Logo

Operacje na zamówieniach

Zmiana statusów zamówień w panelu IdoSell w aplikacji Scanner

Na tej stronie zapoznasz się z możliwościami i instrukcją modułu Zmień status zamówienia. Dowiesz się, jak szybko i w prosty sposób wykonać procedurę zmiany statusu wybranego zamówienia zarówno z jego weryfikacją, jak i bez niej, za pomocą urządzenia z zainstalowaną aplikacją Scanner.

Za pomocą aplikacji Scanner możesz zmieniać statusy wybranym zamówieniom. Jeśli zajdzie taka potrzeba, przed zmianą statusu zamówienia możesz je dodatkowo zweryfikować.

Moduł Zmiana statusu zamówienia oferuje możliwość automatycznego wydruku dokumentów sprzedaży oraz etykiet dla kurierów. Wystarczy, że sekcja Automatyzacja procesów w panelu IdoSell zostanie do tego odpowiednio przygotowana.

Zmiana statusów w zamówieniach

 1. Żeby zmienić status wybranego zamówienia, przejdź w głównym oknie aplikacji Scanner do sekcji Zamówienia > Zmień status zamówienia (F1)

 1. Następnie wybierz z listy interesujący cię status, który ma zostać ustawiony w zamówieniu. W dalszym kroku będziesz mógł również wybrać, czy zmiana statusu ma być wykonana wraz z weryfikacją zamówienia. W tym celu wybierz odpowiednio opcję > Z weryfikacją zamówienia (F2) lub Bez weryfikacji zamówienia (F1)

Zmiana statusu bez weryfikacji zamówienia

Wybierz opcję Bez weryfikacji zamówienia (F1) dla właściwego statusu, a następnie w wyświetlonym polu Kod zamówienia lub numer paczki wpisz ręcznie lub zeskanuj kod zamówienia albo numer przesyłki.

Do zeskanowania numeru zamówienia lub numeru nadania paczki możesz wykorzystać zarówno laserowy skaner, jak i obiektyw aparatu.

Poprawnie wykonana operacja zmiany statusu zostanie potwierdzona stosownym komunikatem dźwiękowym i tekstowym.

Zmiana statusu z weryfikacją zamówienia

Wybierz opcję Z weryfikacją zamówienia (F2) dla właściwego statusu, a następnie w wyświetlonym polu Kod zamówienia lub numer paczki wpisz ręcznie lub zeskanuj kod zamówienia albo numer przesyłki.

Do zeskanowania numeru zamówienia lub numeru nadania paczki możesz wykorzystać zarówno laserowy skaner, jak i obiektyw aparatu.

Po zatwierdzeniu wprowadzonego kodu zamówienia lub numeru nadania paczki zostaniesz przeniesiony do okna modułu weryfikacji zamówienia.

Po zweryfikowaniu wszystkich zamówionych towarów, poprawnie wykonana operacja zmiany statusu zostanie potwierdzona stosownym komunikatem dźwiękowym i tekstowym.

Przypisywanie numerów przesyłek w zamówieniu w aplikacji Scanner

Na tej stronie zapoznasz się z możliwościami i instrukcją modułu Przypisz numer paczki. Dowiesz się, jak szybko i w prosty sposób wykonać procedurę przypisania numeru nadania paczce w wybranym zamówieniu za pomocą urządzenia z zainstalowaną aplikacją Scanner.

Moduł Przypisz numer paczki oferuje możliwość automatycznego wydruku dokumentów sprzedaży oraz etykiet dla kurierów. Wystarczy, że sekcja Automatyzacja obsługi zamówień w panel IdoSell zostanie do tego odpowiednio przygotowana.

Przypisanie numeru nadania paczce w zamówieniu

 1. Żeby zmienić lub przypisać numer nadania paczce w zamówieniu, przejdź w głównym oknie aplikacji Scanner do sekcji Zamówienia> Przypisz numer paczki (F2)

 1. Następnie w wyświetlonym polu Kod zamówienia wpisz ręcznie lub zeskanuj kod wybranego zamówienia.

 2. Wskaż numer paczki. Program poinformuje komunikatem dźwiękowym i słownym o zakończeniu poprawnie wykonanej operacji.

Przypisywanie numerów seryjnych do towarów w zamówieniu w aplikacji Scanner

Na tej stronie zapoznasz się z możliwościami i instrukcją modułu Przypisz numery seryjne. Dowiesz się, jak szybko i w prosty sposób wykonać procedurę przypisania numerów seryjnych do towarów w wybranym zamówieniu za pomocą urządzenia z zainstalowaną aplikacją Scanner.

Moduł Przypisz numery seryjne oferuje możliwość automatycznego wydruku dokumentów sprzedaży oraz etykiet dla kurierów. Wystarczy, że sekcja Automatyzacja obsługi zamówień w panelu IdoSell zostanie do tego odpowiednio przygotowana.

Przypisanie numeru seryjnego do towaru w wybranym zamówieniu

 1. Żeby przypisać numer seryjny do towaru w zamówieniu, przejdź w głównym oknie aplikacji Scanner do sekcji Zamówienia > Przypisz numery seryjne (F3)

 1. Następnie w wyświetlonym polu Kod zamówienia lub numer paczki wpisz ręcznie, bądź zeskanuj kod zamówienia lub numer jego przesyłki.

 1. Zeskanuj kod towaru, a następnie wskaż jego numer seryjny. Program poinformuje komunikatem dźwiękowym i słownym o zakończeniu poprawnie wykonanej operacji.

Pakowanie towarów do zamówień przy użyciu aplikacji Scanner

Na tej stronie zapoznasz się z możliwościami i instrukcją modułu Pakuj zamówienie. Dowiesz się, jak szybko i w prosty sposób wykonać procedurę pakowania towarów do zamówienia za pomocą urządzenia z zainstalowaną aplikacją Scanner.

Za pomocą aplikacji Scanner możesz pakować towary do zamówień w trybie ciągłym (zamówienie po zamówieniu) i korzystać przy tym z podglądu towarów, które należy spakować oraz tych, które zostały już spakowane.

Moduł Pakuj zamówienie oferuje m.in. opcję oznaczania wszystkich towarów w zamówieniu jako spakowane/niespakowane, opcję wykonania zdjęcia spakowanych towarów i przesłania go do szczegółów zamówienia w panelu administracyjnym IdoSell czy przerwania pakowania.

Wszystkie wyniki pakowania wykonane na kolektorze, są przesyłane do panelu administracyjnego IdoSell. Dzięki temu, po zakończonej lub przerwanej czynności pakowania towarów do zamówienia, możesz podejrzeć aktualny wynik działań w panelu na karcie zamówienia.

Pakowanie towarów do zamówienia

 1. Żeby rozpocząć pakowanie zamówienia, przejdź w aplikacji Scanner do sekcji Ustawienia aplikacji > Po spakowaniu zamówienia ustaw jego status na. Ta opcja pozwala określić, jaki status będzie ustawiony w zamówieniu po zakończeniu procesu jego pakowania.

 1. Następnie przejdź w głównym oknie aplikacji do sekcji Zamówienia > Pakuj zamówienie

 1. Wybierz z listy zamówienie, do którego chcesz spakować towary lub zeskanuj kod zamówienia albo numer przesyłki. Na liście znajdują się tylko zamówienia o statusie pakowane.

Na liście panuje następująca kolejność wyświetlania zamówień:

 1. zamówienia o statusie pakowane do których została przypisana osoba pakująca;

 2. zamówienia o statusie pakowane bez przypisanej osoby pakującej, ale z przypisaną osobą realizującą zamówienie;

 3. zamówienia o statusie pakowane bez przypisanej osoby pakującej i osoby realizującej zamówienie.

Po wejściu w zamówienie w panelu administracyjnym IdoSell ustawiana jest osoba pakująca zamówienie, zgodnie z użytkownikiem panelu, który jest zalogowany w danym momencie w aplikacji Scanner.

Informacja o osobie pakującej zamówienie nie jest widoczna na karcie zamówienia w panelu i służy przede wszystkim wyświetlaniu priorytetów na liście zamówień. Np. po przerwaniu pakowania zamówienia i po powrocie do zamówienia, takie zamówienie będzie wyświetlone na górze listy.

Na ekranie pakowania zamówienia możesz skanować po kolei kody towarów, które chcesz spakować do danego zamówienia. Dla ułatwienia pracy aplikacja podpowiada, jaki następny w kolejności towar powinien zostać spakowany (kolejność dobierana jest na podstawie lokalizacji magazynowej towarów).

Możliwość zmiany istniejącej lub przypisania nowej lokalizacji magazynowej

W aplikacji dodatkowo pojawia się opcja czerwonego przycisku Brak towaru. Można z niej skorzystać, jeśli danego towaru nie udało się odnaleźć we wskazanej lokalizacji lub dostępna ilość nie pozwala na dokończenie procesu pakowania tego zamówienia.

Po użyciu przycisku system sprawdzi, czy towar posiada przypisane lokalizacje dodatkowe. Wówczas automatycznie usunie z towaru poprzednio wskazaną lokalizację główną, a w jej miejsce przepisze pierwszą z dostępnych lokalizacji dodatkowych (wprowadzona zmiana jest automatycznie zapisywana na karcie danego towaru).

W przypadku oznaczenia braku towaru we wszystkich przypisanych do niego lokalizacjach, pojawi się możliwość przypisania nowej lokalizacji poprzez wybranie opcji Przypisz nową lokalizację i spakuj lub pominięcia przypisywania nowej lokalizacji poprzez wybranie opcji Pomiń przypisywanie nowej lokalizacji i spakuj

Do dyspozycji jest także lista towarów, na której na bieżąco wyświetlane są informacje o tym, jakie towary zostały już spakowane i w jakiej ilości oraz jakie pozostają jeszcze do spakowania.

Jeśli jakiś towar nie zostanie odnaleziony w zamówieniu lub zostanie zeskanowana zbyt duża jego ilość, otrzymasz stosowny komunikat. W takim przypadku kontynuowanie pakowania zamówień będzie możliwe jedynie na twoje żądanie.

Przerwanie pakowania zamówienia

W każdej chwili możesz przesłać dotychczasowe wyniki pakowania zamówienia. W trakcie pakowania towarów do zamówienia wybierz opcję Zsynchronizuj dane z panelem. Dotychczasowe wyniki zostaną przesłane do panelu administracyjnego IdoSell. Dzięki temu będą dostępne do podejrzenia w panelu, na karcie zamówienia.

Po ponownym wybraniu kodu tego zamówienia z listy będziesz mógł kontynuować jego pakowanie na tym samym lub na innym urządzeniu.

Zaawansowane operacje

W trakcie pakowania towarów do zamówienia możesz skorzystać z menu Więcej opcji. Znajdują się tam takie opcje jak np. możliwość oznaczenia towarów w zamówieniu jako spakowane/niespakowane (bez konieczności skanowania towarów) czy możliwość wykonania zdjęcia spakowanych towarów.

Wykonanie zdjęcia spakowanych towarów

 1. W trakcie weryfikowania zamówienia możesz skorzystać z przycisku Zrób zdjęcie spakowanych towarów i wykonać dowolną liczbę zdjęć towarów, które zostały spakowane.

 1. Następnie możesz przesłać je do panelu administracyjnego IdoSell.

 1. Zdjęcie zostanie zapisane na karcie zamówienia w panelu w sekcji Zdjęcia pod zakładką Zdjęcia dodane do zamówienia.

Koniec pakowania zamówienia

Po spakowaniu wszystkich towarów do zamówienia otrzymasz stosowny komunikat informujący o poprawnie przeprowadzonej operacji. Jej wyniki zostaną przesłane do panelu administracyjnego IdoSell.

Zeskanowane towary zostaną oznaczone na karcie zamówienia w panelu jako spakowane.

Weryfikacja spakowanego zamówienia

Do dyspozycji masz możliwość zweryfikowania zamówienia, które przed chwilą zostało spakowane. Wybierz opcję Weryfikuj to zamówienie > Weryfikuj zamówienie (bez opcji zmiany statusu zamówienia).

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell