Logo

IdoSell Bridge - Enova365 

Enova365 

Synchronizacja statusów zamówień

Integracja pomiędzy programem Enova365, a panelem IdoSell zapewnia synchronizację statusów zamówień w wybranym kierunku, w oparciu o pole "Potwierdzenie", znajdujące się na karcie dokumentu ZO w programie Enova365.

Żeby włączyć synchronizację statusów pomiędzy panelem IdoSell, a programem Enova365 wystarczy, że w oknie Preferencje synchronizacji > Funkcje synchronizacji zaznaczysz opcję > Aktualizacja statusów zamówień.

Wybór kierunku synchronizacji

W IdoSell na podstawie zmian dokonanych w programie Enova365

Jeśli wybierzesz kierunek synchronizacji w IdoSell na podstawie zmian dokonanych w programie Enova365, to zmianie będą ulegać statusy zamówień w panelu IdoSell, zgodnie z ustalonym mapowaniem.

Żeby włączyć ten kierunek synchronizacji, w sekcji Aktualizacja statusów zamówień zaznacz opcję > w IdoSell na podstawie zmian dokonanych w programie Enova365. Następnie kliknij w przycisk > Zaawansowane i wybierz opcję > Na podstawie statusów w programie Enova365.

Do wyboru są dwie opcje aktualizacji statusów dla zamówień:

  • niezrealizowanych - aktualizowane będą statusy tylko tych zamówień w panelu IdoSell, dla których w programie Enova365 nie został jeszcze wystawiony dokument sprzedaży,

  • utworzonych X dni od daty ich utworzenia - aktualizowane będą statusy wszystkich zamówień, które zostały utworzone w panelu IdoSell określony czas temu (bez względu na to, czy do zamówienia w programie Enova365 został już wystawiony dokument sprzedaży).

W Enova365 na podstawie zmian dokonanych w IdoSell

Jeśli wybierzesz ten kierunek synchronizacji, zmianie będą ulegać statusy zamówień na karcie dokumentu ZO w programie Enova365, zgodnie z ustalonym mapowaniem.

Żeby włączyć ten kierunek synchronizacji, w sekcji Aktualizacja statusów zamówień zaznacz opcję > w Enova365 na podstawie zmian dokonanych w IdoSell.

Powiązanie statusów z Enova365 ze statusami z panelu IdoSell

Włączenie opcji Aktualizacja statusów zamówień będzie skutkowało pojawieniem się nowej zakładki "Statusy".

Dzięki nowej zakładce powiążesz statusy zamówień z panelu IdoSell, ze statusami zamówień z pola "Potwierdzenie", znajdującego się na karcie dokumentu ZO w programie Enova365.

Żeby synchronizacja statusów działała poprawnie, musisz powiązać wszystkie statusy z programu Enova365 (Niepotwierdzony, Potwierdzony i Zaakceptowany).

Synchronizacja widoczności towarów w strefach specjalnych

Integracja programu Enova365 z panelem IdoSell za pośrednictwem IdoSell Bridge, zapewnia jednokierunkową synchronizację widoczności towarów w strefach specjalnych w sklepie IdoSell, z programu sprzedażowo-magazynowego do panelu.

Żeby włączyć widoczność synchronizowanych towarów w wybranych strefach specjalnych w sklepie IdoSell w IdoSell Bridge, należy w oknie Preferencje synchronizacji > Ceny w sekcji > Strefy, w jakich towary mogą być prezentowane po stronie sklepu IdoSell wskazać, jakie typy cen ustawione w towarach w programie F/K mają określać widoczność tych towarów w strefach specjalnych w sklepie IdoSell.

O włączeniu lub wyłączeniu widoczności decyduje wartość ceny w programie F/K, której typ został wskazany dla określonej strefy specjalnej w IdoSell.

Synchronizacja zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klienta

Integracja programu Enova365 z panelem IdoSell za pośrednictwem IdoSell Bridge, zapewnia jednokierunkową synchronizację zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klientów z programu sprzedażowo-magazynowego do panelu. Synchronizacja przenosi dane z Enova365 do panelu administracyjnego IdoSell.

Od momentu włączenia opcji synchronizacji, informacje o aktualnym zadłużeniu i saldzie limitu kredytu kupieckiego klientów w panelu IdoSell, będą nadpisywane informacjami z karty kontrahenta z programu Enova365.

Przed pierwszym włączeniem tej opcji warto zwrócić uwagę, żeby informacje w programie Enova365 były aktualniejsze niż informacje w panelu administracyjnym IdoSell.

Żeby włączyć synchronizację aktualnego zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego, należy w IdoSell Bridge  w oknie Preferencje synchronizacji > zakładka Klienci wybrać:

  • > Aktualizacja danych bilingowych klientów > w IdoSell na podstawie zmian w programie F/K

  • > Aktualizacja danych o aktualnym zadłużeniu i limicie kredytu kupieckiego > w IdoSell na podstawie zmian w programie F/K.

Mechanizm limitu kredytowego po stronie panelu IdoSell możesz aktywować w edycji konta wybranego klienta. Przejdź do sekcji Saldo i kredyt kupiecki, a następnie przestaw opcję Pozwalaj na kredyt kupiecki > Tak i wprowadź wartość w polu Limit zadłużenia.

Na potrzeby tej synchronizacji, z programu Enova365 wykorzystywane jest pole "Limit kredytu" i "Dostępny" z zakładki "Warunki płatności" w edycji kartoteki kontrahenta.

Żeby nowe zakupy wpadające do panelu IdoSell nie przekroczyły ustawionej wartości limitu kredytowego, mechanizm limitu kredytowego w panelu IdoSell (podczas oceny możliwości dodania nowego zamówienia), uwzględnia zarówno saldo przeniesione z programu Enova365, jak i saldo z zamówień złożonych w sklepie internetowym. Dotyczy to zamówień, które nie zostały jeszcze przeniesione z panelu administracyjnego IdoSell przez IdoSell Bridge  do programu Enova365.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell