Logo

Produktyzacja

Przejrzysty moduł do obsługi produktyzacji ofert na Allegro jest już dostępny w sklepach IdoSell. Dzięki niemu będziesz mógł automatycznie dołączyć swoje oferty do katalogu Allegro.

Katalogowanie ofert (produktyzacja)

Produktyzacja jest sposobem grupowania ofert tego samego produktu wprowadzanym przez serwis Allegro. Ma na celu łatwiejsze znajdowanie konkretnych towarów, których poszukują w danym momencie kupujący.

produktyzacja

Sprzedający na podstawie kodów GTIN tworzą indywidualne karty produktów, sukcesywnie rozbudowując tzw. katalog ofert Allegro.

Ustawienia reguł produktyzacji

Moduł automatycznego dopasowania towarów z IdoSell do katalogu Allegro weryfikuje zgodność pola Kod Producenta. Dodatkowo za pomocą reguł dostępnych w profilach ustawień możesz zarządzać zachowaniem systemu w konkretnym, napotkanym przypadku. W każdym momencie możesz dodatkowo zmienić domyślne zachowanie według własnych preferencji.

System pozwala zdecydować jak się zachowa w napotkanym scenariuszu, gdy w serwisie zewnętrznym:

  • znajdziemy dokładnie jeden odpowiednik pod wspólnym kodem GTIN,

  • znajduje się więcej ofert pod tym samym kodem GTIN,

  • brak jest ofert pod wskazanym kodem GTIN.

Wiązanie oferty z katalogiem Allegro

Automatycznie przy wystawianiu

Przy włączonej w profilu ustawień opcji produktyzacji przy wystawieniu moduł sam spróbuje dopasować wystawianą ofertę do katalogu produktów Allegro. Bazuje przy tym na ustawieniach reguł w profilu ustawień, dzięki czemu nie ma potrzeby każdorazowego obsługiwania danych scenariuszy. Każdy profil może mieć dodatkowo odrębną konfigurację.

schemat produktyzacji Allegro

Ręcznie z poziomu karty towaru

W przypadku, gdy chcesz samodzielnie wskazać do której wybranej oferty z katalogu Allegro dany produkt ma przynależeć, możesz zrobić to z poziomu edycji Karty towaru w panelu. W zakładce Serwisy sprzedażowe możesz wybrać dostępne w Allegro oferty pod podanym kodem GTIN.

Możesz również podejrzeć parametry produktu w katalogu i w razie potrzeby uzupełnić je na karcie towaru za pomocą przycisku uzupełnij dane z katalogu Allegro.

Z poziomu listy towarów

Jeżeli na podstawie kodu GTIN nasze narzędzie znajdzie tylko jeden katalog Allegro to istnieje możliwość ustawienia produktyzacji z poziomu GET (grupowej edycji towarów) wybierając Przypisz towar do produktyzacji w serwisie zewnętrznym.

Podgląd produktyzacji na karcie towaru

Produktyzacja bazuje na dopasowaniu kodów GTIN ofert w panelu IdoSell oraz Allegro. Gdy takie powiązanie zostanie odnalezione system wskaże je na karcie towaru. W zakładce Serwisy sprzedażowe możesz podejrzeć, zmienić lub samodzielnie ustawić towar, do którego oferta ma się dołączyć.

Wyszukiwanie katalogów Allegro po kodach

Moduł produktyzacji pozwala również na wybór po jakich kodach w panelu chcesz wyszukiwać katalogów Allegro. W tym celu przejdź do sekcji SPRZEDAŻ > Zamówienia > Sprzedaż przez marketplaces > eBay / Allegro / eMag > Ustawienia automatycznych procesów dla eBay / Allegro / eMag. Wybierz po jakich kod chcesz wyszukiwać katalogów produktyzacji.

Zgłaszanie nowej oferty do katalogu

Baza produktów serwisu zewnętrznego nadal zawiera tylko część oferowanych tam towarów. W przypadku, gdy system nie odnajdzie odpowiedniego produktu w katalogu, może zgłosić własną ofertę jako wzór, do którego dołączane będą kolejne pod tym samym kodem. W tym przypadku wymagane jest włączenie odpowiadającej za taki scenariusz opcji w regułach produktyzacji w profilu ustawień.

Uruchamianie produktyzacji w IdoSell.

Produktyzacja przy wystawianiu ofert

Dołączanie ofert do katalogu Allegro wymaga włączenia opcji produktyzacji w Profilach ustawień. W sekcji Produktyzacja możesz także doprecyzować jak system ma się zachować, gdy podczas wystawiania napotka nietypowy scenariusz.

FAQ

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell