Logo

Obsługa zwrotów

Weryfikacja zawartości zwrotów

Na tej stronie zapoznasz się z instrukcją modułu Zwroty i dowiesz się, jak szybko i w prosty sposób wykonać procedurę weryfikacji zawartości zwrotu sprzedanych towarów za pomocą urządzenia z zainstalowaną aplikacją Scanner.

Za pomocą aplikacji Scanner możesz sprawdzić zawartość zwrotów towarów, które zostały odesłane przez klientów twojego sklepu internetowego. Wystarczy, że zeskanujesz kod zwrotu, a następnie zeskanujesz wszystkie kody towarów znajdujących się w danym zwrocie.

  1. Żeby rozpocząć weryfikację zwrotu, przejdź w aplikacji Scanner do sekcji Zwroty w głównym oknie aplikacji.

Po wejściu do sekcji Zwroty będziesz miał do wyboru dwie opcje: Zmień status zwrotu oraz Weryfikuj zwrot.

Zmiana statusu zwrotów bez weryfikacji

Po wybraniu opcji Zwroty > Zmień status zwrotu możesz najpierw wybrać status, jaki chcesz ustawić dla danego zwrotu, a następnie zeskanować kod tego zwrotu. Do wyboru masz trzy rodzaje statusów: Zwrot dotarłZwrot kompletny oraz Zwrot niekompletny.

Mapowanie statusów dla zwrotów ustawisz w ADMINISTRACJA > Automatyzacja procesów > Automatyzacja zwrotów sprzedanych towarów w panelu administracyjnym IdoSell. Dzięki temu np. w przypadku wyboru statusu Zwrot dotarł w panelu administracyjnym IdoSell ustawiony może być status zwrotu Zwrot rozpatrzony pozytywnie - Zwrot pieniędzy - skierowanie do wypłaty.

Weryfikowanie zwrotów wraz ze zmianą statusu

  1. Po wybraniu opcji Zwroty > Weryfikuj zwrot (F2) możesz zeskanować kod zwrotu, a następnie zeskanować kody towarów, które powinny być wraz z nim dostarczone. Pozwoli to zweryfikować poprawność zawartości otrzymanego od klienta zwrotu.

  1. W przypadku gdy zeskanowany kod towaru nie zostanie odnaleziony w zwrocie lub zostanie zeskanowana zbyt duża jego ilość, otrzymasz stosowny komunikat i będziesz mógł zdecydować, czy chcesz przerwać czy kontynuować weryfikację.

  1. Po zeskanowaniu wszystkich towarów użyj opcji Prześlij wyniki i zakończ.

W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji lub w przypadku jej przerwania, status weryfikowanego zwrotu zmieni się zgodnie z ustawieniem w sekcji ADMINISTRACJA > Automatyzacja procesów > Automatyzacja zwrotów sprzedanych towarów w panelu administracyjnym IdoSell.

Pozytywny wynik weryfikacji zwrotu oznacza, że:

  • wszystkie towary i ich ilości zostały poprawnie zeskanowane

Negatywny wynik weryfikacji zwrotu uzyskasz w kilku przypadkach:

  • kiedy zeskanujesz kod towaru, który nie występuje w danym zwrocie

  • kiedy zeskanujesz zbyt dużą ilość towaru, który występuje w zwrocie

  • kiedy zeskanujesz zbyt małą ilość towaru, który występuje w zwrocie

Użycie opcji Przerwij weryfikację spowoduje anulowanie procesu weryfikacji danego zwrotu. W takim przypadku status zwrotu nie zostanie zmieniony.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell