Logo

IdoSell Bridge - Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima

Przeniesienie wpłaty do zamówienia

Program Comarch ERP Optima pozwala rejestrować wpłaty tylko do zamówień zrealizowanych (czyli usuniętych z bufora). Dlatego przeniesienie wpłaty z panelu IdoSell do programu Comarch ERP Optima odbywa się pod pewnymi warunkami. Poniżej została opisana prawidłowa procedura przeniesienie wpłat.

  1. Wpłata musi zostać zarejestrowana i przyjęta razem z zamówieniem w panelu sklepu.

  2. Podczas synchronizacji zamówienie zostanie przeniesione do programu Comarch ERP Optima, ale wpłaty w nim zarejestrowane zostaną oznaczone jako błędne.

  3. W programie Comarch ERP Optima należy zatwierdzić nowo powstałą rezerwację, a następnie przekonwertować ją na dokument sprzedaży np. FS.

  4. Tak powstały dokument FS także trzeba zatwierdzić.

  5. Należy pamiętać, żeby w programie Comarch ERP Optima stworzyć raport kasowy, który zakresem dat obejmuje dzień wykonania synchronizacji oraz dzień rejestracji wpłaty.

  6. Ponowna synchronizacja podejmie wpłaty oznaczone w punkcie 2 jako błędne. Ale ponieważ sama rezerwacja oraz dokument FS będą już zatwierdzone, nastąpi poprawne dodanie wpłat w raporcie kasowym opisanym w punkcie 5.

Synchronizacja zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klienta

Integracja programu Comarch ERP Optima z panelem IdoSell za pośrednictwem IdoSell Bridge, zapewnia jednokierunkową synchronizację zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klientów z programu sprzedażowo-magazynowego do panelu. Synchronizacja przenosi dane z Comarch ERP Optima do panelu administracyjnego IdoSell.

Od momentu włączenia opcji synchronizacji, informacje o aktualnym zadłużeniu i saldzie limitu kredytu kupieckiego klientów w panelu IdoSell, będą nadpisywane informacjami z karty kontrahenta z programu Comarch ERP Optima.

Przed pierwszym włączeniem tej opcji warto zwrócić uwagę, żeby informacje w programie Comarch ERP Optima były aktualniejsze niż informacje w panelu administracyjnym IdoSell.

Żeby włączyć synchronizację aktualnego zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego należy w IdoSell Bridge  w oknie Preferencje synchronizacji > Klienci wybrać:

  • > Aktualizacja danych bilingowych klientów > w IdoSell na podstawie zmian w programie F/K

  •  > Aktualizacja danych o aktualnym zadłużeniu i limicie kredytu kupieckiego > w IdoSell na podstawie zmian w programie F/K

Mechanizm limitu kredytowego po stronie panelu IdoSell możesz aktywować w edycji konta wybranego klienta. Przejdź do sekcji Saldo i kredyt kupiecki, a następnie przestaw opcję Pozwalaj na kredyt kupiecki > Tak i wprowadź wartość w polu Limit zadłużenia.

Na potrzeby synchronizacji, z programu Comarch ERP Optima wykorzystywane jest pole "Limit kredytu" i "Limit wykorzystany" z zakładki "Handlowe" w edycji kartoteki kontrahenta.

Żeby nowe zamówienia wpadające do panelu IdoSell nie przekroczyły ustawionej wartości limitu kredytowego, mechanizm limitu kredytowego w panelu IdoSell (podczas oceny możliwości dodania nowego zamówienia), uwzględnia zarówno saldo przeniesione z programu Comarch ERP Optima, jak i saldo z zamówień złożonych w sklepie internetowym. Dotyczy to zamówień, które nie zostały jeszcze przeniesione z panelu IdoSell przez IdoSell Bridge  do programu Comarch ERP Optima.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell