Logo

Integracja z hurtownią na platformie IdoSell

Hurtownie działające na platformie IdoSell, posiadają gotowy mechanizm udostępniania oferty do integracji , która w pełni jest przystosowana do pracy z IAI Downloader. W efekcie rozpoczęcia współpracy z hurtownią, otrzymasz specjalny link, który umieścisz w programie IAI Downloader. Twoim zadaniem będzie tylko spersonalizowanie ustawień synchronizacji oferty, a program za ciebie będzie aktualizować ceny, stany magazynowe zdjęcia, itp.

Synchronizacja oferty od dostawcy z IdoSell w programie Downloader

Wymagania: 

  • Program pomocniczy IAI Downloader,

  • Link do pliku gateway.xml w wersji IOF 2.6.

Dodanie oferty krok po kroku

1. W oknie programu Downloader wybieramy Dodaj ofertę (1) 

2. Określamy rodzaj oferty. Oferta od dostawcy ogranicza się do magazynu obcego M0. Oferta własna pozwala na przypisanie innych magazynów dostawcy niż M0.

3. Wskazujemy źródło dla oferty. Zalecamy wykorzystanie adresu URL do pliku gateway.xml.

4. Po dodaniu pliku źródłowego podajemy nazwę dla źródła. W przypadku ofert z IdoSell nie ma potrzeby stosowania sterowników XSLT do modyfikacji plików XML. 

5. Po krótkiej analizie pliku program zapyta o konfigurację źródła. Wyrażamy zgodę. 

6. W kolejnym kroku pokaże się widok ustawień dla danej oferty. Żeby oferta poprawnie dodawała i synchronizowała towary, należy skonfigurować poszczególne zakładki.

7. W zakładce ustawienia znajdują się opcje dotyczące przypisania dostawcy (1), ustawienia sposobu budowania kodu (2) czy ustawienie prefiksów dla kodów zewnętrznego systemu (3) i kodu producenta (4).

W dalszej części znajdują się również ustawienia dotyczące aktualizacji wybranych składników z karty towaru.

8. W zakładce kategorie (1) należy przypisać kategorię towarów z oferty (2) do tych w panelu sklepu. Alternatywnie możliwe jest wybranie opcji dotyczącej automatycznego odwzorowania kategorii (3). Wtedy kategorie, do których towar jest przypisany u dostawcy, zostaną odwzorowane w panelu sklepu.

9. Konfiguracja zakładki przetwarzania towarów (1) jest opcjonalna. Po zaznaczeniu pojedynczej kategorii lub od razu wszystkich (2), możliwe jest dodanie narzutu cenowego, ustawienie widoczności towarów czy przypisanie ich do konkretnych stron (3).

10. W zakładce rozmiary (1) możliwe jest wybranie i przypisanie rozmiarów z oferty (2) do tych, które znajdują się w panelu. Alternatywnie możliwe jest ich automatyczne odwzorowanie (3).

11. Kolejna zakładka producentów (1) umożliwia wybór producentów (2) do synchronizacji z oferty. Alternatywnie możliwe jest uruchomienie synchronizacji wszystkich (3). Niewybranie żadnego z producentów spowoduje brak synchronizacji.

12. Zakładka parametrów (1) odpowiada za wybór parametrów do synchronizacji (2). Możliwe jest również ich automatyczne odwzorowanie i synchronizowanie (3).

13. W jednostkach miar (1) należy połączyć jednostki występujące w ofercie (2) z tymi w panelu. Osobno możliwe jest ich automatyczne odwzorowanie z oferty dostawcy (3).

14. Zakładka serii (1) umożliwia przypisanie serii towarów (2) występujących w ofercie do tych w panelu. Możliwe jest również ich automatyczne odwzorowanie (3).

15. Ostatnią zakładką do konfiguracji pozostają gwarancje (1), w których należy przypisać gwarancje występujące u dostawcy (2) do panelu sklepu. Alternatywnie możliwe jest automatycznie odwzorowanie gwarancji (3).

16. Tak skonfigurowana oferta gotowa jest do przeprowadzenia synchronizacji (1).

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell