Logo

Weryfikacja i wydruki

Weryfikowanie towarów z zamówień w panelu administracyjnym IdoSell przy użyciu aplikacji Scanner

Na tej stronie zapoznasz się z możliwościami i instrukcją modułu WERYFIKUJ ZAMÓWIENIE. Dowiesz się, jak szybko i w bardzo prosty sposób wykonać procedurę weryfikowania towarów z zamówienia za pomocą urządzenia z zainstalowaną aplikacją Scanner.

Za pomocą aplikacji Scanner możesz weryfikować towary z zamówień w trybie ciągłym (zamówienie po zamówieniu), korzystać przy tym z podglądu towarów, które należy zweryfikować oraz tych, które zostały już zweryfikowane.

Istotne jest również to, że moduł WERYFIKUJ ZAMÓWIENIE oferuje m.in. opcję wykonania zdjęcia zweryfikowanych towarów i przesłania go do szczegółów zamówienia w panelu administracyjnym IdoSell. Posiada też opcję przerwania procesu weryfikacji.

Po zakończonej czynności weryfikowania towarów z zamówienia, w polu notatki w zamówieniu w panelu administracyjnym IdoSell, pojawi się potwierdzenie o której godzinie i przez kogo weryfikacja została wykonana.

Weryfikacja towarów z zamówienia

 1. Żeby rozpocząć weryfikowanie zamówienia, przejdź w głównym oknie aplikacji Scanner do sekcji Zamówienia > Weryfikuj zamówienie

 1. Zeskanuj kod zamówienia lub numer nadania paczki powiązany z zamówieniem, do którego chcesz zweryfikować towary.

 1. Na ekranie weryfikowania zamówienia możesz skanować po kolei kody towarów, które chcesz zweryfikować w danym zamówieniu. Dla ułatwienia pracy aplikacja będzie podpowiadać, jaki następny w kolejności towar powinieneś zweryfikować (kolejność dobierana jest na podstawie lokalizacji magazynowej towarów).

 1. Do dyspozycji masz też listę towarów, na której na bieżąco są wyświetlane informacje o tym, jakie towary zostały już zweryfikowane i w jakiej ilości, oraz jakie pozostają jeszcze do weryfikacji.

 1. Jeśli jakiś towar nie zostanie odnaleziony w zamówieniu lub zostanie zeskanowana zbyt duża ilość towaru, otrzymasz komunikat o błędzie.

Wykonanie zdjęcia zweryfikowanych towarów

 1. W trakcie weryfikowania zamówienia możesz skorzystać z przycisku ZRÓB ZDJĘCIE ZWERYFIKOWANYCH TOWARÓW i wykonać dowolną liczbę zdjęć towarów, które udało się już zweryfikować.

 1. Następnie możesz przesłać je do panelu administracyjnego IdoSell.

 1. Zdjęcia zostaną zapisane w karcie zamówienia w panelu w sekcji Zdjęcia > Zdjęcia dodane do zamówienia

 1. Podgląd dodanych zdjęć możliwy jest również z poziomu aplikacji Scanner. Skorzystaj z przycisku PRZEJRZYJ WYKONANE ZDJĘCIA dostępnego w DODATKOWE OPCJE.

Zakończenie weryfikacji

 1. Po zweryfikowaniu wszystkich towarów z zamówienia otrzymasz komunikat informujący o poprawnie przeprowadzonej weryfikacji, a jej wyniki zostaną przesłane do panelu administracyjnego IdoSell.

 1. W polu notatki znajdującej się na karcie zamówienia w panelu, pojawi się wpis informujący o której godzinie i przez kogo została wykonana weryfikacja.

Teraz możesz na ekranie zeskanować kod kolejnego zamówienia lub numer nadania paczki.

Drukowanie dokumentów sprzedaży i etykiet dla kuriera przy użyciu aplikacji Scanner za pomocą IdoSell Printer

Za pomocą aplikacji Scanner  możesz zautomatyzować proces wydruku dokumentów sprzedaży i etykiet dla kuriera przy użyciu aplikacji IdoSell Printer . Zapoznaj się z instrukcją wydruku dokumentów i dowiedz się, jak drukować wybrane dokumenty w określonych scenariuszach działania. Przykładowo potwierdzenie sprzedaży możesz drukować w momencie zmiany statusu zamówienia na "Realizowane", a fakturę VAT wydrukujesz w momencie zweryfikowania zamówienia wraz ze zmianą statusu na "Pakowane".

Scenariusze drukowania dokumentów

Konfiguracji dokonasz w panelu administracyjnym IdoSell w zakładce ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Automatyzacja procesów >

1. Automatyzacja wystawiania dokumentów sprzedaży dla zamówień

2. Automatyzacja generowanych przesyłek i etykiet dla kurierów.  

Przykład: Potwierdzenie sprzedaży oraz Fakturę VAT możesz drukować w momencie zmiany statusu zamówienia na "Realizowane", a paragon fiskalny i etykietę dla kuriera w momencie zweryfikowania zamówienia wraz ze zmianą statusu na "Gotowe".

Dokumenty, które możesz automatycznie drukować

Obecnie Scanner, w połączeniu z IdoSell Printer, pozwala na wydruk następujących dokumentów:

 • potwierdzenie sprzedaży,

 • faktura VAT (dokument PDF),

 • faktura VAT (dokument fiskalny),

 • paragon fiskalny,

 • etykiety dla kuriera.

Konfiguracja drukarek dla dokumentów sprzedaży

Konfiguracja drukarek dla fiskalnych dokumentów sprzedaży

Proces konfigurowania drukarek dla dokumentów sprzedaży (paragonów oraz faktur VAT) ewidencjonowanych na drukarkach fiskalnych w aplikacji IdoSell Printer i dodawania ich do panelu sklepu IdoSell został opisany na stronach:

 • Konfiguracja wydruku paragonów na wielu drukarkach fiskalnych

 • Konfiguracja wydruku faktur VAT na wielu drukarkach fiskalnych

Konfiguracja drukarek dla niefiskalnych dokumentów sprzedaży

Proces konfigurowania drukarek dla niefiskalnych dokumentów sprzedaży w aplikacji IdoSell Printer i dodawania ich do panelu sklepu IdoSell został opisany na stronie:

Przypisywanie domyślnych drukarek dla wybranych dokumentów sprzedaży do użytkownika panelu sklepu IdoSell

Dokumenty drukowane są na drukarce, która została przypisana do danego użytkownika panelu sklepu IdoSell. W panelu administracyjnym IdoSell w module ADMINISTRACJA > Zarządzanie użytkownikami panelu możesz za pomocą opcji Drukarka fiskalna dla paragonów i Drukarka fiskalna dla faktur VAT ustawić dla danego użytkownika panelu urządzenie, na którym mają być drukowane fiskalne dokumenty sprzedaży (paragon oraz pierwszy raz wystawiana faktura VAT). W opcji Drukarka dokumentów sprzedaży (wydruki w formacie A4) możesz wskazać odpowiednie urządzenie dla dokumentów niefiskalnych (potwierdzenie sprzedaży, sfiskalizowana wcześniej faktura VAT, etykieta dla kuriera w formacie A4).

Dzięki przypisaniu urządzenia do użytkownika będzie on zawsze drukował dokumenty na konkretnym urządzeniu. Te opcje będą działały bez względu na to, na jakim urządzeniu mobilnym z zainstalowaną aplikacją Scanner użytkownik się zaloguje.

Przykład: Jan Kowalski ma przypisaną drukarkę "HP LaserJet M3027 MFP" jako domyślną drukarkę dokumentów w formacie A4 oraz drukarkę "POSNET Thermal EV EJ" jako domyślną drukarkę fiskalną dla paragonów i faktur VAT. Po zalogowaniu się do Scanner w wersji co najmniej 1.8.20 (niższe wersje nie oferują fiskalizacji faktur VAT), wszystkie dokumenty niefiskalne będą drukowane na drukarce "HP LaserJet M3027 MFP", w tym również ponownie drukowane faktury VAT (wcześniej sfiskalizowane), a paragony i pierwszy raz drukowane faktury VAT, fiskalizowane będą na drukarce "POSNET Thermal EV EJ".

W przypadku, gdy Jan Kowalski zaloguje się następnego dnia na innym urządzeniu mobilnym, wydruki dokumentów będą realizowane na tych samych powyższych urządzeniach.

Konfiguracja drukarek dla etykiet dla kuriera

Etykiety dla kuriera drukowane są w zależności od formatu wygenerowanej etykiety (ustawienie zależne od konfiguracji kuriera wybranego w zamówieniu) na domyślnej drukarce dla etykiet (w przypadku etykiet, których rozmiar wydruku jest mniejszy niż A4) lub na domyślnej drukarce dla dokumentów sprzedaży (w przypadku etykiet, których rozmiar wydruku to A4).

Sprawdzanie połączenia aplikacji Scanner z aplikacją IdoSell Printer

Żeby upewnić się, czy Scanner posiada aktywne połączenie z aplikacją IdoSell Printer i czy użytkownik ma w panelu sklepu IdoSell poprawnie przypisane wszystkie drukarki dokumentów sprzedaży, przejdź w aplikacji Scanner z poziomu bocznego menu do okna USTAWIENIA WYDRUKÓW. Opcja ta pozwala na:

 • podgląd informacji o domyślnych drukarkach przypisanych do konta,

 • możliwość wykonania wydruków testowych,

 • możliwość aktywacji/dezaktywacji obsługi wydruków.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell