Logo

Wystawianie ofert na Allegro

IdoSell posiada wbudowana integrację z Allegro. Jest to integracje dwukierunkowa umożliwiająca wystawianie ofert i zarządzanie nimi z poziomu panelu administracyjnego oraz pobieranie i obsługę zamówień.

Przed wystawieniem oferty, konieczne jest wykonanie podstawowej konfiguracji panelu, instrukcję konfiguracji najdziesz na stronie.

W IdoSell masz możliwość wystawiania ofert na dwa sposoby:

 1. Pobranie danych o towarze z katalogu Allegro

 2. Ręczne uzupełnienie danych o produkcie na karcie towaru i wysłanie ich do Allegro.

Pobieranie danych o produkcie z katalogu Allegro

Wystawiając nową ofertę, system pobierze niekompletne informacje, takie jak:

 • parametry,

 • kategoria,

 • opis i zdjęcia,

z przypisywanego towaru do katalogu Allegro. W związku ze zmianami, jakie wprowadza Allegro, automatyczne uzupełnianie działa zawsze, jeśli wystawiasz ofertę dołączoną do katalogu. Nie musisz się już martwić o puste pola, ponieważ system wypełni je za ciebie. W związku z tym nie ma tu możliwości na przesłanie pustej wartości.

W profilu ustawień w sekcji Ustawienia produktyzacji (Katalog Allegro) dostępne są opcje, które pozwalają zawsze pobierać dane z Allegro, niezależnie czy są one uzupełnione na karcie towaru.

Jeśli żadna z opcji poniżej nie jest zaznaczona, dane zostaną pobrane tylko w przypadku ich braku na karcie towaru.

Ustawienia produktyzacji w profilu ustawień Allegro

Ręczne przygotowanie towaru do wystawienia

Przygotowanie opisu oferty

Na karcie towaru mamy możliwość ustawienia osobnego opisu dla serwisu Allegro.
Zalecanym rozwiązaniem jest ustawienie innej treści w opisie dla sklepu i Allegro, żeby uniknąć duplikowania treści.

Opis towaru możesz przygotować na karcie towaru w zakładce Serwisy sprzedażowe.
W łatwy sposób możesz skopiować nazwę oraz opis ze sklepu i go edytować.
W tym celu użyj opcji Operacje na tekście. Następnie wybierz z jakiego języka ma być skopiowany opis i nazwa towaru.

WIdok generatora opisów dla Allegro

Po tej operacji system skopiuje nazwę i opis. Od teraz możesz je edytować indywidualnie dla Allegro. Opis możesz edytować za pomocą edycji HTML lub za pomocą edytora WYSIWYG.
Edytor w sekcji serwisy sprzedażowe został zmodyfikowany i ma takie same funkcjonalności jak kreator ofert na Allegro.

W edytorze możesz dodawać i edytować kolejne sekcje, wybierając odpowiedni układ.

Masz do wyboru następujące sekcje:

 • tekst,

 • zdjęcie,

 • zdjęcie po lewej, tekst po prawej stronie,

 • tekst po lewej, zdjęcie po prawej stronie,

 • dwa zdjęcia obok siebie.

Edytor WYSIWYG dla Allegro na karcie towaru

Jeśli dodasz sekcję ze zdjęciem, możesz wskazać jakie zdjęcie w galerii ma się w niej pojawić. Jeśli jednak tego nie zrobisz, system sam wstawi zdjęcia zgodnie z kolejnością ich występowania w galerii towaru.
Istnieje również możliwość dodania w opisie dla Allegro zdjęcia, które nie znajduje się w galerii towaru.
W tym celu wgraj zdjęcie na serwer w module MODERACJA > Zarządzanie plikami dla CMS.
Nowe zdjęcie możesz wybrać w edytorze WYSIWYG.

Widok listy zdjęć w edytorze WYSIWYG
Porada eksperta

Jeśli zdecydujesz się na edycję opisu w HTML, pamiętaj o ograniczonej liczbie znaczników jakie możesz użyć w opisie. Allegro dopuszcza znaczniki z listy poniżej:

 • h1 - tytuł

 • h2 - podtytuł

 • p - paragraf

 • ul - wypunktowanie

 • ol - wylistowanie

 • li - element listy

 • b - pogrubienie

Ustawienie kategorii i parametrów serwisu Allegro

Następnym krokiem jest ustawienie kategorii i parametrów z serwisu Allegro.
Drzewo kategorii pobierane jest z Allegro przez API, do jego wyświetlenia wymagane jest więc prawidłowe podpięcie konta w panelu. Uzupełnienie wszystkich kategorii i parametrów w towarach jest czasochłonne.

W IdoSell masz możliwość uzupełniania kategorii i parametrów z pomocą wbudowanego narzędzia do mapowania parametrów i kategorii oraz możesz pobrać informacje o kategoriach i parametrach, bezpośrednio z katalogu ofert Allegro.

Na karcie towaru możesz również szybko pobrać dane dotyczące produktu z bazy Allegro. Nasze narzędzie pozwala na uzupełnienie kategorii i brakujących parametrów. Narzędzie uzupełnia dane tylko w przypadku ich braku na karcie towaru, uzupełnione wcześniej dane nie zostaną nadpisane.

Możesz również uzupełnić te dane z poziomu GET (grupowej edycji towarów) wybierając Kategorie i parametry w serwisach aukcyjnych > Uzupełnij kategorie i parametry z katalogu produktów, uzyskasz możliwość grupowego dodania brakujących parametrów dla towaru.

Ustawienie produktyzacji

W większości kategorii wymagane jest podłączenie wystawianej oferty do katalogu Allegro przez produktyzację. Działanie moduły oraz konfiguracja, szczegółowo opisane jest na naszej podstronie .

Na karcie towaru ustaw oferty pobrane z katalogu Allegro. Po wystawieniu twoja oferta zostanie dołączona do już istniejącej w katalogu Allegro.

Często zdarza się, że pod jednym kodem produktu w katalogu Allegro znajdują się zupełnie różne produkty. Jeśli żadna z ofert nie jest zgodna z twoim towarem, masz możliwość wystawienia zupełnie nowej oferty w katalogu.
Dodaliśmy odpowiednie opcje w profilu ustawień.

Widok profilu ustawień i konfiguracja produktyzacji

Wystawianie oferty

Jeśli mamy już przygotowany towar, możemy wystawić ofertę.
Wystawianie ofert możliwe jest indywidualnie z karty towaru lub grupowo z listy produktów.
Na karcie towaru, w zakładce Serwisy sprzedażowe wybieramy opcję WYSTAW OFERTĘ.
Pojawi się okno z wyborem profilu ustawień.
Wskazujemy jaki profil nas interesuje i wystawiamy ofertę na Allegro.
Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, pojawi się informacja z numerem oferty.
Jeśli proces się nie powiedzie, pojawi się okno informujące nas o przyczynie błędu.

Wystawianie oferty na Allegro z poziomu karty towaru
Wystawianie ofert Allegro/eBay z poziomu listy produktów

Najczęstsze błędy jakie pojawiają się podczas wystawiania ofert na Allegro, w scenariuszy gdy towar był przygotowywany do wystawienia ręcznie:

 • The maximum allowed length of the offer title has been exceeded (75 characters, assuming that some letters and symbols are counted as more than 1 character) - tytuł oferty jest za długi. Allegro ogranicza długość tytułu do 75 znaków. Skróć nazwę towaru jaka jest wysyłana do Allegro i ponów próbę.

Widok błędu z brakującym parametrem Allegro
 • Missing required parameters: … - jeden z parametrów obowiązkowych nie został uzupełniony. Sprawdź parametry dla Allegro i uzupełnić te, które są wymagane.

Widok błędu z brakującym parametrem Allegro
 • Brakuje tagu zamykającego dla … - nieprawidłowości w opisie dla Allegro. Najprościej jest włączyć edytor WYSIWYG i zapisać zmiany. Samo włączenie edytora spowoduje prawidłowe formatowanie tekstu dla Allegro.

WIdok błędu z nieprawidłowym opisem dla Allegro

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell