Logo

Instalacja i konfiguracja

Pobranie aplikacji

Aplikację Scanner można pobrać ze sklepów z aplikacjami dla urządzeń mobilnych z systemami Android, iOS oraz Windows 10.

Konfiguracja połączenia z chmurą IdoSell

  1. Po włączeniu aplikacji po raz pierwszy, należy uzupełnić dane wymagane do połączenia z panelem administracyjnym IdoSell. Standardowo są to domena sklepu, login oraz hasło użytkownika (skonfigurowany użytkownik musi mieć uprawnienia do wszystkich magazynów i towarów).

  1. Następnie aplikacja połączy się z panelem administracyjnym IdoSell w celu sprawdzenia, czy istnieje w nim aktywna subskrypcja dla aplikacji Scanner.

  1. Zgodnie z zasadą subskrybowania aplikacji Scanner, klucz subskrypcji jest przypisywany do konkretnego urządzenia. Unikalny ID urządzenia, który jest wykorzystywany do przypisywania subskrypcji, widać w aplikacji Scanner w menu O programie w sekcji Informacje o urządzeniu.

Przykład: Jeśli klucz subskrypcji zostanie przypisany dla urządzenia ABC w dniu 23.01.2020 o godz. 14:00, to przypisanie go do innego urządzenia XYZ możliwe będzie dopiero po 24h, a więc w dniu 24.01.2020 o godz. 14:00.

Przypisanie klucza subskrypcji do innego urządzenia możliwe jest od razu tylko w przypadku, gdy okres jest dłuższy niż 24h od momentu jego przypisania do poprzedniego urządzenia.

Wybór użytkownika i magazynu w aplikacji Scanner

Domyślnym użytkownikiem aplikacji jest ten, który został zdefiniowany w konfiguracji połączenia z panelem administracyjnym IdoSell. Domyślnym magazynem jest zawsze pierwszy magazyn z listy magazynów, do których ten użytkownik posiada uprawnienia.

Możliwa jest zmiana użytkownika. Po kliknięciu w pole login, zostanie pokazana lista rozwijana ze wszystkimi użytkownikami zdefiniowanymi w panelu administracyjnym IdoSell ADMINISTRACJA > Zarządzanie użytkownikami panelu. Wystarczy wybrać użytkownika z listy i zalogować się nim podając hasło, ustalone wcześniej w panelu administracyjnym IdoSell.

Po poprawnym wpisaniu hasła można również wybrać magazyn, na którym będzie pracował dany użytkownik. Wybór magazynu ma obecnie wpływ na przyjmowanie dostaw.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell