Logo

Obsługiwane formaty

Formaty obsługiwane przez IAI Downloader

 • CSV

 • XML

 • IOF

Obsługa CSV w IAI Downloader

CSV2IOF

Mechanizm, w który został wyposażony IAI Downloader, pozwala na generowanie ofert w formacie IOF  na bazie plików wejściowych w formacie CSV (mogą być wyeksportowane z arkusza kalkulacyjnego). Tak wygenerowana oferta jest już w pełni interpretowana przez IAI Downloader i może być zaimportowana do panelu IdoSell, a następnie automatycznie synchronizowana.

Oferta w kilku plikach CSV

Oferta może być wygenerowana na podstawie jednego lub też kilku plików CSV. Specjalny kreator pozwala na zarządzanie plikami CSV, których kolumny zawierają informacje o towarach. Nie ma ustalonych limitów co do liczby plików CSV. Pliki CSV mogą być umieszczone na dysku lokalnym lub na serwerze.

Możliwości IAI Downloader dla plików CSV

Przy użyciu plików CSV, program IAI Downloader pozwala na:

 • integrację z hurtowniami  udostępniającymi pliki z towarami, żeby zaimportować ofertę, a następnie ją synchronizować,

 • import towarów z plików, np. gdy chcesz przenieść swój sklep na IdoSell lub dodać kolejne towary do istniejącej bazy towarów,

 • masową aktualizację towarów  na podstawie dostarczonych plików.

Mechanizm mapowania kolumn na atrybuty towaru

Mechanizm opiera się o prostą zasadę - użytkownik musi wskazać, w której kolumnie danego pliku CSV jest umieszczony dany atrybut towaru w ofercie, np. kategoria towaru, jako wymagany atrybut, musi być zmapowana na kolumnę, w której znajdują się nazwy kategorii.

Poniżej przedstawiony jest schemat działania obsługi ofert w CSV przez program IAI Downloader.

Obsługa XML w IAI Downloader

XML2IOF

IAI Downloder został wyposażony w mechanizm XML2IOF, który pozwala na generowanie ofert w formacie IOF  na bazie dowolnych plików wejściowych w formacie XML. Taką ofertę możesz samodzielnie zaimportować do panelu IdoSell, a następnie automatycznie synchronizować.

Oferta w kilku plikach XML

Jeśli masz ofertę w kilku plikach, IAI Downloader pozwoli wskazać kilka plików XML, a następnie wykryje w nich poszczególne węzły. Następnie program poprosi o przypisanie tych węzłów do odpowiednich atrybutów towarów. Np. IAI Downloader wykrywa z oferty tagi <name> i poprosi o wybranie atrybutu, na który ma wskazywać ten tag. W tym przypadku może być to nazwa towaru. Pliki oferty mogą być umieszczone na dysku twardym komputera lub na serwerze, wtedy konieczne jest podanie do nich ścieżki.

Możliwości IAI Downloader dla plików XML

Przy użyciu plików CSV, program IAI Downloader pozwala na:

Mechanizm mapowania tagów XML na atrybuty towarów

Mechanizm uruchamia się automatycznie, po wykryciu wskazanych plików XML. Następnie użytkownik mając do dyspozycji listę atrybutów towarów, musi przypisać te atrybuty do poszczególnych tagów w plikach XML.

Poniżej przedstawiony jest schemat działania obsługi ofert w XML przez program IAI Downloader.

Obsługa IOF w programie IAI Downloader

Będąc klientem IdoSell, masz ułatwiony dostęp do hurtowni internetowych, wykorzystujących oprogramowanie IdoSell.  Każda z tych hurtowni ma wbudowany w IdoSell mechanizm udostępniania oferty w formacie IOF,  która bez dodatkowych czynności z twojej strony, jest zawsze aktualna i od razu nadaje się do importu przez IAI Downloader.

Dane o towarach zapisane w IOF, obsługiwane przez IAI Downloader

IAI Downloader obsługuje szeroki wachlarz danych o towarach w ofertach w formacie IOF, m. in.:

 • opis towaru w dowolnym języku,

 • ceny w dowolnej walucie,

 • ikony i zdjęcia w dowolnej ilości,

 • stany magazynowe,

 • oraz wiele innych, bardzo szczegółowych danych.

Dowiedz się więcej o danych towarów obsługiwanych w formacie IOF.

Obsługiwanie oferty w formacie IOF przez IAI Downloader

IAI Downloader obsługuje oferty w formacie IOF w ramach funkcji Dodaj ofertę dostępnej z poziomu okna głównego programu. Ofertę, zgodną ze specyfikacją formatu IOF,  dodasz za pomocą wskazania pliku bramki, nazwanego w specyfikacji plikiem gateway.xml. Ten plik powinien zawierać linki do reszty plików formatu IOF. IAI Downloader pobierze resztę plików, przeanalizuje zgodność i pozwoli przystąpić do konfiguracji wymaganej do docelowej funkcji programu, czyli do synchronizacji ofert.

Przejdź do specyfikacji formatu IOF.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell