit zadłużenia.

Na potrzeby tej synchronizacji, z programu Streamsoft Prestiż wykorzystywane jest pole "Dopuszczalna wartość całkowitego kredytu" z zakładki "Limity, Blokady" w edycji kartoteki kontrahenta.

Żeby nowe zakupy wpadające do panelu nie przekroczyły ustawionej wartości limitu kredytowego, mechanizm limitu kredytowego w panelu IdoSell (podczas oceny możliwości dodania nowego zamówienia), uwzględnia zarówno saldo przeniesione z programu Streamsoft Prestiż, jak i saldo z zamówień złożonych w sklepie internetowym. Dotyczy to zamówień, które nie zostały jeszcze przeniesione z panelu IdoSell przez IdoSell Bridge  do programu Streamsoft Prestiż.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell