Logo

Rodzaje gospodarek magazynowych

IdoSell - jako główny system magazynowy

Gospodarka magazynowa oparta o dokumenty magazynowe

W ramach takiej gospodarki magazynowej wszelkie operacje magazynowe realizowane są za pośrednictwem dokumentów magazynowych, takich jak dokumenty PZ, PW, PX, RX, RW, MM, WZ.

W celu ustawienia IdoSell jako głównego systemu magazynowego należy przejść do zakładki Administracja > Magazyn i logistyka > Konfiguracja magazynów i gospodarki magazynowej, a następnie ustawić:  Główny system magazynowo-sprzedażowy to IdoSell.

Kontrola kosztu własnego sprzedaży produktów (KWSP) włączona - włączenie tej opcji sprawia, że na dokumencie PZ (przyjęcie zewnętrzne) możliwe będzie podanie ceny zakupu przyjmowanego towaru. Aby system prawidłowo wyliczał np marżę, wartość magazynu itp konieczne jest podawanie cen zakup podczas przyjmowania dostawy, ponieważ wszystkie wyliczenia odbywają się właśnie na podstawie ceny zakupu towaru. 

Wymagaj cen zakupu przy przyjmowaniu dostaw  - zaznaczenie opcji „tak” sprawi, że nie będzie możliwe zamknięcie dokumentu PZ bez podania ceny zakupu, W przypadku opcji: „nie” pole z ceną zakupu będzie dostępne natomiast system nie będzie wymagał jego uzupełnienia.    

Jeżeli w panelu ustawiona jest gospodarka magazynowa jako IdoSell to wszystkie operacje magazynowe muszą odbywać się za pomocą dokumentów magazynowych takich jak PZ, PW, PX, RX, MM itp. Nie będzie zatem możliwe ręcznie wprowadzanie dowolnych ilości na stan magazynu własnego. Dodatkowo należy pamiętać, że w tym wypadku nie będzie możliwa zmiana statusu zamówień na późniejsze niż realizowane jeżeli w zamówieniu będzie znajdował się produkt, który nie posiada stanów magazynowych .

Program zewnętrzny (integracja z wykorzystaniem IdoSell Bridge)

Gospodarkę magazynową, umożliwiająca integrację pomiędzy sklepem, a zewnętrznym narzędziem ERP za pośrednictwem aplikacji pomocniczej IdoSell Bridge , ustawisz w sekcji Program innej firmy >  integruję przez Bridge, Kamsoft Bridge lub wFirma.pl (operacje magazynowe w IdoSell zostaną zablokowane).

Dana gospodarka magazynowa nie umożliwia korzystania z dokumentów magazynowych.

Integruję przez Bridge, Kamsoft Bridge lub wFirma.pl (operacje magazynowe w IdoSell zostaną zablokowane) - sprawi, że możliwe będzie integrowanie stanów magazynowych przez aplikacje do synchronizacji. Należy pamiętać, że w przypadku tej gospodarki wszystkie operacja magazynowe odbywają się w zewnętrznym oprogramowaniu. W praktyce zatem przyjmowanie dostaw, wykonywanie przesunięć między magazynowych itp odbywa się w zewnętrznym oprogramowaniu, a stany magazynowe w IdoSell są jedynie tymi, które zostały przesłane z zewnętrznego oprogramowania. W panelu IdoSell dostęp do dokumentów magazynowych będzie zablokowany. 

Nie kontroluje stanów w IdoSell

W sekcji Program innej firmy > kontroluję, ale nie integruję go przez Bridge, Kamsoft Bridge lub wFirma.pl (nie pozwala na integrację przez Bridge, Kamsoft Bridge oraz wFirma.pl) - gospodarka magazynowa umożliwia zarówno integrację z zewnętrznymi systemami magazynowymi za pośrednictwem API, jak i korzystanie z dokumentów magazynowych w sklepie. 

Kontroluję, ale nie integruję go przez Bridge, Kamsoft Bridge lub wFirma.pl (nie pozwala na integrację przez Bridge, Kamsoft Bridge oraz wFirma.pl)  - ustawienie sprawia, że w panelu IdoSell możliwe jest korzystanie z dokumentów magazynowych (PZ, PX, RX itp) jednak obsługa sklepu może również dodawać stany magazynowe bezpośrednio z karty edycji towaru.

W praktyce zatem stan magazynowy może zostać dowolnie dodany dla każdego produktu i magazynu. Gospodarka ta jest szczególnie wybierana przez sklepy, które synchronizują stany magazynowe z innym oprogramowaniem np. przez API. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell