Logo

Uzupełnianie parametrów i kategorii dla Allegro i eBay

W Idosell Shop kładziemy duży nacisk na skuteczne, zautomatyzowane procesy i narzędzia. Poniżej zamieszczamy istotne informacje oraz praktyczne porady dotyczące zautomatyzowanego dopasowania parametrów i tworzenia własnych powiązań między nimi.

Przyspiesz wystawianie i aktualizację ofert korzystając z modułu uzupełniania parametrów towaru

Unikatowe narzędzie pozwala w inteligenty sposób na automatyczne dopasowanie parametrów i cech lub na stworzenie własnych powiązań, które można wykorzystać przy kolejnych wystawieniach ofert. Opcja minimalizuje czas jaki trzeba poświęcić na ustawianiu wymaganych cech towaru dla serwisów zewnętrznych. Mechanizm działa w tle także w trakcie wystawiania oraz aktualizacji ofert.

Wbudowany algorytm pozwala na automatyczne korzystanie z parametrów towaru bez konieczności dodatkowego ustawiania zależności między nimi. Od momentu włączenia system sam zacznie dopasowywać zgodne ze sobą parametry. Dzięki temu mając już odpowiednio uzupełnioną bazę parametrów nie musisz ich ponownie wprowadzać dla każdego z serwisów i oddzielnie dla każdego towaru.

Stosuj własne powiązania między parametrami

W prosty sposób możesz dostosować swoje parametry do wymagań serwisów zewnętrznych. Dzięki możliwości tworzenia indywidualnych powiązań dopasujesz już istniejącą ofertę do wymagań serwisu Allegro oraz eBay.

Po zapisaniu utworzone zostanie powiązanie, które funkcjonuje w obrębie danej kategorii Allegro oraz eBay. Dzięki temu łatwiej dopasujesz już używane w panelu parametry do nazw stosowanych w serwisach aukcyjnych (często różnych, zależnie od umiejscowienia w danej kategorii).

Korzystaj z Kategorii IAI do ustawiania kategorii serwisów zewnętrznych

W przypadku zróżnicowanych ofert ustawianie kategorii dla serwisów aukcyjnych może być czasochłonne. Mechanizm oparty o powiązanie z Kategoriami IAI  pozwoli uprościć i przyspieszyć ten proces. System sprawdza jaka kategoria Allegro czy eBay jest najczęściej używana przy wybranej Kategorii IAI proponując ją do ustawienia.

 

Warto pamiętać, że Kategorię IAI dla danego towaru określisz tylko raz, a mechanizm podpowiadania będzie uzupełniał kategorię w ofercie dla serwisów zewnętrznych o wybrany odpowiednik Kategorii IAI. Nie ma także obawy, że system nadpisze wcześniej ustawione kategorie, gdyż dotyczy to tylko nowo dodawanych towarów lub takich, w których kategoria nie była jeszcze wybrana.

Instrukcja uruchomienia modułu i FAQ

1. Jak uruchomić mechanizm?


W celu skorzystania z nowego modułu przejdź do menu SPRZEDAŻ -> Zamówienia -> Sprzedaż przez marketplaces -> Allegro/eBay/Shopee -> Ustawienia automatycznych procesów dla Allegro/eBay/Shopee i włącz opcję Uzupełnianie parametrów ofert na podstawie parametrów towaru. Dopasowanie kategorii serwisu zewnętrznego na podstawie Kategorii IdoSell.

Moduł stanie się aktywny i widoczny w sekcji Aukcje internetowe (korzystanie z modułu w starszej wersji karty towaru nie jest możliwe). Od razu po uruchomieniu system zacznie weryfikować, które z dostępnych w towarze parametrów może zastosować jako wartość dla parametru aukcyjnego.

2. Jak sprawdzić proponowane dopasowania?

Mechanizm opiera się na inteligentnym porównywaniu i dopasowaniu parametrów towaru z cechami wymaganymi dla serwisów zewnętrznych. W przypadku, gdy zajdzie potrzeba sprawdzenia lub zmiany dopasowanych wartości, można tego dokonać z poziomu zakładki Aukcje na karcie towaru.

Dopasowane przez moduł parametry zaznaczone są ramką. Możemy je potwierdzić wybierając Zapisz na karcie towaru. Nie jest to jednak konieczne by sam mechanizm zadziałał w tle.

3. Jak ustawić własne powiązania między parametrami?

W przypadku, gdy towar posiada parametr nieodpowiadający temu po stronie serwisu zewnętrznego, możesz samodzielnie wskazać na inny, dostępny w produkcie. Za pomocą opcji użyj inny istniejący parametr / cechę ustalisz indywidualnie jaki parametr połączyć z danym polem Allegro czy eBay.

Po zapisaniu utworzone zostanie powiązanie, które funkcjonuje w obrębie danej kategorii. Dzięki temu łatwiej dopasujesz już używane w panelu parametry do nazw stosowanych w serwisach aukcyjnych.

4. Z jakich cech towaru możemy skorzystać?

Stosując indywidualne przypisanie parametru mamy do wybory również zestaw cech towaru. Gdy cecha jest uzupełniona, pojawi się jako opcja wyboru dla produktów. 

Obsługiwane cechy:

  • Kod zewnętrznego systemu

  • Kod producenta

  • Kod wyświetlany na karcie towaru

  • Producent

  • Waga

  • Rozmiar

  • PKWiU/CN

  • Adnotacja

5. Jak szybko dodać parametr towaru na podstawie oferty?

Istnieje możliwość szybkiego dodania parametru towaru na podstawie ustawionych już cech Allegro oraz eBay. W tym celu skorzystaj z opcji Dodaj parametr do sklepu. Dzięki temu rozwiązaniu już wypełnione parametry możesz wykorzystać do poszerzenia opisu swojej oferty sklepy.

6. Jak dzięki kategorii IdoSell automatycznie ustawić kategorię dla serwisów zewnętrznych?

Mechanizm oparty o powiązanie z Kategoriami IdoSell  automatyzuje ustawianie kategorii dla serwisów zewnętrznych. System sprawdza jaka kategoria Allegro/eBay jest najczęściej używana przy wybranej kategorii IdoSell i automatycznie ją ustawia. W takiej sytuacji pojawi się również odpowiedni komunikat.


Dotyczy to tylko sytuacji, gdy kategorie serwisu Allegro/eBay/Shopee nie są jeszcze uzupełnione. Kategorię IdoSell dla danego towaru określisz tylko raz.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell