Logo

Operacja na magazynie

Obsługa dokumentów magazynowych przy użyciu aplikacji Scanner

Na tej stronie dowiesz się, jak należy wykonywać procedurę tworzenia, edycji, weryfikacji, zamykania oraz usuwania dokumentów magazynowych za pomocą urządzenia z zainstalowaną aplikacją Scanner.

Zapoznasz się także z instrukcją modułów:

 • Dostawa PZ

 • Dostawa PW

 • Przesunięcie MM

 • Rozchód wewnętrzny RW

 • Korekta przyjęcia PX

 • Korekta rozchodu RX

Za pomocą aplikacji Scanner możesz tworzyć nowe dokumenty, edytować ich ustawienia oraz przypisywać do nich towary, przeglądać, edytować oraz weryfikować istniejące otwarte dokumenty, przyjmować otwarte dokumenty na magazyn, jak również usuwać je przed ich przyjęciem.

Scanner korzysta z bazy kodów towarów, którą pobiera z panelu administracyjnego IdoSell do swojej lokalnej bazy. Dzięki temu możesz skanować kody towarów jeden po drugim bez opóźnień. Jeśli kod towaru nie zostanie odnaleziony w lokalnej bazie danych, zostaniesz zapytany, czy chcesz sprawdzić kod towaru w panelu sklepu w trybie online. Dzięki temu nie musisz za każdym razem pobierać listy kodów.

Tworzenie nowego dokumentu i skanowanie towarów

Żeby utworzyć nowy dokument PZ (dostawy od dostawcy), PW (przyjęcia wewnętrznego), MM (przesunięcia między magazynami), RW (rozchodu wewnętrznego), PX (korekty przyjęcia do magazynu), RX (korekty rozchodu z magazynu) w panelu administracyjnym IdoSell wybierz interesujący cię typ dokumentu, a następnie użyj opcji Nowy dokument. Nowy otwarty dokument o wybranym typie zostanie utworzony w panelu sklepu. Teraz możesz od razu skanować towary w celu ich dodania.

Moduł wykorzystuje bazę pobranych kodów towarów zapisanych w lokalnej bazie danych. Dzięki temu działa bardzo szybko i umożliwia skanowanie kodów jeden za drugim bez opóźnień.

Lista kodów pobierana jest zgodnie z ustawieniem, które znajduje się w panelu administracyjnym IdoSell w sekcji ADMINISTRACJA > Płatności i waluty > Konfiguracja panelu sklepu > Ustawienia dotyczące wyszukiwarki towarów . Jeśli zaznaczysz np. tylko wyszukiwanie po kodzie IAI, to Scanner będzie wyszukiwał kody towarów w swojej lokalnej bazie tylko po kodzie IAI.

Przycisk Pobierz kody towarów, umożliwiający odświeżenie kodów w lokalnej bazie, znajduje się w oknie Ustawienia aplikacji. Link do tych ustawień znajdziesz w bocznym menu aplikacji.

Jeśli kod towaru nie zostanie odnaleziony w lokalnej bazie danych, zostaniesz zapytany, czy chcesz sprawdzić go w panelu administracyjnym IdoSell w trybie online.

Ustawianie cen zakupu towarów dodawanych do dokumentów PZ i PW

Jeśli opcja Kontrola kosztu własnego sprzedaży produktów (KWSP) dostępna w panelu administracyjnym IdoSell w sekcji ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Konfiguracja magazynów i gospodarki magazynowej jest włączona, wówczas w przypadku dokumentów PZ (dostawy od dostawcy) oraz PW (przyjęcia wewnętrznego) zyskujesz możliwość ustalania cen zakupu dla skanowanych towarów.

Opcje dodatkowe

Podczas dodawania nowego dokumentu o wybranym typie możesz skorzystać z opcji:

Ustawienie opcji nagłówka dokumentu

Korygowanie +/- zeskanowanej ilości towarów

Korygowanie cen zakupu dla dokumentów PZ i PW

Podejrzenie listy towarów

W każdej chwili możesz podejrzeć listę zeskanowanych towarów, na której znajdziesz informacje dotyczące:

 • lokalizacji magazynowej,

 • ilości towaru na dokumencie,

 • nazwy towaru,

 • nazwy rozmiaru,

 • kodu IAI,

 • kodu producenta,

 • kodu zewnętrznego systemu,

 • ceny zakupu (netto/brutto - w zależności od ustawień dokumentu PZ i PW). Widoczność tej pozycji uzależniona jest od tego, czy opcja Kontrola kosztu własnego sprzedaży produktów (KWSP) jest włączona lub nie w panelu administracyjnym IdoSell w sekcji ADMINISTRACJA > Konfiguracja magazynów i gospodarki magazynowej.

Z poziomu listy możesz również skorygować stan i cenę zakupu danej pozycji (opcja dostępna tylko dla dokumentów PZ i PW), bez konieczności ponownego skanowania kodu pozycji. Możesz również daną pozycję usunąć.

Istnieje możliwość wyłączenia widoczności przycisków Koryguj stan i cenę zakupu towaru oraz Usuń towar z dokumentu. Przełącznik znajdziesz w bocznym menu aplikacji w Ustawienia aplikacji > Pokaż przyciski akcji na listach towarów 

Ustawianie notatki do dokumentu

Zapis stanu pracy

Program zadba, żeby stan twojej pracy był na bieżąco zapisywany w bazie. Dzięki temu w każdej chwili możesz przerwać dalsze skanowanie towarów i wyjść z dokumentu. Podczas ponownego wywołania modułu Nowy dokument program zapyta, czy chcesz przywrócić poprzednio zapisany stan dokumentu, czy rozpocząć tworzenie go od nowa.

Przesyłanie wyników do panelu

Jeśli chcesz zakończyć tworzenie dokumentu, użyj przycisku Zsynchronizuj dane z panelem > Dokument otwarty z możliwością dalszej jego edycji (jeśli chcesz móc później go jeszcze edytować) lub > Dokument zamknięty ze statusem przyjęty do magazynu docelowego (jeśli chcesz przyjąć wprowadzone stany magazynowe). Dotychczas zeskanowane kody towarów wraz z ilościami oraz cenami zakupu (w przypadku dokumentów PZ i PW) zostaną przesłane do panelu IdoSell, w którym zostanie utworzony dokument o wybranym typie i statusie.

Edycja zawartości otwartego dokumentu i dodawanie kolejnych towarów

Żeby zobaczyć lub zmienić aktualnie zapisaną zawartość dokumentu PZ (dostawy od dostawcy), PW (przyjęcia wewnętrznego), MM (przesunięcia między magazynami), RW (rozchodu wewnętrznego), PX (korekty przyjęcia do magazynu), RX (korekty rozchodu z magazynu) w panelu administracyjnym IdoSell, użyj opcji Edycja dokumentu.

Wyświetli się lista aktualnie otwartych dokumentów. Po wejściu w dany dokument zobaczysz aktualną zapisaną zawartość. Jeśli wcześniejsza edycja została przerwana, program zapyta, czy chcesz przywrócić poprzednio zapisany stan dokumentu, czy rozpocząć jego edycję od nowa.

Po wejściu w edycję wybranego dokumentu możesz od razu skanować towary w celu ich dodania.

Skanowanie towarów odbywa się w podobny sposób jak dla opcji Nowy dokument.

Przesyłanie wyników do panelu

Jeśli chcesz zakończysz edycję dokumentu, wybierz Zsynchronizuj dane z panelem > Dokument otwarty z możliwością dalszej jego edycji (jeśli chcesz móc później go jeszcze edytować) lub > Dokument zamknięty ze statusem przyjęty do magazynu docelowego (jeśli chcesz przyjąć wprowadzone stany magazynowe), > Dokument zamknięty ze statusem w drodze do magazynu docelowego (jeśli chcesz wydać towary w przypadku dokumentu mm) lub > Dokument usunięty (jeśli chcesz usunąć dokument z panelu IdoSell).

Weryfikacja zawartości otwartego dokumentu

Jeśli chcesz zweryfikować zawartość otwartego dokumentu, skorzystaj z opcji Weryfikacja dokumentu. W przypadku dokumentu MM opcja weryfikacji dzieli się dodatkowo na:

 • Weryfikacja wydania 

 • Weryfikacja przyjęcia 

Wyświetli się lista aktualnie otwartych dokumentów wybranego typu.

Po wybraniu dokumentu możesz od razu przystąpić do weryfikowania jego zawartości poprzez skanowanie kodów towarów i ich ilości.

W każdej chwili możesz pominąć weryfikację wybranego dokumentu, wyjść i przejść do skanowania kolejnego dokumentu (wybranego z listy otwartych dokumentów). Program, podobnie jak w przypadku nowo tworzonego czy edytowanego dokumentu, poprosi o potwierdzenie tej operacji. Zadba też o zapisanie dotychczasowego stanu pracy, który możesz przywrócić przed ponowną weryfikacją danego dokumentu.

Przyjmowanie dokumentów na magazyn docelowy lub cofanie dokumentów na magazyn źródłowy

Jeśli chcesz zamknąć wybrany dokument PZ (dostawy od dostawcy), PW (przyjęcia wewnętrznego), RW (rozchodu wewnętrznego), PX (korekty przyjęcia do magazynu), RX (korekty rozchodu z magazynu), użyj przycisku Zsynchronizuj dane z panelem > Dokument zamknięty ze statusem przyjęty do magazynu docelowego

Przyjmowanie do magazynu docelowego dokumentów MM

Jeśli chcesz zamknąć dokument MM (przesunięcia między magazynami), podczas przyjmowania go na magazyn docelowy użyj przycisku Zsynchronizuj dane z panelem > Dokument zamknięty ze statusem przyjęty do magazynu docelowego

Wysyłanie do magazynu docelowego dokumentów MM

Jeśli chcesz zamknąć dokument MM (przesunięcia między magazynami), podczas wysyłania go do magazynu docelowego użyj przycisku Zsynchronizuj dane z panelem > Dokument zamknięty ze statusem w drodze do magazynu docelowego

Cofanie dokumentów MM do magazynu źródłowego

Jeśli chcesz zamknąć dokument MM (przesunięcia między magazynami), podczas cofania go do magazynu źródłowego użyj przycisku Zsynchronizuj dane z panelem > Dokument zamknięty ze statusem wycofany do magazynu źródłowego

Usuwanie dokumentów magazynowych z panelu IdoSell

Jeśli chcesz trwale usunąć wybrany dokument PZ (dostawy od dostawcy), PW (przyjęcia wewnętrznego), RW (rozchodu wewnętrznego), PX (korekty przyjęcia do magazynu), RX (korekty rozchodu z magazynu), użyj przycisku Zsynchronizuj dane z panelem > Dokument usunięty

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell